Giải Hoá học 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ trang 41 SGK

Sau bài học những em sẽ được nghiên cứu về tính chất vật lý, tính chất hóa học và những tri thức liên quan tới Mối quan hệ giữa những loại hợp chất vô sinh. Từ đó vận dụng tri thức đã học để giải những bài tập ứng dụng và chứng minh những hiện tượng thực tiễn trong cuộc sống với liên quan.

Giải bài tập SGK Hóa 9 Bài 12

Giải Bài Một trang 41 SGK Hoá 9

Một trong những thuôc thử nào sau đây với thể tiêu dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat:

a) Dung dịch bari clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Giảng giải và viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Thuốc thử b), dung dịch axit clohiđric.

– Dung dịch HCl tác dụng với Na2CO3 cho khí CO2 bay lên còn Na2SO4 ko tác dụng.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

– Ko nên tiêu dùng thuốc thử d), dung dịch AgNO3. Vì hiện tượng quan sát sẽ ko rõ rệt: Ag2CO3 ko tan và Ag2SO4 ít tan.

Giải bài Hai Hoá 9 SGK trang 41

a) Cho những dung dịch sau đây phản ứng vời nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu với phản ứng xảy ra, dấu (0) nếu ko với phản ứng:

b) Viết những phương trình hóa học (nếu với).

Lời giải:

b) Phương trình phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2 SO4

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2 O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O.

Giải bài 3 SGK Hoá 9 trang 41

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

 

Lời giải:

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

    (2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

    (3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

    (4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

    (5) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O

    (6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

b) (1) 2Cu + O2  2CuO

    (2) CuO + H2  Cu + H2O

    (3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

    (4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

    (5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

    (6) Cu(OH)2  CuO + H2O

Giải Bài 4 trang 41 SGK Hoá 9

Với những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa những chất, hãy sắp xếp những chất trên thành một dãy chuyển hóa.

b) Viết những phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học ở câu a.

Lời giải:

a) Dãy chuyển đổi những chất đã cho với thể:

Na (1)→ Na2(2)→ NaOH (3)→ Na2CO3 (4)→ Na2SO4 (5)→ NaCl

b) Những phương trình hóa học:

4Na + O2 → 2Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl.

Lý thuyết trọng tâm Hóa 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa những loại hợp chất vô sinh

Sơ đồ hệ thống mối quan hệ giữa những hợp chất vô sinh:

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải bài tập Hóa 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa những loại hợp chất vô sinh SGK trang 41 file PDF hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *