Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 24 , 5

Oxit bazơ ko sở hữu tính chất hóa học nào sau đây?

  • Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%.Xác định công thức c̠ủa̠ ox
  • Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%.Xác định công thức c̠ủa̠ ox
  • Hòa tan một oxit c̠ủa̠ kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH c̠ủa̠ oxit kim loại .
  • Hòa tan một oxit c̠ủa̠ kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH c̠ủa̠ oxit kim loại .
  • Video liên quan

Tính chất hóa học của oxit axit là

Trong những cặp chất sau, cặp chất nào phản ứng được với nhau?

Dãy chất sau đây chỉ gồm những oxit:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Oxit lúc tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit sunfuric là:

Dãy oxit nào sau đây vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch bazơ

Trong những oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước?

Oxit được chia thành mấy loại?

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là

Nhóm nào dưới đây chỉ gồm những oxit bazơ

Dãy gồm những oxit tác dụng với dung dịch axit là:

Trong những oxit bên dưới, oxit axit ko phải  là:

Trong những oxit sau: oxit trung tính là:

Với thể dung CaO để làm khô khí nào trong những khí dưới đây:

Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?

Top 1 ✅ Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%. Xác định công thức của ox nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2022-02-14 06:41:17 cùng với những chủ đề liên quan khác

Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%.Xác định công thức c̠ủa̠ ox

Hỏi:

Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%.Xác định công thức c̠ủa̠ ox

Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%.Xác định công thức c̠ủa̠ oxit trên

Đáp:

maingoc:

Giả sử CTHH c̠ủa̠ oxit kim loại hóa trị II Ɩà: MO, sở hữu a (mol)

PTHH: MO+H2SO4 → MSO4+H2O

            a          a             a                  (mol)

mMO=(M+16)a=aM+16a (g)

mH2SO4=98a (g)

→ mdd H2SO4=(98a/14).100=700a (g)

mdd spư=mMO+mdd H2SO4=aM+716a (g)

mMSO4=a.(M+96)=aM+96a (g)

C% MSO4=16,2% →(aM+96a)/(aM+716a).100=16,2

→(M+96)/(M+716)=0,162

→M≈24 →M: Mg

Vậy CTHH c̠ủa̠ oxit Ɩà: MgO

maingoc:

Giả sử CTHH c̠ủa̠ oxit kim loại hóa trị II Ɩà: MO, sở hữu a (mol)

PTHH: MO+H2SO4 → MSO4+H2O

            a          a             a                  (mol)

mMO=(M+16)a=aM+16a (g)

mH2SO4=98a (g)

→ mdd H2SO4=(98a/14).100=700a (g)

mdd spư=mMO+mdd H2SO4=aM+716a (g)

mMSO4=a.(M+96)=aM+96a (g)

C% MSO4=16,2% →(aM+96a)/(aM+716a).100=16,2

→(M+96)/(M+716)=0,162

→M≈24 →M: Mg

Vậy CTHH c̠ủa̠ oxit Ɩà: MgO

maingoc:

Giả sử CTHH c̠ủa̠ oxit kim loại hóa trị II Ɩà: MO, sở hữu a (mol)

PTHH: MO+H2SO4 → MSO4+H2O

            a          a             a                  (mol)

mMO=(M+16)a=aM+16a (g)

mH2SO4=98a (g)

→ mdd H2SO4=(98a/14).100=700a (g)

mdd spư=mMO+mdd H2SO4=aM+716a (g)

mMSO4=a.(M+96)=aM+96a (g)

C% MSO4=16,2% →(aM+96a)/(aM+716a).100=16,2

→(M+96)/(M+716)=0,162

→M≈24 →M: Mg

Vậy CTHH c̠ủa̠ oxit Ɩà: MgO

Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%.Xác định công thức c̠ủa̠ ox

Vừa rồi, seonhé.vn đã gửi tới những bạn chi tiết về chủ đề Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%. Xác định công thức của ox nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%. Xác định công thức của ox nam 2022" mang lại sẽ giúp những bạn trẻ quan tâm hơn về Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%. Xác định công thức của ox nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng seonhé.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 14% vừa đủ thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,2%. Xác định công thức của ox nam 2022 bạn nhé.

Top 1 ✅ Hòa tan một oxit của kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH của oxit kim loại . nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2022-02-02 08:59:57 cùng với những chủ đề liên quan khác

Hòa tan một oxit c̠ủa̠ kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH c̠ủa̠ oxit kim loại .

Hỏi:

Hòa tan một oxit c̠ủa̠ kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH c̠ủa̠ oxit kim loại .

Hòa tan một oxit c̠ủa̠ kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH c̠ủa̠ oxit kim loại .b) Làm lạnh 60 gam dd muối A xuống nhiệt độ thấp hơn thấy tách ra 15,625 gam tinh thể X.Phần dd bão hòa sở hữu nồng độ 22,54%.Xác định CTHH c̠ủa̠ tinh thể muối X.

Thank những bn nhiều!!!

Đáp:

aivilan:

Đáp án:

a/ CT oxit: $CuO$

 b/ Vậy CT X: $CuSO_4.5H_2O$

Giảng giải những bước giải:

 Gọi công thức oxit Ɩà: $MO$

Số mol oxit Ɩà a mol

$MO+H_2SO_4to MSO_4+H_2O$

Theo PTHH

$n_{H_2SO_4}=n_{MSO_4}=n_{MO}=a mol$

$⇒m_{dd H_2SO_4}=dfrac{98a.100}{24,5}=400a$

$⇒m_{dd A}=a.(M+16)+400a = aM+416a$

$m_{MSO_4}=a.(M+96)$

Do nồng độ muối Ɩà 33,33% nên:

$dfrac{a.(M+96)}{aM+416a}.100%=33,33⇒M=64$

Vậy M Ɩà Cu, công thức oxit: $CuO$

b. 

Trong 60 gam dung dịch muối A sở hữu: 

$m_{CuSO_4}=dfrac{60.33,33}{100}=20g$

Gọi công thức tinh thể tách ra Ɩà: $CuSO_4.nH_2O$ 

Khối lượng dung dịch còn lại Ɩà: 

$60-15,625=44,375g ⇒ m_{CuSO_4 trong dd}=dfrac{44,375.22,54}{100}=10g$

$⇒m_{CuSO_4 trong tinh thể}=20-10=10g$

$⇒n_{tinh thể}=n_{CuSO_4}=0,0625 mol$

$⇒M_{tinh thể}=15,625:0,0625=250⇒n=5$

Vậy CT X: $CuSO_4.5H_2O$

aivilan:

Đáp án:

a/ CT oxit: $CuO$

 b/ Vậy CT X: $CuSO_4.5H_2O$

Giảng giải những bước giải:

 Gọi công thức oxit Ɩà: $MO$

Số mol oxit Ɩà a mol

$MO+H_2SO_4to MSO_4+H_2O$

Theo PTHH

$n_{H_2SO_4}=n_{MSO_4}=n_{MO}=a mol$

$⇒m_{dd H_2SO_4}=dfrac{98a.100}{24,5}=400a$

$⇒m_{dd A}=a.(M+16)+400a = aM+416a$

$m_{MSO_4}=a.(M+96)$

Do nồng độ muối Ɩà 33,33% nên:

$dfrac{a.(M+96)}{aM+416a}.100%=33,33⇒M=64$

Vậy M Ɩà Cu, công thức oxit: $CuO$

b. 

Trong 60 gam dung dịch muối A sở hữu: 

$m_{CuSO_4}=dfrac{60.33,33}{100}=20g$

Gọi công thức tinh thể tách ra Ɩà: $CuSO_4.nH_2O$ 

Khối lượng dung dịch còn lại Ɩà: 

$60-15,625=44,375g ⇒ m_{CuSO_4 trong dd}=dfrac{44,375.22,54}{100}=10g$

$⇒m_{CuSO_4 trong tinh thể}=20-10=10g$

$⇒n_{tinh thể}=n_{CuSO_4}=0,0625 mol$

$⇒M_{tinh thể}=15,625:0,0625=250⇒n=5$

Vậy CT X: $CuSO_4.5H_2O$

Hòa tan một oxit c̠ủa̠ kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH c̠ủa̠ oxit kim loại .

Vừa rồi, seonhé.vn đã gửi tới những bạn chi tiết về chủ đề Hòa tan một oxit của kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH của oxit kim loại . nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết "Hòa tan một oxit của kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH của oxit kim loại . nam 2022" mang lại sẽ giúp những bạn trẻ quan tâm hơn về Hòa tan một oxit của kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH của oxit kim loại . nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng seonhé.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Hòa tan một oxit của kim loại hóa trị Hai bằng một lượng vừa đủ dd H2SO4 24,5% thu được dd muối A sở hữu nồng độ 33,33%a) Xác định CTHH của oxit kim loại . nam 2022 bạn nhé.

Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại sở hữu hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 sở hữu nồng độ 14,00% vừa đủ thì thu được một dung dịch muối sở hữu nồng độ 16,22%. Oxit kim loại hóa trị II trên là

A.

B.

C.

D.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *