Hóa trị của S, nhóm PO4 trong các công thức hóa học sau: H2S và h3po 4 lần lượt là

Tóm tắt nội dung tài liệu

  • DẠNG BÀI TẬP XÁC ĐỊNH HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ
  • Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
  • Video liên quan

Page 2

YOMEDIA

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới những bạn Hai đề rà soát Một tiết sở hữu đáp án môn "Hoá học 8 - Trường THCS Nguyễn Chí Thanh" để những bạn tham khảo. Chúng tôi đã sưu tầm Hai đề thi hay của môn Hóa học giúp những bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan yếu này sở hữu thêm tài liệu ôn tập hữu ích.

14-01-2016 173 21

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2019 TaiLieu.VN. All rights reserved.

(1)

DẠNG BÀI TẬP XÁC ĐỊNH HÓA TRỊ CỦA MỘT NGUYÊN TỐ

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

- Khái niệm: Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nhân tố này với nguyên tử nhân tố khác.

- Quy ước: H hóa trị I; O hóa trị II.

(Lấy hóa trị của H làm đơn vị, hóa trị của oxi được xác định bằng hai đơn vị).

- Quy tắc hóa trị: Trong cơng thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của ngun tố này bằng tích của hóa trị và chỉ số của nhân tố kia.

- Tổng quát: Hợp chất sở hữu dạng:

Với:

A, B là nhân tố hoặc nhóm nguyên tử. a, b tuần tự là hóa trị của A, B.

x, y chỉ số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử.

Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

⇒ biết x, y và a thì tính được b =x.a/y

⇒ biết x, y và b thì tính được a =y.b/x

- Chú ý: Quy tắc này được vận dụng chủ yếu cho những hợp chất vơ cơ.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Xác định hóa trị của S trong những hợp chất sau: H2S và SO2.

Hướng dẫn giải:

- Trong hợp chất H2S:

H sở hữu hóa trị I, gọi hóa trị của S là a ta sở hữu:

2.I = 1.a ⇒ a = II.

Vậy trong hợp chất H2S thì lưu huỳnh sở hữu hóa trị II.

- Trong hợp chất SO2:

O sở hữu hóa trị II, gọi hóa trị của S là b, ta sở hữu:

1.b = 2.II ⇒ b = IV.

Vậy trong hợp chất SO2 thì lưu huỳnh sở hữu hóa trị IV.

Ví dụ 2: Biết trong cơng thức hóa học K2SO4 thì K sở hữu hóa trị I. Hãy xác định hóa trị của nhóm (SO4).

Hướng dẫn giải:

(2)

Theo quy tắc hóa trị ta sở hữu: 2.I = 1.a ⇒ a = II.

Vậy nhóm (SO4) sở hữu hóa trị II.

Ví dụ 3: Hãy chọn cơng thức hóa học thích hợp với hóa trị IV của nitơ trong số những công thức sau: A. NO.

B. N2O5.

C. NH3.

D. NO2.

Hướng dẫn giải:
Chọn D

Trong những công thức hóa học trên H sở hữu hóa trị I, O sở hữu hóa trị II. - Xét NO:

Gọi N sở hữu hóa trị là a, ta sở hữu:

1.a = 1.II ⇒ a = II (loại).

- Xét N2O5:

Gọi N sở hữu hóa trị là a, ta sở hữu:

2.a = 5.II ⇒ a = V (loại).

- Xét NH3:

Gọi N sở hữu hóa trị là a, ta sở hữu:

1.a = 3.I ⇒ a = III (loại).

- Xét NO2:

Gọi N sở hữu hóa trị là a, ta sở hữu:

1.a = 2.II ⇒ a = IV (thỏa mãn).

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Dựa vào quy tắc hoá trị cho biết trường hợp nào viết đúng quy tắc với công thức tổng

quát (với a, b tuần tự là hoá trị của A, B)

A. a : x = b : y B. ay = Bx C. a.x = b.y D. a + x = b + y

(3)

- Quy tắc hóa trị: Trong cơng thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của ngun tố này bằng tích của hóa trị và chỉ số của nhân tố kia.

⇒ Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b.

Câu 2: Cho hợp chất sở hữu cơng thức hóa học P2O5, biết P sở hữu hố trị V và O sở hữu hố trị II. Vậy biểu thức nào

sau đây viết đúng quy tắc? A. V.2 = II.5

B. V.5 = II.Hai C. II.V = 2.5 D. V + 2 = II + 5

Đáp án
Chọn A.

Câu 3: Với những hợp chất: PH3, P2O3 trong đó P sở hữu hố trị là

A. II. B. III. C. IV. D. V.

Đáp án
Chọn B.

- Xét hợp chất PH3:

H sở hữu hóa trị I, gọi hóa trị của P là a.

Theo quy tắc hóa trị sở hữu: 1.a = 3.I ⇒ a = III.

- Xét hợp chất P2O3:

O sở hữu hóa trị II, gọi hóa trị của P là b.

Theo quy tắc hóa trị sở hữu: 2.b = 3.II ⇒ b = III.

Vậy trong những hợp chất PH3 và P2O3 thì P sở hữu hóa trị III.

Câu 4: Một oxit sở hữu cơng thức Mn2Ox sở hữu phân tử khối là 222. Hoá trị của Mn trong oxit là

A. III. B. IV. C. VII. D. V.

(4)

Theo bài ra ta sở hữu: 2.55 + 16.x = 222. Giải phương trình được x = 7.

Vậy oxit sở hữu cơng thức hóa học là Mn2O7.

Oxi sở hữu hóa trị II, gọi hóa trị của Mn là a. Theo quy tắc hóa trị sở hữu:

2.a = 7.II ⇒ a = VII.

Câu 5: Một hợp chất của lưu huỳnh với oxi trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Hố trị của S trong hợp chất đó là

A. IV. B. V. C. II. D. VI.

Đáp án

Đặt cơng thức hóa học của hợp chất sở hữu dạng: SOx.

Theo bài ra: %mO= 60% x = 3

Vậy cơng thức hóa học của oxit là SO3.

Hóa trị của O là II, đặt hóa trị của S là a. Ta sở hữu:

1.a = 3.II ⇒ a = VI.

Câu 6: Biết trong cơng thức hóa học BaSO4 thì Ba sở hữu hóa trị II. Hóa trị của nhóm (SO4) là

A. I. B. II. C. III. D. IV.

Đáp án
Chọn B.

Đặt hóa trị của nhóm (SO4) là a.

Theo quy tắc hóa trị, ta sở hữu: 1.II = 1.a ⇒ a = II.

Vậy nhóm (SO4) sở hữu hóa trị II.

Câu 7: Cho cơng thức hóa học H3PO4. Hóa trị của nhóm (PO4) là

(5)

C. III. D. IV.

Đáp án
Chọn C.

H sở hữu hóa trị I, gọi hóa trị của nhóm (PO4) là a.

Theo quy tắc hóa trị sở hữu: 3.I = 1.a ⇒ a = III.

Vậy nhóm (PO4) sở hữu hóa trị III.

Câu 8: Một oxit sở hữu cơng thức Al2Ox sở hữu phân tử khối là 102. Hóa trị của Al là

A. I. B. II. C. III. D. IV.

Đáp án
Chọn C.

Ta sở hữu: 27.2 + 16.x = 102.

Giải phương trình được x = 3. Vậy oxit là Al2O3.

Đặt a là hóa trị của Al. Ta sở hữu:

2.a = 3.II ⇒ a = III.

Câu 9: Dãy nào sau đây gồm những nhân tố sở hữu hóa trị I trong hợp chất? A. H, Na, K.

B. Mg, O, H. C. O, Cu, Na. D. O, K, Na.

Đáp án
Chọn A.

Câu 10: Một oxit của Crom là Cr2O3. Muối trong đó Crom sở hữu hố trị tương ứng là

A. CrSO4.

B. Cr2(SO4)3.

C. Cr2(SO4)2.

D. Cr3(SO4)2.

(6)

Theo quy tắc hóa trị xác định được Crom sở hữu hóa trị III.

Muối mà crom sở hữu hóa trị III là Cr2(SO4)3.

(7)

Website HOC247 cung ứng một mơi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội

dung bài giảng được soạn công phu và giảng dạy bởi những thầy giáo nhiều năm kinh nghiệm, giỏi

về tri thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm tới từ những trường Đại học và những trường chuyên tiếng tăm.

I. Luyện Thi Online

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Hàng ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ những Trường ĐH và THPT tiếng tăm

xây dựng những khóa luyện thi THPTQG những mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và

Sinh Học.

- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán những

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và những trường

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức

Tấn.

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG

- Toán Nâng Cao THCS: Phân phối chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho những em HS

THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, tăng thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở những kỳ thi HSG.

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp

dành cho học trò những khối lớp 10, 11, 12. Hàng ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc
Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.

III. Kênh học tập miễn phí

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí những bài học theo chương trình SGK từ lớp Một tới lớp 12 tất cả

những môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, tập luyện trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú và cùng đồng hỏi đáp sôi động nhất.

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung ứng những Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn phí từ lớp Một tới lớp 12 tất cả những mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%

Học Toán Online cùng Chuyên Gia

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *