Hợp chất hữu cơ X có công thức C6H10O4

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua...). Hợp chất hữu cơ mạch hở X mang công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức mang số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là gì? Hãy cùng Top lời giải đi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

  • Nghi vấn trắc nghiệm:
  • Giảng giải của thầy giáo Top lời giải vì sao chọn đáp án A
  • Nghi vấn trắc nghiệm bổ sung tri thức về hợp chất hữu cơ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

Nghi vấn trắc nghiệm:

Hợp chất hữu cơ mạch hở X mang công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức mang số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là:

A.CH3OCO-CH2-COOC2H5

B.C2H5OCO-COOCH3

C.CH3OCO-COOC3H7

D.CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5

Trả lời:

Đáp án đúng: A.CH3OCO-CH2-COOC2H5

Hợp chất hữu cơ mạch hở X mang công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức mang số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là: CH3OCO-CH2-COOC2H5

Giảng giải của thầy giáo Top lời giải vì sao chọn đáp án A

Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức mang số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Vậy chứng tỏ Hai gốc ancol trong X phải mang số nguyên tử cacbon gấp đôi nhau.

Suy ra sức thức cấu tạo của X là CH3OCO-CH2-COOC2H5

Phương trình hóa học xảy ra:

CH3OCO-CH2-COOC2H5+ 2H2O ↔ CH3OH + C2H5OH + (COONa)2

Hai ancol CH3OH và C2H5OH mang số nguyên tử C gấp đôi nhau.

Vậy hợp chất hữu cơ mạch hở X mang công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức mang số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là: CH3OCO-CH2-COOC2H5

Nghi vấn trắc nghiệm bổ sung tri thức về hợp chất hữu cơ

Câu 1: Theo thành phần yếu tố hợp chất hữu cơ được chia thành

A. hiđrocacbon và những chất ko phải hiđrocacbon

B. hiđrocacbon và những hợp chất chứa oxi

C. hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon

D. hiđrocacbon và những hợp chất mang nhóm chức

Đáp án đúng: C. hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon

Dựa vào thành phần yếu tố người ta chia hợp chất hữu cơ thành hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.

Câu 2. Hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại là

A. hiđrocacbon no và hiđrocacbon ko no.

B. hiđrocacbon no và hiđrocacbon thơm.

C. hiđrocacbon và ancol.

D. hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon.

Đáp án đúng D. hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon.

Câu 3.Tính chất nào sau đây ko phải là của những hợp chất hữu cơ?

A. Khả năng phản ứng hoá học chậm, theo nhiều hướng khác nhau.

B. Ko bền ở nhiệt độ cao.

C. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là liên kết ion.

D. Dễ bay khá và dễ cháy hơn hợp chất vô sinh.

Đáp án đúng C. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là liên kết ion.

Câu 4.Nhận xét nào đúng về những chất hữu cơ so với những chất vô sinh?

A. Độ tan trong nư­ớc to hơn.

B. Độ bền nhiệt cao hơn.

C. Tốc độ phản ứng nhanh hơn.

D. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp hơn.

Đáp án đúng D. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp hơn.D

Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng về hợp chất hữu cơ?

A. Số nguyên tử C, H, O trong phân tử chất béo đều là số nguyên, chẵn.

B. Nhiệt độ nóng chảy của tristearin cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein.

C. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

D. Dầu ăn và dầu nhớt động cơ mang cùng thành phần yếu tố.

Đáp án đúng B. Nhiệt độ nóng chảy của tristearin cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein.

----------------------

Bài viêt trên đây là tổng hợp tri thức của Top lời giải về hợp chất hữu cơ. Qua bài viết này, mong rằng những bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều tri thức và học tập thật tốt nhé! Cảm ơn những bạn đã theo dõi và đọc bài viết!

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Thủy phân este mang dạng RCOO – R’COO – R’’ trong môi trường kiềm thu được

Thủy phân R1COO – R – OOC – R2 trong môi trường kiềm thu được:

Este nào dưới đây thủy phân thu được Hai muối và Một ancol?

Thủy phân este X thu được Một muối và Một ancol, X ko thể là:

Hợp chất hữu cơ mạch hở X mang công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức mang số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là:

A.

B.

C.

D.

Hợp chất hữu cơ X mang công thức phân tử là C6H10O4. X tác dụng với NaOH với tỉ lệ 1:2. Lúc cho X tác dụng với NaOH sinh ra 3 sản phẩm hữu cơ, trong đó ko mang sản phẩm nào là tạp chức và mang ít nhất Một ancol. Số đồng phân của X là

Đáp án : A

Thủy phân X tạo ra Hai ancol mang số mol gấp đôi nhau

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *