Giải bài 3 phần câu hỏi và bài tập trang 86 SGK Địa lí 8

SGK Địa lí lớp 8

PHẦN MỘT: THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (tiếp theo)

 • 👉 XI. CHÂU Á
 • 👉 XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC

PHẦN HAI: ĐỊA LÍ VIỆT NAM

 • 👉 ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

XI. CHÂU Á

 • 👉 Bài 1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
 • 👉 Bài 2. Khí hậu châu Á
 • 👉 Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á
 • 👉 Bài 4. Thực hiện: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
 • 👉 Bài 5. Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á
 • 👉 Bài 6. Thực hiện: Đọc, phân tích sơ đồ phân bố dân cư và những thành thị trấn to của châu Á
 • 👉 Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội những nước châu Á.
 • 👉 Bài 8. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở những nước châu Á
 • 👉 Bài 9. Khu vực Tây Nam Á
 • 👉 Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
 • 👉 Bài 11. Dân cư và kinh tế khu vực Nam Á
 • 👉 Bài 12. Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
 • 👉 Bài 13. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
 • 👉 Bài 14. Đông Nam Á - Lục địa và hải đảo
 • 👉 Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á
 • 👉 Bài 16. Đặc điểm kinh tế những nước Đông Nam Á
 • 👉 Bài 17. Hiệp hội những nước Đông Nam Á (ASEAN)
 • 👉 Bài 18. Thực hiện : Tìm hiểu Lào và Cam-phu-chia

XII. TỔNG KẾT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÍ CÁC CHÂU LỤC

 • 👉 Bài 19. Địa hình với tác động của nội lực, ngoại lực
 • 👉 Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất
 • 👉 Bài 21. Con người và môi trường địa lí
 • 👉 Bài 22. Việt Nam - Quốc gia, con người

ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

 • 👉 Bài 23. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
 • 👉 Bài 24. Vùng biển Việt Nam
 • 👉 Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam
 • 👉 Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
 • 👉 Bài 27. Thực hiện: Đọc bản đồ Việt Nam
 • 👉 Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam
 • 👉 Bài 29. Đặc điểm những khu vực địa hình
 • 👉 Bài 30. Thực hiện : Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
 • 👉 Bài 31. Đặc điểm khí hậu Việt Nam
 • 👉 Bài 32. Những mùa khí hậu và thời tiết nước ta
 • 👉 Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
 • 👉 Bài 34. Những hệ thống sông to ở nước ta
 • 👉 Bài 35. Thực hiện về khí hậu, thủy văn Việt Nam
 • 👉 Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam
 • 👉 Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam
 • 👉 Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
 • 👉 Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam
 • 👉 Bài 40: Thực hiện: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp
 • 👉 Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
 • 👉 Bài 42. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
 • 👉 Bài 43. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Xem Thêm

 • 👉 Đề thi, đề rà soát học kì 1 - Địa lí 8
 • 👉 Đề thi, đề rà soát học kì 2 - Địa lí 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *