Phân phối chương trình môn khoa học tự nhiên lớp 9

Mời những bạn xem Phân phối chương trình môn khoa học tự nhiên lớp 9 để mang những kế hoạch giảng dạy tốt nhất.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHTN

Lớp 9 mô phỏng trường học mới

I- Sườn phân phối chương trình

  1. Hướng dẫn chung

            Sườn phân phối chương trình (PPCT) này quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình, vận dụng cho lớp 9 mô phỏng trường học mới, từ niên học 2017-2018.

Thời lượng quy định tại Sườn PPCT vận dụng cho những trường tổ chức dạy học Một buổi/ngày. Tiến độ thực hiện chương trình đảm bảo kết thúc niên học thống nhất cả nước.

Căn cứ Sườn PPCT, những trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục thích hợp với nhà trường. Những trường mang điều kiện dạy học Hai buổi/ngày mang thể điều chỉnh PPCT và tăng thời lượng dạy học cho thích hợp.

  1. 2. Sườn phân phối chương trình

Thời lượng môn KHTN 9 là 06 tiết/tuần.

Thời lượng cả năm môn KHTN 9 là 06 tiết/tuần x 35 tuần = 210 tiết/năm

 

Số tuần thực hiện

Số tiết học và ÔTKT

Tổng

Hóa học

Vật lí

Sinh vật học

Cả năm

35

210

54

71

85

Học kì 1

18

108

33

21

54

Học kì 2

17

102

21

50

31

Học kì 1:

               – Học kì Một mang 108 tiết (phân môn Hóa học 33 tiết, phân môn Vật lí 21 tiết, phân môn Sinh vật học 54 tiết).   

               – Kết thúc Học kì 1: Học trò học xong chương trình từng phân môn như sau

+ Phân môn Hóa học Bài 37: Ôn tập chủ đề 8. Hiđrocacbon. Nhiên liệu;

+ Phân môn Vật lí Bài 13: Ôn tập (phần dòng điện một chiều);

+ Phân môn Sinh vật học Bài 31: Ôn tập phần di truyền và biến dị.

               Ôn tập và rà soát theo từng phân môn quy định trong PPCT.

Học kì 2:

               – Học kì Hai mang 102 tiết (phân môn Hóa 21 tiết, phân môn Vật lí 50 tiết, phân môn Sinh vật học 31 tiết).  

               – Kết thúc Học kì 2: Học trò học xong chương trình từng phân môn như sau

+ Phân môn Hóa học Bài 45: Ôn tập Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime;

+ Phân môn Vật lí Bài 59: Ôn tập;

+ Phân môn Sinh vật học BÀI 68. Tổng kết chương trình toàn cấp THCS.

               Ôn tập và rà soát theo từng phân môn quy định trong PPCT.

II – Gợi ý phân phối chương trình chi tiết

Chủ đề

Tên bài

Số tiết

Tập 1

KHTN 9 (Tập 1)

 

Phần I.

Hóa học

 

CHỦ ĐỀ 1. Kim loại. Sơ lược bảng tuần hoàn những nhân tố hoá học.

(18 tiết)

Bài 1: Tính chất của kim loại. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

4

Bài 2: Nhôm

2

Bài 3: Sắt. Hợp kim sắt

3

Bài 4: Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại ko bị ăn mòn

2

Bài 5: Sơ lược bảng tuần hoàn những nhân tố hoá học

3

Bài 6: Ôn tập Hóa học vô sinh

3

Rà soát Một tiết (Hóa học vô sinh)

1

Phần II.

Vật lí

 

Chủ đề 2. Dòng điện một chiều

(21 tiết)

Bài 7: Những đại lượng cơ bản của dòng điện một chiều trong đoạn mạch

5

Bài 8: Định luật Ôm. Xác định điện trở dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế

2

Bài 9: Những đại lượng cơ bản của dòng điện một chiều trong đoạn mạch tiếp nối và song song

3

Bài 10: Những yếu tố tác động tới điện trở

4

Bài 11: Công suất điện. Điện năng. Công của dòng điện.

4

Bài 12: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

1

Bài 13: Ôn tập, rà soát kì 1 (phần dòng điện một chiều)

2

Phần III.

SINH HỌC

CHỦ ĐỀ 3. NST VÀ SỰ PHÂN BÀO

(09 tiết)

Bài 14. Giới thiệu về di truyền học

1

Bài 15: Thể nhiễm sắc

2

Bài 16: Chu kì tế bào và nguyên phân

3

Bài 17: Giảm phân và thụ tinh

2

Bài 18: Thể nhiễm sắc nam nữ và cơ chế xác định nam nữ

1

Chủ đề 4.

ADN VÀ GEN

(10 tiết)

Bài 19: ADN và GEN

3

Bài 20: ARN, mối quan hệ giữa gen và ARN

2

Bài 21: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

3

Ôn tập và Rà soát Một tiết (chủ đề 3 và chủ đề 4)

2

Chủ đề 5.

ĐỘT BIẾN

(09 tiết)

Bài 22: Đột biến gen

2

Bài 23: Đột biến cấu trúc thể nhiễm sắc

3

Bài 24: Đột biến số lượng thể nhiễm sắc

3

Rà soát Một tiết (chủ đề 5)

1

Chủ đề 6.

TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN – BIẾN DỊ

(16 tiết)

Bài 25: Di truyền học menđen – lai một cặp tính trạng

4

Bài 26: Di truyền học menđen – lai hai cặp tính trạng

4

Bài 27: Di truyền liên kết và liên kết nam nữ

4

Bài 28: Mối quan hệ kiểu gen – môi trường – kiểu hình

3

Rà soát Một tiết (chủ đề 6)

1

Chủ đề 7. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

(05 tiết)

Bài 29: Di truyền học người  

3

Bài 30: Di truyền y khoa tư vấn   

2

Bài 31: Ôn tập phần di truyền và biến dị

4

Rà soát học kì 1 (Phân môn Sinh vật học)

1

Tập 2

KHTN 9 (Tập 2)

 

Phần I.

Hóa học

CHỦ ĐỀ 8.

Hiđrocacbon. Nhiên liệu

(15 tiết)

Bài 32: Đại cương về hóa học hữu cơ

3

Bài 33: Metan

2

Bài 34: Etilen. Axetilen

3

Bài 35: Benzen

2

Bài 36: Dầu mỏ và khí thiên nhiên. Nhiên liệu

2

Bài 37: Ôn tập chủ đề 8: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

2

Rà soát học kì I

1

CHỦ ĐỀ 9. Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime

(21 tiết)

Bài 38: Ancol etylic (Rượu etylic)

2

Bài 39: Axit axetic

2

Bài 40: Mối liên hệ giữa etilen, ancol etylic và axit axetic

2

Bài 41: Chất béo

2

Rà soát Một tiết

1

Bài 42: Cacbohiđrat

4

Bài 43: Protein

2

Bài 44: Polime

2

Bài 45: Ôn tập chủ đề 3. Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime

3

Rà soát học kì II (Phân môn Hóa học)

1

Phần II.

Vật lí

Chủ đề 10: Điện từ học

(23 tiết)

Bài 46: Từ trường

4

Bài 47: Nam châm điện

3

Bài 48: Lực điện từ. Động cơ điện một chiều

3

Bài 49: Hiện tượng cảm ứng điện từ

3

Bài 50: Dòng điện xoay chiều

4

Bài 51: Truyền tải điện năng đi xa. Máy biến thế

3

Bài 52: Ôn tập rà soát phần điện từ học

3

Chủ đề 11: Quang quẻ hình học

(20 tiết)

Bài 53: Ảnh của một vật tạo bời gương

5

Bài 54: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính

5

Bài 55: Máy ảnh. Sự nhìn của mắt. Kính lúp

5

Bài 56: Những tác dụng của ánh sáng

2

Bài 57: Ôn tập, rà soát phần Quang quẻ hình học

3

Chủ đề 12: Chuyển hóa năng lượng

(07 tiết)

Bài 58: Chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng

2

Bài 59: Ôn tập, rà soát học kì 2 (phần Vật lí)

5

Phần III.

SINH HỌC

Chủ đề 13: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

(14 tiết)

Bài 60. Lai giống vật nuôi, cây trồng

3

Bài 61: Kỹ thuật tế bào

3

Bài 62: Kỹ thuật gen

3

Bài 63: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống và những phương pháp tuyển lựa

3

Bài 64: Ôn tập và Rà soát Một tiết Chủ đề 13

2

Chủ đề 14. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

(12 tiết)

Bài 65. Sinh vật thích ứng kì diệu với môi trường

2

Bài 66: Tập luyện sinh vật và môi trường

6

Bài 67. Ôn tập phần sinh vật với môi trường

3

Rà soát Một tiết Chủ đề 14

1

Bài 68. Tổng kết chương trình toàn cấp THCS

4

Rà soát học kì 2 (Phân môn Sinh vật học)

1

Tổng số tiết KHTN 9 cả niên học:

210

III. Một số vấn đề cần lưu ý

– Thực hiện chương trình theo hướng giao quyền chủ động cho những nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đảm bảo sự thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, nhà trường và năng lực của thầy giáo, học trò.

            – Môn KHTN 9 gồm 3 phân môn Hóa học, Vật lí và Sinh vật học. Ở mỗi phân môn đều mang những bài ôn tập và rà soát cuối mỗi chủ đề (nhằm tăng cường đổi mới thẩm định năng lực tự học của học trò). Bài rà soát cuối học kì Một và bài rà soát cuối học kì Hai những trường THCS mang thể cho rà soát viết theo hình thức tổ hợp cả 3 phân môn (Hóa học, Vật lí, Sinh vật học).

            – Số tiết của mỗi bài trong PPCT chi tiết nêu ở trên chỉ là gợi ý, ko đề nghị những trường phải thực hiện đúng như trên (nhưng tổng số tiết của mỗi phân môn thì ko được thay đổi), tổ/nhóm chuyên môn mang thể điều chỉnh sao cho thích hợp và trình hiệu trưởng phê duyệt thực hiện đúng quy định tổng số tiết cho mỗi chủ đề, còn cụ thể số tiết cho mỗi bài học GV được chủ động trong quá trình dạy học.

– Ko nhất thiết phải xếp thời khóa biểu mỗi tuần mang cùng số tiết, tổ (nhóm) chuyên môn căn cứ vào gợi ý thời lượng của từng nội dung và logic của mạch tri thức đề xuất với hiệu trưởng quyết định xếp thời khóa biểu sao cho hợp lí.

            – Tổ/nhóm chuyên môn thông qua SHCM theo NCBH mang thể chủ động thay đổi nội dung hướng dẫn hoạt động học cho thích hợp đối tượng HS và thực tế địa phương, nhưng phải đảm bảo mục tiêu bài học và được những cấp quản lý phê duyệt./.       


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *