Sách Khoa học tự nhiên lớp 9 VNEN tập 2

 • KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 -TẬP 1
 • Phần 1. Hóa học
 • Phần 2. Vật lý
 • Phần 3. Sinh vật học
 • KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - TẬP 2
 • Phần 1: Hóa học
 • Phần 2: Vật lí
 • Phần 3: Sinh vật học
 • Giải khoa học tự nhiên 9 - tập 1
 • Giải khoa học tự nhiên 9 - tập 2

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 -TẬP 1

Phần 1. Hóa học

 • Bài 1: Tính chất của kim loại, dãy hoạt động hóa học của kim loại
 • Bài 2: Nhôm
 • Bài 3: Sắt, hợp kim của sắt: gang thép
 • Bài 4: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại ko bị ăn mòn
 • Bài 5: Sơ lược bảng tuần hoàn những yếu tố hóa học
 • Bài 6: Ôn tập hóa học vô sinh

Phần 2. Vật lý

 • Bài 7: Những đại lượng cơ bản của dòng điện một chiều trong đoạn mạch
 • Bài 8: Định luật Ôm, xác định điện trở dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế
 • Bài 9: Đoạn mạch tiếp nối và đoạn mạch song song
 • Bài 10: Những yếu tố tác động tới điện trở
 • Bài 11: Điện năng, công, công suất điện
 • Bài 12: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
 • Bài 13: Tổng kết phần dòng điện một chiều

Phần 3. Sinh vật học

 • Bài 14: Giới thiệu về di truyền học
 • Bài 15: Thể nhiễm sắc
 • Bài 16: Chu kì tế bào và nguyên phân
 • Bài 17: Giảm phân và thụ tinh
 • Bài 18: Thể nhiễm sắc nam nữ và cơ chế xác định nam nữ
 • Bài 19: ADN và gen
 • Bài 20: ARN, mối quan hệ giữa gen và ARN
 • Bài 21: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
 • Bài 22: Đột biến gen
 • Bài 23: Đột biến cấu trúc thể nhiễm sắc
 • Bài 24: Đột biến số lượng thể nhiễm sắc
 • Bài 25: Di truyền học Menđen - Lai một cặp tính trạng
 • Bài 26: Di truyền học Menđen - Lai hai cặp tính trạng
 • Bài 27: Di truyền liên kết và liên kết với nam nữ
 • Bài 28: Mối quan hệ giữa kiểu gen - Môi trường - Kiểu hình
 • Bài 29: Di truyền học người
 • Bài 30: Di truyền y khoa tư vấn
 • Bài 31: Ôn tập phần Di truyền và biến dị

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - TẬP 2

Phần 1: Hóa học

 • Bài 32: Đại cương về hóa học hữu cơ
 • Bài 33: Metan
 • Bài 34: Etilen - Axetilen
 • Bài 35: Benzen
 • Bài 36: Dầu mỏ và khí thiên nhiên - Nhiên liệu
 • Bài 37: Ôn tập chủ để 8: Hidrocacbon - Nhiên liệu
 • Bài 38: Rượu etylic
 • Bài 39: Axit axetic
 • Bài 40: Mối liên hệ giữa etylen, rượu etylic và axit axetic
 • Bài 41: Chất béo
 • Bài 42: Cacbonhidrat
 • Bài 43: Protein
 • Bài 44: Polime
 • Bài 45: Ôn tập chủ để 9: Dẫn xuất của hidrocacbon - polime

Phần 2: Vật lí

 • Bài 46: Từ trường
 • Bài 47: Nam châm điện
 • Bài 48: Lực điện từ - Động cơ điện một chiều
 • Bài 49: Hiện tượng cảm ứng điện từ
 • Bài 50: Dòng điện xoay chiều
 • Bài 51: Truyền tải điện năng - Máy biến áp
 • Bài 52: Tổng kết phần điện từ học
 • Bài 53: Ảnh của một vật tạo bởi gương
 • Bài 54: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính
 • Bài 55: Máy ảnh, mắt và kính lúp
 • Bài 56: Những tác dụng của ánh sáng
 • Bài 57: Tổng kết phần quang quẻ học
 • Bài 57: Tổng kết phần quang quẻ học
 • Bài 58: Chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
 • Bài 59: Ôn tập phần vật lí

Phần 3: Sinh vật học

 • Bài 60: Lai giống vật nuôi, cây trồng
 • Bài 61: Kỹ thuật tế bào
 • Bài 62: Kỹ thuật gen
 • Bài 64: Ôn tập chủ đề 13. Ứng dụng Di truyền học
 • Bài 65: Sinh vật thích ứng kì diệu với môi trường
 • Bài 66: Tập luyện sinh vật với môi trường
 • Bài 67: Ôn tập chủ đề 14. Sinh vật với môi trường
 • Bài 68: Tổng kết chương trình sinh vật học toàn cấp trung học cơ sở vật chất

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *