Lý thuyết Khúc xạ ánh sáng hay, chi tiết nhất
Chuyên đề: Khúc xạ ánh sáng

Lý thuyết Khúc xạ ánh sáng

Bài giảng: Bài 26: Khúc xạ ánh sáng - Cô Nguyễn Quyên (Thầy giáo VietJack)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Sự khúc xạ ánh sáng

a) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của những tia sáng lúc truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.

Ta sở hữu: SI là tia tới.

I là điểm tới.

N’IN là pháp tuyến với mặt phân cách tại I.

IR là tia khúc xạ.

IS’ là tia phản xạ.

i là góc tới, r là góc khúc xạ.

b) Định luật khúc xạ ánh sáng

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.

- Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn ko đổi:

2. Chiết suất của môi trường

a) Chiết suất tỉ đối

Tỉ số ko đổi trong hiện tượng khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối n21 của môi trường (2) chứa tia khúc xạ đối với môi trường (1) chứa tia tới.

b) Chiết suất tuyệt đối

- Chiết suất tuyệt đối (thường gọi tắt là chiết suất) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân ko.

    + Chiết suất của chân ko là 1.

    + Chiết suất của ko khí sắp bằng 1.

    + Những môi trường trong suốt khác đều sở hữu chiết suất tuyệt đối to hơn 1.

- Hệ thức giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối:

Trong đó:

n1 là chiết suất tuyệt đối của môi trường (2)

n2 là chiết suất tuyệt đối của môi trường (1)

Chú ý:

- Hệ thức giữa chiết suất tỉ đối và véc tơ vận tốc tức thời truyền ánh sáng trong những môi trường:

- Chiết suất của một môi trường:

Trong đó:

c = 3.108 m/s là véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng trong chân ko.

v là véc tơ vận tốc tức thời ánh sáng trong môi trường sở hữu chiết suất n.

- Biểu thức khác của định luật khúc xạ ánh sáng:

n1sini = n2sinr

    + Trường hợp i và r nhỏ hơn 10o thì: sini ≈ i; sinr ≈ r

Ta sở hữu: n1i = n2r

    + Trường hợp i = 0o, r = 0o thì tia sáng đi vuông góc với mặt phân cách (ko xảy ra hiện tượng khúc xạ).

3. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng

Ánh sáng truyền đi theo đường nào thì cũng truyền trái lại theo đường đó:

Chú ý: Tính thuận nghịch cũng biểu hiện ở sự truyền thẳng và sự phản xạ.

4. Liên hệ thực tế

Vị trí thật của những vật ở trong nước thấp hơn vị trí mà mắt ta nhìn thấy

Nhìn xuống cốc nước, ta thấy ống hút như bị gãy khúc tại mặt nước và đáy cốc nhường nhịn như cao lên

  • Lý thuyết Phản xạ toàn phần
  • Lý thuyết tổng hợp chương: Khúc xạ ánh sáng
  • 30 câu trắc nghiệm Khúc xạ ánh sáng sở hữu lời giải chi tiết (cơ bản)
  • 30 câu trắc nghiệm Khúc xạ ánh sáng sở hữu lời giải chi tiết (tăng)

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *