Kim loại nào được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là

  • Phương pháp thủy luyện
  • Phương pháp nhiệt luyện
  • Phương pháp điện phân
  • Video liên quan

Chọn đáp án là: B Phương pháp giải: Phương pháp nhiệt luyện:

- Nguyên tắc: Tiêu dùng chất khử CO, C, Al, H2 khử oxit kim loại ở nhiệt độ cao.

- Phạm vi sử dụng: Thường tiêu dùng trong công nghiệp với kim loại xếp sau Al. Lời giải chi tiết:

Cu thường được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử H2.

Đáp án B

đã hỏi trong Lớp 12 Hóa học

· 11:58 15/04/2021

Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?

A. K.                                  

B. Na.                              

C. Fe.                                

D. Ca.

Thắc mắc nóng cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

ÔN THI GIỮA HỌC KÌ Hai KIẾN THỨC TRỌNG TÂM - 2k5 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

ĐỀ MINH HỌA ÔN THI GIỮA KÌ Hai CỰC SÁT - 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

"BÀI TẬP HIDROCACBON TRỌNG TÂM (DẠNG 1: BÀI TOÁN CRACKING ANKAN)" - 2k5 - Livestream HÓA thầy DŨNG

Hóa học

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ Hai TRỌNG TÂM ( CSN-CSC) - 2k5 - Livestream TOÁN thầy THẾ ANH

Toán

BÀI TẬP HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN Một KHOẢNG DỄ HIỂU NHẤT - 2k5 - Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

ĐỀ MINH HOẠ THI GIỮA KÌ II - SÁT NHẤT - 2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANKEN - 2k5 - Livestream HÓA cô THU

Hóa học

"ÔN THI GIỮA KÌ TRỌNG TÂM (Buổi 2 - Unit 8- Language)" - 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

Xem thêm ...

Nguyên tắc chung được tiêu dùng để điều chế kim loại là

Lúc điều chế kim loại, những ion kim loại đóng vai trò là chất

Dãy gồm Hai kim loại đều sở hữu thể điều chế bằng phương pháp thuỷ luyện là

Dãy những ion kim loại nào sau đây đều bị Zn khử thành kim loại ?

Kim loại nào sau đây khử được ion Fe2+ trong dung dịch ?

Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta tiêu dùng lượng dư dung dịch

Những kim loại nào sở hữu thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện ?

Phương pháp nhiệt nhôm tiêu dùng để điều chế kim loại:

Dãy gồm những kim loại điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là:

Hiđro sở hữu thể khử những oxit kim loại trong dãy nào sau đây thành kim loại ?

Phản ứng hóa học nào sau đây chỉ thực hiện được bằng phương pháp điện phân?

Thắc mắc:Trong công nghiệp kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg.

B. Fe.

C. Na.

D. Al.

Lời giải:

Đáp án:B. Fe

Trong công nghiệp, kim loạiđược điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là Fe.

Giảng giải:

Phạm vi sử dụng của phương pháp nhiệt luyện là: Thường tiêu dùng trong công nghiệp với kim loại sở hữu tính khử trung bình và yếu (sau Al).

→ Chọn B. Fe

Tri thức mở rộng

- Nguyên tắc của phương pháp nhiệt luyện là tiêu dùng chất khử C, CO, H2, Al, NH3... khử oxit kim loạisau Alở nhiệt độ cao thành kim loại đơn chất.

- Phương pháp này thường tiêu dùng để điều chế những kim loại trung bình (với những kim loại yếu chỉ cần đun nóng oxit đã tự phân hủy thành kim loại và oxi).

Phương pháp nhiệt luyện là một trong những phương pháp điều chế kim loại. Ngoài ra, còn sở hữu nhiều phương pháp điều chế kim loại Sở hữu thể tham khảo như:

Phương pháp thủy luyện

– Phương pháp thủy luyện còn gọi là phương pháp ướt, được tiêu dùng để điều chế những kim loại sở hữu độ hoạt động hóa học thấp như Au, Ag, Hg, Cu…

– Cơ sở vật chất của phương pháp này là tiêu dùng những dung dịch thích hợp, như dung dịch H2SO4, NaOH, NaCN…để hòa tan kim loại hoặc hợp chất của kim loại và tách ra khỏi phần ko tan sở hữu trong quặng. Sau đó những ion kim loại trong dung dịch được khử bằng kim loại sở hữu tính khử mạnh hơn, như Fe, Zn…

Ví dụ 1:

Người ta điều chế Ag bằng cách nghiền nhỏ quặng bạc sunfua Ag2S, xử lí bằng dung dịch NaCN, rồi lọc để thu được dung dịch muối phức bạc:

Ag2S + 4NaCN → 2Na[Ag(CN)2] + Na2S

Sau đó, ion Ag+ trong phức được khử bằng kim loại Zn:

Zn + 2Na[Ag(CN)2] → Na2[Zn(CN)4] + 2Ag

Ví dụ 2:

Vàng lẫn trong đất đá sở hữu thể hòa tan dần trong dung dịch NaCN cùng với oxi của ko khí, được dung dịch muối phức của vàng:

4Au + 8NaCN + O2+ 2H2O → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH

Sau đó, ion Au3+trong phức được khử bằng kim loại Zn:

Zn + 2Na[Au(CN)2] → Na2[Zn(CN)4] + 2Au

Phương pháp nhiệt luyện

– Phương pháp nhiệt luyện được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp để điều chế những kim loại sở hữu độ hoạt động hóa học trung bình như Zn, Cr, Fe, Sn, Pb,…

– Cơ sở vật chất của phương pháp này là khử những ion kim loại trong những hợp chất ở nhiệt độ cao bằng những chất khử mạnh như C, CO, H2hoặc Al, kim loại kiềm hoặc kiềm thổ

Ví dụ:

PbO + C→ Pb + CO

Fe2O3+ 3CO→ 2Fe + 3CO2

WO3+ 3H2→ W + 3H2O

TiCl4+ 4Na→ Ti + 4NaCl

V2O5+ 5Ca→ 2V + 5CaO

Những phản ứng tiêu dùng kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ làm chất khử đều phải thực hiện trong môi trường khí trơ hoặc chân ko

– Trường hợp quặng là sunfua kim loại như Cu2S, ZnS, FeS2…thì phải chuyển sunfua kim loại thành oxit kim loại. Sau đó khử oxit kim loại bằng chất khử thích hợp Ví dụ với ZnS:

2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2

ZnO + C→ Zn + CO

– Đối với kim loại khó nóng chảy như Cr, người ta tiêu dùng Al làm chất khử (phản ứng nhiệt nhôm). Phản ứng nhiệt nhôm tỏa nhiệt mạnh, lượng nhiệt tạo ra được sử dụng để đun nóng chảy Cr2O3, nhờ vậy giảm được giá bán cho nhiên liệu:

Cr2O3+ 2Al→ 2Cr + Al2O3

– Đối với những kim loại kém hoạt động như Hg, Ag chỉ cần đốt cháy quặng cũng thu được kim loại mà ko cần tiêu dùng chất khử

HgS + O2 → Hg + SO2

Phương pháp điện phân

– Phương pháp điện phân là phương pháp vạn năng, được tiêu dùng để điều chế hầu hết những kim loại, từ những kim loại sở hữu độ hoạt động hóa học cao tới trung bình và thấp

– Cơ sở vật chất của phương pháp này là tiêu dùng dòng điện một chiều để khử những ion kim loại. Tác nhân khử là cực ( – ) mạnh hơn nhiều lần tác nhân khử là chất hóa học

– Điều chế kim loại sở hữu tính khử mạnh như Li, Na, K, Al…bằng cách điện phân những hợp chất (muối, bazơ, oxit) nóng chảy của chúng

Ví dụ: Sơ đồ thùng điện phân NaCl nóng chảy để điều chế Na

– Vật liệu là NaCl tinh khiết

– Cực dương làm bằng than chì, cực âm bằng thép

Ví dụ:ZnBr2→ Zn + Br2

2CuSO4+ 2H2O→ 2Cu + 2H2SO4+ O2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *