Cho phương trình hóa học koh + hno3

 • Phản ứng hóa học:
 • Phương trình hoá học đã thăng bằng
 • Tìm kiếm phương trình hóa học nhanh nhất
 • Tìm kiếm phương trình hóa học đơn thuần và nhanh nhất tại Cunghocvui. Học Hóa ko còn là nỗi lo với Chuyên mục Phương trình hóa học của chúng tôi
 • HNO3 + KOH - Thăng bằng phương trình hóa học
 • Chi tiết phương trình
 • Video liên quan

Phản ứng hóa học:

    KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ngay ở điều kiện thường.

làm thế nào để phản ứng

– Cho từ từ HNO3 tới dư vào dung dịch KOH thấy làm đỏ quỳ tím.

Hiện tượng nhận thức phản ứng

– Ban sơ, giấy quỳ với màu xanh lam, sau lúc thêm từ từ HNO3 vào thì giấy quỳ mất màu, sử dụng HNO3 dư thấy giấy quỳ chuyển sang màu đỏ.

Bạn với biết

– Phản ứng giữa KOH và HNO3 là phản ứng trung hoà.

Hình minh họa
Ví dụ 1:

Cho 0,Một mol KOH phản ứng vừa đủ với 100 mL HNO3 aM. trị giá là gì

Trả lời: 0,1. B. 0,01. 0,05. 1.

Hướng dẫn giải pháp

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O | Phương trình hóa học thăng bằng
a = 0,1: 0,1 = 1M.

Đáp án D.

Ví dụ 2:

Trường hợp nào sau đây là phản ứng trung hòa?

A. 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

B. KOH + SO2 → KHSO3

C. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

D. 2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu (OH) 2

Hướng dẫn giải pháp

Phản ứng trung hòa là phản ứng KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

Đáp án C.

Ví dụ 3:

Cho 100ml dd HNO3 0,1M phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan trong dung dịch X là

Đáp số: 0,745 gam. B. 1,01 gam. C. 0,754 g. D. 1,10 g.

Hướng dẫn giải pháp

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O | Phương trình hóa học thăng bằng
mmuối = 0,01.101 = 1,01 gam.

Đáp án B.

Phương trình hoá học đã thăng bằng

KOH + HNO3 → H2O + KNO3

Kali Hydroxit + Axit nitric = Nước + Kali Nitrat loại phản ứng

Phản ứng kép (trao đổi)

Chất phản ứng Kali Hydroxit – KOH KOH khối lượng mol số oxi hóa KOH Axit nitric – HNO3

Axit nitric Axit nitric bốc khói Axit nitric bốc khói HNO3 Khối lượng mol HNO3 Số oxi hóa

Hướng dẫn
Để thăng bằng một phương trình hóa học, hãy nhập phương trình phản ứng hóa học và nhấn nút Thăng bằng. Phương trình thăng bằng sẽ xuất hiện ở trên.

Ký tự trước nhất của phần tử là chữ hoa và ký tự thứ hai là chữ thường. Ví dụ: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F. Phí ion chưa được tương trợ và sẽ bị bỏ qua. Thay đổi những nhóm bất biến trong vật liệu tổng hợp để tránh nhầm lẫn. Ví dụ, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O sẽ ko thăng bằng, nhưng XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O sẽ. Trạng thái kết hợp [ví dụ: (s) (aq) hoặc (g)] là tùy chọn.

Bạn với thể sử dụng dấu ngoặc vuông () hoặc dấu ngoặc vuông [].

Ví dụ

H2O + KNO3 + Al + HKO = KAlO2 + NH3 H2O + KNO3 + Al + HKO = NH3 + KAlO2 H2O + KNO3 + Al + KOH = NH3 + K3Al (OH) 6 H2O + KNO3 + Al + KOH = NH3 + KAlO2 H2O + KNO3 + CH3COOH = NH3 + CO2 + H2O + K H2O + KNO3 + KH2PO4 + CON2H4 + (NH4) 2SO4 = CH24N8O23SP2K4 + CH3OH H2O + KNO3 + NaOH + Mg = NH3 + Na2 (Mg (OH) 4) + KOH H2O + KNO3 + NH4Cl + HgS = H2O2 + Hg2Cl2 + NH3 + K2S5 FeCl3 + K2S = Fe2S3 + KCl Ca3 (AsO4) 2 = Ca3 + As2 + O42 Pb (OH) 2 + H2SO4 = Pb (HSO4) 2 + H2O

NaL + Cl = NaCl + L2

KOH + HNO3

Chủ đề Dụng cụ hóa học Phương trình hóa học Chất hóa học Chuỗi phản ứng

Phản ứng nhiệt phân

Phản ứng phân huỷ

Phản ứng trao đổi

Lớp 11

Phản ứng oxi-hoá khử

Lớp 10

Lớp 9

Phản ứng thế

Phản ứng hoá hợp

Phản ứng nhiệt nhôm

Lớp 8

Phương trình hóa học vô sinh

Phương trình thi Đại Học

Phản ứng điện phân

Lớp 12

Phản ứng thuận nghịch (thăng bằng)

Phán ứng tách

Phản ứng trung hoà

Phản ứng toả nhiệt

Phản ứng Halogen hoá

Phản ứng clo hoá

Phản ứng thuận nghịch

Phương trình hóa học hữu cơ

Phản ứng đime hóa

Phản ứng cùng

Phản ứng Cracking

Phản ứng Este hóa

Phản ứng tráng gương

Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử

Phản ứng thủy phân

Phản ứng Anxyl hoá

Phản ứng iot hóa

Phản ứng ngưng tụ

Phán ứng Hydro hoá

Phản ứng trùng ngưng

Phản ứng trùng hợp

Dãy điện hóa

Dãy hoạt động của kim loại

Bảng tính tan

Bảng tuần hoàn

Tìm kiếm phương trình hóa học nhanh nhất

Tìm kiếm phương trình hóa học đơn thuần và nhanh nhất tại Cunghocvui. Học Hóa ko còn là nỗi lo với Chuyên mục Phương trình hóa học của chúng tôi

Hướng dẫn

Bạn hãy nhập những chất được ngăn cách bằng dấu cách ' '

Một số ví dụ mẫu

Đóng

Hướng dẫn

HNO3 + KOH - Thăng bằng phương trình hóa học

Chi tiết phương trình

HNO3+ KOH H2O+ KNO3

Nguyên tử-Phân tử khối

(g/mol)

Số

mol

Khối lượng

(g)

Thông tin thêm

Điều kiện: Ko với

Tính khối lượng

Phản ứng trao đổi

Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và san sớt nhé!

Phương trình điều chế HNO3 Xem tất cả

H2O2+HNO2H2O+HNO3
H2SO4+KNO3HNO3+KHSO4

H2O2+N2O5HNO3+HNO4
khan
Mg(NO3)2.6H2O5H2O+HNO3+Mg(OHNO3

Phương trình điều chế KOH Xem tất cả

2Ba(OH)2+KAl(SO4)2Al(OH)3+KOH+2BaSO4
2H2O+KMnO4+3FeSO4Fe2(SO4)3+KOH+MnO2+Fe(OH)3

Ba(OH)2+K2CrO42KOH+BaCrO4
kt
K2CO3+Ba(OH)22KOH+BaCO3
kt

Phương trình điều chế H2O Xem tất cả

NO2NH2H2O+N2O
H2S+CsOHH2O+Cs2S

H2S+RbOHH2O+RbSH
H2S+LiOHH2O+LiSH

Phương trình điều chế KNO3 Xem tất cả

2AgNO3+HAtO3+KIO3HNO3+KNO3+AgIO3+AgAtO3
K2O+2NO2KNO2+KNO3

HNO3+KOHH2O+KNO3
2H2O+HNO3+KIO4KNO3+H5IO6
đậm đặc

Bài liên quan

 • Tìm kiếm chất hóa học
 • Phản ứng trung hoà
 • Công thức Hóa học
 • Mẹo Hóa học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *