Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 5 (có đáp án): Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài tập Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 5 (mang đáp án): Tập tành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Câu 1: Oxit axit là

 A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

 B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

 C. Những oxit ko tác dụng với dung dịch bazơ và dung dịch axit.

 D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 2: Oxit trung tính là

 A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

 B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

 C. Những oxit ko tác dụng với axit, bazơ, nước.

 D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 3: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

 A. CaO

 B. BaO

 C. Na2O

 D. SO3.

Câu 4: Dãy oxit tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCl) là

 A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO.

 B. Fe2O3, CuO, ZnO, Al2O3.

 C. CaO, CO, N2O5, ZnO.

 D. SO2, MgO, CO2, Ag2O.

Câu 5: Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A. Nồng độ mol của dung dịch A là:

 A. 0,25M.

 B. 0,5M

 C. 1M.

 D. 2M.

Câu 6: Dãy những chất ko tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

 A. Zn, ZnO, Zn(OH)2.

 B. Cu, BaSO4, CuCl2.

 C. Na2O, NaOH, Na2CO3.

 D. MgO, MgCO3, Mg(OH)2.

Câu 7: Để phân biệt Hai dung dịch HCl và H2SO4 loãng. Ta tiêu dùng một kim loại là

 A. Mg

 B. Ba

 C. Cu

 D. Zn

Câu 8: Kim loại X tác dụng với HCl sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro qua oxit của kim loại Y đun nóng thì thu được kim loại Y. Hai kim loại X và Y tuần tự là:

 A. Cu , Ca

 B. Pb , Cu .

 C. Pb , Ca

 D. Ag , Cu

Câu 9: Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là:

 A. 13,6 g

 B. 1,36 g

 C. 20,4 g

 D. 27,Hai g

Câu 10: Hòa tan hết hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 3M. Khối lượng muối thu được là

 A. 16,65 g

 B. 15,56 g

 C. 166,5 g

 D. 155,6g

Bài giảng: Bài 5: Tập tành: Tính chất hóa học của oxit và axit - Cô Phạm Thu Huyền (Thầy giáo VietJack)

 • Lý thuyết Bài 5: Tập tành: Tính chất hóa học của oxit và axit (hay, chi tiết)
 • Lý thuyết Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
 • Lý thuyết Bài 8: Một số bazơ quan yếu (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 8: Một số bazơ quan yếu
 • Giải bài tập Hóa học 9
 • Giải sách bài tập Hóa 9
 • Đề thi Hóa học 9
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan yếu

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 mang đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *