Hoàn thành các phương trình phản ứng sau Mg + HCl

Công thức hóa học kết hợp giữa axit clohidric với magie phản ứng hóa học này diễn ra như thế nào? Viết phương trình phản ứng hóa học Mg + HCl đầy đủ như sau:

 • 1. Phương trình phản ứng giữa Mg và HCl 
 • 2. Điều kiện phản ứng giữa Mg và HCl xảy ra 
 • 3. Hiện tượng phản ứng xảy ra 
 • 4. Bài tập vận dụng liên quan 
 • Video liên quan

mg- + hcl

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

2HCl+MgH2+MgCl2
axit clohidricmagiehidroMagie clorua
(dd)(rắn)(khí)(dd)
(ko màu)(trắng bạc)(ko màu)(trắng)

Điều kiện phản ứng

Ko điều kiện

Cách thực hiện phản ứng

Cho magie tác dụng với dung dịch HCl thu được muối và khí ko màu thoát ra.

Hiện tượng nhận diện phản ứng

Ta thấy Magie tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch ko màu.

Ví dụ 1 : Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy sở hữu 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là

A. 35,7 gam    B. 36,7 gam     C. 53,7gam     D. 63,7 gam

Lời giải

nCl- = nHCl = 2nH2 = 0,6 mol.

Ta sở hữu: mmuối = mKL + 35,5. nCl-

⇒ mmuối = 36,7 gam.

Chọn đáp án B

Ví dụ 2 :  Magie tác dụng với axit clohiđric: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑. Nếu sở hữu 12g Mg tham gia phản ứng. Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là

A. 22,4 (lít)

B. 11,2 (lít)

C. 22,4 (lít)

D. 11,2 (lít)

Lời giải

Đáp án D

Ví dụ 3 : Dãy gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là

A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3

B. NaHCO3, AgNO3, CuO

C. FeS, BaSO4, KOH

D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS

Lời giải

Chọn đáp án B

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

    Mg + HCl → MgCl2 + H2

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

Ko điều kiện

Cách thực hiện phản ứng

Cho magie tác dụng với dung dịch HCl thu được muối và khí ko màu thoát ra.

Hiện tượng nhận diện phản ứng

Magie tan trong dung dịch HCl tạo dung dịch ko màu.

Bạn sở hữu biết

Mg dễ tham gia phản ứng với những dung dịch axit ko sở hữu tính oxi hóa tạo muối và khí hidro thoát ra.

Ví dụ 1: . Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?

A. Fe, Ni, Ag     B. Zn, Cu, Mg

C. Cu, Na, Ba     D. Cr, Fe, Al

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Fe + 2HCl →FeCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Cr + 2AgNO3 → Cr(NO3)2 + 2Ag

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

Quảng cáo

Ví dụ 2: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy sở hữu 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là

A. 35,7 gam    B. 36,7 gam     C. 53,7gam     D. 63,7 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nCl- = nHCl = 2nH2 = 0,6 mol.

Ta sở hữu: mmuối = mKL + 35,5. nCl-

⇒ mmuối = 36,7 gam.

Ví dụ 3:Cấu hình e nào dưới đây đúng với Mg

A. 1s22s22p63s2     B. 1s22s22p63s23p2

C. 1s22s22p6     D. 1s22s22p63s23p3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-magie-mg.jsp

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Những thắc mắc tương tự

 • Toán lớp 8
 • Ngữ văn lớp 8
 • Tiếng Anh lớp 8

Mg + HCl → MgCl2 + H2 được THPT Sóc Trăng soạn hướng dẫn những bạn viết và thăng bằng phương trình phản ứng lúc cho kim loại Magie tác dụng với dung dịch axit HCl. Mời những bạn xem chi tiết phương trình phản ứng dưới đây.

1. Phương trình phản ứng giữa Mg và HCl 

2. Điều kiện phản ứng giữa Mg và HCl xảy ra 

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra 

Sinh ra khí hidro

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Magie tác dụng với axit clohiđric: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑. Nếu sở hữu 12g Mg tham gia phản ứng. Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là

A. 22,4 (lít)

B. 11,2 (lít)

C. 22,4 (lít)

D. 11,2 (lít)

Câu 2. Phản ứng nào dưới đây ko phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2 → Cu + H2O

B. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

C. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Câu 3. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 đều thu được cùng một muối là

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Ag

Câu 4. Dãy gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là

A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3

B. NaHCO3, AgNO3, CuO

C. FeS, BaSO4, KOH

D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS

Câu 5. Phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. HCl + NaOH → NaCl + H2O

B. 2HCl + Mg → MgCl2 + H2

C. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

D. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 6. Phát iểu nào sau đây sai?

A. NaCl được dung làm muối ăn và bảo quản thực phẩm.

B. HCl là chất khí ko màu, mùi xốc, ít tan trong nước.

C. Axit clohidric vừa sở hữu tính oxi hóa, vừa sở hữu tính khử.

D. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl, sở hữu kết tủa trắng.

Câu 7. Trong phản ứng: 4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O. Vai trò của HCl là

A. chất oxi hóa .

B. vừa là môi trường vừa là chất khử.

C. chất khử.

D. môi trường.

Câu 8. Phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. HCl + NaOH → NaCl + H2O

B. 2HCl + Mg → MgCl2 + H2

C. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

D. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 9. Cho những phản ứng sau:

(a) 4HCl + MnO2→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

(b) 2HCl + Fe → FeCl2 + H2.

(c) 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.

(d) 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2.

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

………………………………………….

Trên đây THPT Sóc Trăng đã giới thiệu Mg + HCl → MgCl2 + H2. Để sở hữu kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp soạn và đăng tải.

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời độc giả tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để sở hữu thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *