Mg + HCl → MgCl2 + H2 – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Mg ra MgCl2 : Mg HCl MgCl2 H2

Mg + HCl → MgCl2 + H2 được THPT Sóc Trăng soạn hướng dẫn những bạn viết và cân đối phương trình phản ứng lúc cho sắt kẽm kim loại Magie tính năng với dung dịch axit HCl. Mời những bạn xem chi tiết cụ thể phương trình phản ứng dưới đây.

1. Phương trình phản ứng giữa Mg và HCl

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

Loại phản ứng thế

2. Điều kiện phản ứng giữa Mg và HCl xảy ra 

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra 

Sinh ra khí hidro

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Magie tác dụng với axit clohiđric: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑. Nếu mang 12g Mg tham gia phản ứng. Thể tích khí hiđro thu được ở đktc là

A. 22,4 ( lít )
B. 11,2 ( lít )
C. 22,4 ( lít )
D. 11,2 ( lít )

Đáp án D

Câu 2. Phản ứng nào dưới đây ko phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2 → Cu + H2O
B. Mg + 2HC l → MgCl2 + H2
C. Ca ( OH ) 2 + CO2 → CaCO3 + H2O
D. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Đáp án C

Câu 3. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 đều thu được cùng một muối là

A. Fe
B. Zn
C. Cu
D. Ag

Đáp án B

Câu 4. Dãy gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là

A. KNO3, CaCO3, Fe ( OH ) 3
B. NaHCO3, AgNO3, CuO
C. FeS, BaSO4, KOH
D. AgNO3, ( NH4 ) 2CO3, CuS

Đáp án B

Câu 5. Phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. HCl + NaOH → NaCl + H2O
B. 2HC l + Mg → MgCl2 + H2
C. MnO2 + 4HC l → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O
D. CaCO3 + 2HC l → CaCl2 + CO2 + H2O

Đáp án C

Câu 6. Phát iểu nào sau đây sai?

A. NaCl được dung làm muối ăn và dữ gìn và bảo vệ thực phẩm .
B. HCl là chất khí ko màu, mùi xốc, ít tan trong nước .
C. Axit clohidric vừa mang tính oxi hóa, vừa mang tính khử .
D. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl, mang kết tủa trắng .

Đáp án B

Câu 7. Trong phản ứng: 4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O. Vai trò của HCl là

A. chất oxi hóa .
B. vừa là thiên nhiên và môi trường vừa là chất khử .
C. chất khử .
D. thiên nhiên và môi trường .

Đáp án B

Câu 8. Phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. HCl + NaOH → NaCl + H2O
B. 2HC l + Mg → MgCl2 + H2
C. MnO2 + 4HC l → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O
D. CaCO3 + 2HC l → CaCl2 + CO2 + H2O

Đáp án C

Câu 9. Cho những phản ứng sau:

( a ) 4HC l + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O .
( b ) 2HC l + Fe → FeCl2 + H2 .
( c ) 14HC l + K2Cr2O7 → 2KC l + 2C rCl3 + 3C l2 + 7H2 O .
( d ) 6HC l + 2A l → 2A lCl3 + 3H2 .
Số phản ứng trong đó HCl biểu lộ tính oxi hóa là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Đáp án B

… … … … … … … … … … … … … … … … .
Trên đây THPT Sóc Trăng đã ra mắt Mg + HCl → MgCl2 + H2. Để mang hiệu quả học tập tốt và hiệu suất cao hơn, THPT Sóc Trăng xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp soạn và đăng tải .

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group san sớt tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời độc giả tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để mang thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
Chuyên mục : Giáo dục huấn luyện

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *