Mg + hno3 tạo ra n2

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O được THPT Lê Thánh Tôn là phương trình oxi hóa khử lúc cho Mg tác dụng với HNO3 sau phản ứng thu được khí N2. Nội dung tài liệu hướng dẫn chi tiết thăng bằng phản ứng cũng như những nội dung liên quan tới phương trình hóa học lúc cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3. Mời những bạn tham khảo.

 • 1. Phương trình phản ứng Mg tác dụng HNO3 
 • 3. Cách tiến hành phản ứng giữa Mg và dung dịch HNO3
 • 4. Hiện tượng phản ứng giữa Mg và dung dịch HNO3
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan
 • Tìm kiếm phương trình hóa học nhanh nhất
 • Tìm kiếm phương trình hóa học thuần tuý và nhanh nhất tại Cunghocvui. Học Hóa ko còn là nỗi lo với Chuyên mục Phương trình hóa học của chúng tôi
 • HNO3 + Mg - Thăng bằng phương trình hóa học
 • Chi tiết phương trình
 • Video liên quan

1. Phương trình phản ứng Mg tác dụng HNO3 

Ko sở hữu

3. Cách tiến hành phản ứng giữa Mg và dung dịch HNO3

Cho kim loại magie tác dụng với dung dịch axit nitric.

4. Hiện tượng phản ứng giữa Mg và dung dịch HNO3

Chất rắn màu trắng bạc Magie (Mg) tan dần và xuất hiện khí Nito (N2) làm sủi bọt khí.

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhóm những kim loại tan được trong nước gồm:

A. Na, Mg, Al

B. Ca, K, Al

C. Ba, Fe, Na

D. Na, Ba, Ca

Đáp án D

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Câu 2. Những nhân tố sau O, K, Al, F, Mg, P. Hãy chỉ ra thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần là

A. K, Mg, Al, P, O, F.

B. Al, K, Mg, O, F, P.

C. Mg, Al, K, F, P, O.

D. K, Mg, Al, F, O, P.

Câu 3. Dãy gồm những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

A. K2SO4, Na2CO3.

B. Na2SO3, KNO3.

C. Na2SO4, MgCO3.

D. Na2CO3, CaCO3.

Đáp án D

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 4. Cho hỗn hợp CaO, MgO, Na2CO3, Fe3O4 tan vào nước ta thu được kết tủa gồm:

A. MgO, Fe3O4

B. CaO, MgO, Fe3O4

C. CaCO3, MgO, Fe3O4

D. Na2CO3, Fe3O4

Câu 5. Dãy những chất nào sau đây là muối axit ?

A. KHCO3, CaCO3, Na2CO3.

B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.

C. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3.

D. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.

Câu 6. Cho 1,08 gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Vậy kim loại M là:

A. Ni

B. Ca

C. Al

D. Fe

Đáp án C

Gọi kim loại M sở hữu hóa trị n (n = 1, 2, 3, 4)

2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

Ta sở hữu: nM = 1,08/M (mol);

nM2(SO4)n = 6,84/(2M + 96n) mol

Theo phản ứng:

Ta sở hữu bảng biện luận sau

n1234
M9 loại18 loại27 (Al)36 loại

Vậy M là kim loại Al

Câu 7. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T xếp sau Mg trong dãy hoạt động hóa học, biết rằng:

X, Y tác dụng được với dung dịch HCl phóng thích khí Hidro

Z, T ko sở hữu phản ứng với dung dịch HCl

Y tác dụng với dung dịch muối của X và phóng thích kim loại X

T tác dụng được với dung dịch muối của Z là phóng thích kim loại Z

Kim loại sở hữu tính khử yếu nhất trong 4 kim loại là:

A. T

B. Y

C. Z

D. X

Đáp án C

Câu 8. Cho hỗn hợp Al, Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch AgNO3, Cu(NO3)Hai thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với HCl dư, thấy sở hữu khí bay lên. Thành phần của chất rắn D là

A. Fe, Cu, Ag

B. Al, Cu, Ag

C. Al, Fe, Cu, Ag

D. Al, Fe, Cu

Đáp án A

Thứ tự phản ứng:

Kim loại sẽ phản ứng theo thứ tự: Al, Fe

Muối sẽ phản ứng theo thứ tự: AgNO3, Cu(NO3)2

Vậy 3 kim loại là: Fe, Ag, Cu

Câu 9. Hỗn hợp bột gồm 3 kim loại Mg, Al, Zn sở hữu khối lượng 3,59 gam được chia làm hai phần đêu nhau. Phần Một đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư thu được 4,355 gam hỗn hợp oxit. Phần Hai hòa tan hoàn toàn trong HNO3 đặc nóng dư thu được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hãy tính trị giá của V.

A. 14,336 lít

B. 6,72 lít

C. 13,36 lít

D. 7,168 ít

Đáp án D

Ứng dụng định luật bảo toàn khối lượng đối với phần Một ta sở hữu:

mO2 = 4,355 – 3,59/2 = 2,56 (g) ⇒ nO2 = 2,56/32 = 0,08 (mol)

Do khối lượng kim loại ở hai phần bằng nhau nên số mol do hỗn hợp kim loại nhường là như nhau ⇒ số mol eletron do O2 nhận bằng số mol eletron do N5+ nhận.

O2 + 4e  → 2O2- 

0,08 → 0,32

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,32 → 0,32

……………………

Mời những bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan 

THPT Lê Thánh Tôn đã gửi tới bạn phương trình Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O là phương trình oxi hóa khử được THPT Lê Thánh Tôn soạn, lúc cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thấy thoát ra khí ko màu NO, hóa nâu trong ko khí. Kỳ vọng tài liệu giúp những viết và thăng bằng đúng phương trình phản ứng.

Để sở hữu thể tăng kết quả trong học tập, THPT Lê Thánh Tôn xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà THPT Lê Thánh Tôn tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, san sớt kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, THPT Lê Thánh Tôn mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để sở hữu thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: THPT Lê Thánh Tôn

Chuyên mục: lớp 8

Chủ đề Dụng cụ hóa học Phương trình hóa học Chất hóa học Chuỗi phản ứng

Phản ứng nhiệt phân

Phản ứng phân huỷ

Phản ứng trao đổi

Lớp 11

Phản ứng oxi-hoá khử

Lớp 10

Lớp 9

Phản ứng thế

Phản ứng hoá hợp

Phản ứng nhiệt nhôm

Lớp 8

Phương trình hóa học vô sinh

Phương trình thi Đại Học

Phản ứng điện phân

Lớp 12

Phản ứng thuận nghịch (thăng bằng)

Phán ứng tách

Phản ứng trung hoà

Phản ứng toả nhiệt

Phản ứng Halogen hoá

Phản ứng clo hoá

Phản ứng thuận nghịch

Phương trình hóa học hữu cơ

Phản ứng đime hóa

Phản ứng cùng

Phản ứng Cracking

Phản ứng Este hóa

Phản ứng tráng gương

Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử

Phản ứng thủy phân

Phản ứng Anxyl hoá

Phản ứng iot hóa

Phản ứng ngưng tụ

Phán ứng Hydro hoá

Phản ứng trùng ngưng

Phản ứng trùng hợp

Dãy điện hóa

Dãy hoạt động của kim loại

Bảng tính tan

Bảng tuần hoàn

Tìm kiếm phương trình hóa học nhanh nhất

Tìm kiếm phương trình hóa học thuần tuý và nhanh nhất tại Cunghocvui. Học Hóa ko còn là nỗi lo với Chuyên mục Phương trình hóa học của chúng tôi

Hướng dẫn

Bạn hãy nhập những chất được ngăn cách bằng dấu cách ' '

Một số ví dụ mẫu

Đóng

Hướng dẫn

HNO3 + Mg - Thăng bằng phương trình hóa học

Chi tiết phương trình

12HNO3+ 5Mg 6H2O+ 5Mg(NO3)2+ N2
dung dịchrắnlỏngrắnkhí
ko màutrắng bạcko màutrắngko màu

Nguyên tử-Phân tử khối

(g/mol)

Số

mol

Khối lượng

(g)

Thông tin thêm

Điều kiện: Ko sở hữu

Cách thực hiện: cho kim loại magie tác dụng với dung dịch axit nitric.

Hiện tượng: Chất rắn màu trắng bạc Magie (Mg) tan dần và xuất hiện khí Nito (N2) làm sủi bọt khí.

Tính khối lượng

Phản ứng oxi-hoá khử

Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và san sớt nhé!

Phương trình điều chế HNO3 Xem tất cả

H2O2+HNO2H2O+HNO3
H2SO4+KNO3HNO3+KHSO4

H2O2+N2O5HNO3+HNO4
khan
Mg(NO3)2.6H2O5H2O+HNO3+Mg(OHNO3

Phương trình điều chế Mg Xem tất cả

MgO+BeMg+BeO
2CaO+MgO+SiOMg+Ca2SiO4

2K+MgBr2KBr+Mg
C+MgOCO+Mg
rắnrắnkhírắn
đentrắngko màutrắng bạc

Phương trình điều chế H2O Xem tất cả

NO2NH2H2O+N2O
H2S+CsOHH2O+Cs2S

H2S+RbOHH2O+RbSH
H2S+LiOHH2O+LiSH

Phương trình điều chế Mg(NO3)2 Xem tất cả

2HNO3+MgOH2O+Mg(NO3)2
Mg(OH)2+N2O5H2O+Mg(NO3)2

2HNO3+Mg(OH)22H2O+Mg(NO3)2
4HNO3+Mg2H2O+Mg(NO3)2+2NO2

Phương trình điều chế N2 Xem tất cả

2NON2+O2
2Cu+N2ON2+Cu2O

H2+NaN3N2+NaNH2
Na+8NaNO3N2+6Na3NO4

Bài liên quan

 • Tìm kiếm chất hóa học
 • Phản ứng thuận nghịch (thăng bằng)
 • Công thức Hóa học
 • Mẹo Hóa học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *