Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O được THPT Sóc Trăng là phương trình oxi hóa khử lúc cho Mg tác dụng với HNO3 sau phản ứng thu được khí N2. Nội dung tài liệu hướng dẫn chi tiết thăng bằng phản ứng cũng như những nội dung liên quan tới phương trình hóa học lúc cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Mg tác dụng HNO

2. Điều kiện phản ứng giữa Mg HNOra N2

Ko sở hữu

3. Cách tiến hành phản ứng giữa Mg và dung dịch HNO3

Cho kim loại magie tác dụng với dung dịch axit nitric.

4. Hiện tượng phản ứng giữa Mg và dung dịch HNO3

Chất rắn màu trắng bạc Magie (Mg) tan dần và xuất hiện khí Nito (N2) làm sủi bọt khí.

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhóm những kim loại tan được trong nước gồm:

A. Na, Mg, Al

B. Ca, K, Al

C. Ba, Fe, Na

D. Na, Ba, Ca

Câu 2. Những yếu tố sau O, K, Al, F, Mg, P. Hãy chỉ ra thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần là

A. K, Mg, Al, P, O, F.

B. Al, K, Mg, O, F, P.

C. Mg, Al, K, F, P, O.

D. K, Mg, Al, F, O, P.

Câu 3. Dãy gồm những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

A. K2SO4, Na2CO3.

B. Na2SO3, KNO3.

C. Na2SO4, MgCO3.

D. Na2CO3, CaCO3.

Câu 4. Cho hỗn hợp CaO, MgO, Na2CO3, Fe3O4 tan vào nước ta thu được kết tủa gồm:

A. MgO, Fe3O4

B. CaO, MgO, Fe3O4

C. CaCO3, MgO, Fe3O4

D. Na2CO3, Fe3O4

Câu 5. Dãy những chất nào sau đây là muối axit ?

A. KHCO3, CaCO3, Na2CO3.

B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.

C. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3.

D. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.

Câu 6. Cho 1,08 gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Vậy kim loại M là:

A. Ni

B. Ca

C. Al

D. Fe

Câu 7. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T xếp sau Mg trong dãy hoạt động hóa học, biết rằng:

X, Y tác dụng được với dung dịch HCl phóng thích khí Hidro

Z, T ko sở hữu phản ứng với dung dịch HCl

Y tác dụng với dung dịch muối của X và phóng thích kim loại X

T tác dụng được với dung dịch muối của Z là phóng thích kim loại Z

Kim loại sở hữu tính khử yếu nhất trong 4 kim loại là:

A. T

B. Y

C. Z

D. X

Câu 8. Cho hỗn hợp Al, Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch AgNO3, Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với HCl dư, thấy sở hữu khí bay lên. Thành phần của chất rắn D là

A. Fe, Cu, Ag

B. Al, Cu, Ag

C. Al, Fe, Cu, Ag

D. Al, Fe, Cu

Câu 9. Hỗn hợp bột gồm 3 kim loại Mg, Al, Zn sở hữu khối lượng 3,59 gam được chia làm hai phần đêu nhau. Phần Một đem đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư thu được 4,355 gam hỗn hợp oxit. Phần Hai hòa tan hoàn toàn trong HNO3 đặc nóng dư thu được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hãy tính trị giá của V.

A. 14,336 lít

B. 6,72 lít

C. 13,36 lít

D. 7,168 ít

……………………

Mời những bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan 

  THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O là phương trình oxi hóa khử được THPT Sóc Trăng soạn, lúc cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thấy thoát ra khí ko màu NO, hóa nâu trong ko khí. Kỳ vọng tài liệu giúp những viết và thăng bằng đúng phương trình phản ứng.

  Để sở hữu thể tăng kết quả trong học tập, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

  Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

  Chuyên mục: Giáo dục

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *