Lý thuyết N2 + O2 → NO và bài tập có đáp án

N2 + O2 → NO là phương trình phản ứng ở nhiệt độ rất cao và mang mặt chất xúc tác, nito tác dụng trực tiếp với oxi trong ko khí, tạo ra khí nitơ monooxit NO. Kỳ vọng tài liệu giúp ích cho những bạn học trò trong quá trình học tập viết phương trình phản ứng N2 tác dụng với oxi cũng như vận dụng làm bài tập. Mời những bạn tham khảo.

Tham khảo thêm:

  • Fe + S → FeS 
  • Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2
  • Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Phương trình phản ứng Nitơ tác dụng với oxi

N2 + O2 → 2NO

+) Điều kiện phản ứng Nitơ tác dụng với oxi tạo nitơ monooxit: Ở nhiệt độ khoảng 3000oC (hoặc nhiệt độ của lò hồ quang quẻ điện)

Hiện tượng phản ứng Nitơ tác dụng với oxi:

+) Ở nhiệt độ khoảng 3000oC (hoặc nhiệt độ của lò hồ quang quẻ điện), nito kết hợp trực tiếp với oxi tạo ra khí nitơ monooxit

+) Ở điều kiện thường, khí NO ko màu kết hợp ngay với oxi của ko khí tạo ra khí nito đioxxit NO2 mang màu nâu đỏ.

2NO + O2 → 2NO2

Bài tập phản ứng N2 + O2

Bài tập 1: Với những khí sau: N2, O2 ,Cl2 , CO , SO2. Hãy cho biết:

a/ Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần?

b/ Những khí nào nặng hơn hay nhẹ hơn ko khí bao nhiêu lần?

Giải:

a/ Khối lượng mol của khí hidro là 2g/ mol. Ta mang thể tiện dụng tính:

b/ Khối lượng mol của ko khí là 29. Ta mang thể tiện dụng tính:

Bài tập 2: Hãy tìm khối lượng mol của những khí:Với tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

Giải:

Gọi khối lượng mol của khí cần tìm tuần tự là MX và MY.

Ta mang:

Bài tập 3: Chất nào sau đây nặng hơn ko khí?

A. SO2.

B. H2.

C. CH4.

D. N2.

Giải:

Đáp án cần chọn là: A

Bài tập 4: Dãy những chất khí đều nặng hơn ko khí là:

A.SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Giải:

Dãy những chất khí đều nặng hơn ko khí là: SO2, Cl2, H2S

B mang N2( M=28) và H2(M=2) nhẹ hơn ko khí

C mang CH4 mang M =16 nhẹ hơn ko khí

D mang N2 nhẹ hơn ko khí

Đáp án cần chọn là: A

Bài tập 5: Dãy gồm những chất khí nhẹ hơn ko khí là

A. CO2, H2, O3.

B. SO2, Cl2, N2.

C. NO2, H2, SO3.

D. NH3, H2, CH4.

Giải:

Đáp án cần chọn là: D

Bài tập 6: Dãy những chất khí đều nhẹ hơn ko khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Giải:

Dãy những chất khí đều nhẹ hơn ko khí là: N2, CH4, H2, C2H2

A mang CO2 (M =44) nặng hơn ko khí

C mang CO2 (M =44) nặng hơn ko khí

D mang Cl2 ( M=71) và SO­2( M=64) nặng hơn ko khí

Đáp án cần chọn là: B

Bài tập 7: Một halogen X mang tỉ khối tương đối đối với canxi bằng 4. Xác định ký hiệu và tên gọi.

Giải:

Halogen mang công thức phân tử là X2.

Vận dụng công thức tính tỉ khối:

Sau lúc đọc xong bài viết của chúng tôi bạn mang thể biết được N2 + O2 để vận dụng vào làm những bài tập từ cơ bản tới tăng nhanh chóng nhé

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *