Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch Na2SO4 sau phản ứng có hiện tượng kết tủa

BaCl2 ra BaSO4

 • 1. Phương trình phản ứng Na2SO4 ra BaSO4
  • BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl
 • 2. Điểu kiện phản ứng xảy ra giữa BaCl2 và Na2SO4
 • 3. Hiện tưởng xảy ra sau phản ứng BaCl2 + Na2SO4
 • 4. Bài tập vận dụng liên quan
 • BaCl2 ra BaSO4
 • 1. Phương trình phản ứng Na2SO4 ra BaSO4
 • BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl
 • 2. Điểu kiện phản ứng xảy ra giữa BaCl2 và Na2SO4
 • 3. Hiện tượng xảy ra sau phản ứng BaCl2 + Na2SO4
 • 4. Bài tập vận dụng liên quan
 • Tìm kiếm phương trình hóa học nhanh nhất
 • Tìm kiếm phương trình hóa học đơn thuần và nhanh nhất tại Cunghocvui. Học Hóa ko còn là nỗi lo với Chuyên mục Phương trình hóa học của chúng tôi
 • BaCl2 + Na2SO4 - Thăng bằng phương trình hóa học
 • Chi tiết phương trình
 • Video liên quan

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl được VnDoc soạn gửi tới độc giả là phương trình phản ứng trao đổi trong dung dịch muối BaCl2 với dung dịch muối Na2SO4 để tạo thành hợp chất mới. Sản phẩm thu được sau phản ứng là kết tủa BaSO4.

1. Phương trình phản ứng Na2SO4 ra BaSO4

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

2. Điểu kiện phản ứng xảy ra giữa BaCl2 và Na2SO4

Nhiệt độ

3. Hiện tượng xảy ra sau phản ứng BaCl2 + Na2SO4

Dung dịch xuất hiện chất kết tủa màu trắng chỉnh là BaSO4

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 thấy

A. dung dịch chuyển đỏ.

B. mang kết tủa trắng.

C. ko mang hiện tượng.

D. mang bọt khí thoát ra

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản ứng

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

Câu 2.

(1) BaCl2 + H2SO4;

(2) Ba(OH)2 + Na2SO4;

(3) BaCl2 + (NH4)2SO4

(4) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4;

(5) Ba(OH)2 + H2SO4;

(6) Ba(NO3)2 + H2SO4

Số phản ứng mang phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42-→ BaSO4 là:

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án A

(1) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Phương trình ion rút gọn:

Ba2+ + SO42- → BaSO4

(2) Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH

Phương trình ion rút gọn:

Ba2+ + SO42-→ BaSO4

(3) BaCl2 + (NH4)2SO4→ 2NH4Cl + BaSO4

phương trình ion rút gọn:

Ba2+ + SO42- → BaSO4

(4) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

(5) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

(6) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO3

Câu 3. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch?

A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

B. BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 4. Lúc cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối nitrat nào thì ko thấy kết tủa?

A. Cu(NO3)2.

B. Fe(NO3)3.

C. AgNO3.

D. Pb(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Chọn D vì Pb(OH)Hai là hiđroxit lưỡng tính nên tan trong kiềm dư.

Pb(NO3)2 + 2NaOH → Pb(OH)2↓ + 2NaNO3

Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Câu 5.Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3 vào dung dịch HCl vừa đủ, thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và dung dịch Y chứa m gam muối clorua. Trị giá của m là

A. 30,1.

B. 31,7.

C. 69,4.

D. 28,45.

Xem đáp án

Đáp án D

2H+ + CO32- → CO2 + H2O

nCl- = nH+ = 2nCO2 = 0,3 mol

m = mX – mCO32- + mCl- = 26,8 – 0,15.60 + 0,3.35,5 = 28,45 gam

...............................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới những bạn phương trình hóa học BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl, mong rằng qua bài viết này những bạn mang thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời những bạn cùng tham khảo thêm những môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để mang thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc những bạn học tập tốt.

Người ta tiến hành thí nghiệm cho Hai dung dịch BaCl2 và Na2SO4 vào ống thử cỡ to rồi lắc nhẹ
a) Hãy cho biết hiện tượng gì sẽ xảy ra? Viết PTPỨ xảy ra
b) Tính khối lượng của sản phẩm trong hiện tượng xảy ra ở câu (a) Biết rằng khối lượng của BaCl2 đem làm thí nghiệm là 10,4g đã phản ứng hết

cho dung dịch Na2SO4 vào ống thử đựng dung dịch BaCl2, hiện tượng quan sát được là:

a/ mang kết tủa trắng 

b/ mang kết tủa đỏ 

c/ mang kết tủa trắng

d/ mang khí thoát ra

Những thắc mắc tương tự

X, Y, Z là 3 trong số những muối sau: Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3, NaHSO4, BaCl2, Ba(HCO3)2. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Y mang khí bay ra. Cho dung dịch Y tác dụ ng với dung dịch Z mang kết tủa trắng xuất hiện. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Z vừa mang kết tủa trắng vừa mang khí bay ra. Chọn công thức X, Y, Z thích hợp và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Mang 6 ống thử bị mất nhãn được đánh số thứ tự từ Một tới 6. Mỗi ống thử đựng Một trong những dung dịch sau: BaCl2, H2SO4, Ca(OH)2, MgCl2, Na2CO3, KHSO4. Hãy xác định dung dịch mang trong mỗi ống thử, viết những phương trình phản ứng hóa học xảy ra (ghi rõ điều kiện nếu mang). Biết rằng lúc tiến hành thí nghiệm thu được kết quả như sau:

– Dung dịch ở ống Hai cho kết tủa với những dung dịch ở ống 3 và 4.

– Dung dịch ở ống 6 cho kết tủa với những dung dịch ở ống Một và 4.

Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra trong những thí nghiệm sau: a, Cho dung dịch Na2So4 vào ống thử đựng dung dịch BaCl2 b, Cho dung dịch NaOH vào ống thử đựng dung dịch CuSO4

c, sắp bột Al trên ngọn lửa đèn cồn

Chủ đề Phương tiện hóa học Phương trình hóa học Chất hóa học Chuỗi phản ứng

Phản ứng nhiệt phân

Phản ứng phân huỷ

Phản ứng trao đổi

Lớp 11

Phản ứng oxi-hoá khử

Lớp 10

Lớp 9

Phản ứng thế

Phản ứng hoá hợp

Phản ứng nhiệt nhôm

Lớp 8

Phương trình hóa học vô sinh

Phương trình thi Đại Học

Phản ứng điện phân

Lớp 12

Phản ứng thuận nghịch (thăng bằng)

Phán ứng tách

Phản ứng trung hoà

Phản ứng toả nhiệt

Phản ứng Halogen hoá

Phản ứng clo hoá

Phản ứng thuận nghịch

Phương trình hóa học hữu cơ

Phản ứng đime hóa

Phản ứng cùng

Phản ứng Cracking

Phản ứng Este hóa

Phản ứng tráng gương

Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử

Phản ứng thủy phân

Phản ứng Anxyl hoá

Phản ứng iot hóa

Phản ứng ngưng tụ

Phán ứng Hydro hoá

Phản ứng trùng ngưng

Phản ứng trùng hợp

Dãy điện hóa

Dãy hoạt động của kim loại

Bảng tính tan

Bảng tuần hoàn

Tìm kiếm phương trình hóa học nhanh nhất

Tìm kiếm phương trình hóa học đơn thuần và nhanh nhất tại Cunghocvui. Học Hóa ko còn là nỗi lo với Chuyên mục Phương trình hóa học của chúng tôi

Hướng dẫn

Bạn hãy nhập những chất được ngăn cách bằng dấu cách ' '

Một số ví dụ mẫu

Đóng

Hướng dẫn

BaCl2 + Na2SO4 - Thăng bằng phương trình hóa học

Chi tiết phương trình

BaCl2+ Na2SO4 2NaCl+ BaSO4
ddddddkt
trắngtrắngko màutrắng

Nguyên tử-Phân tử khối

(g/mol)

Số

mol

Khối lượng

(g)

Thông tin thêm

Điều kiện: Ko mang

Cách thực hiện: Cho vào ống thử 1ml dung dịch Na2SO4. Sau đó nhỏ vào ống thử 3-4 giọt dung dịch BaCl2

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng bari sunfat (BaSO4) trong dung dịch.

Bạn mang biết: Gốc sunfat (=SO4) trong phân tử Na2SO4 kết hợp với nhân tố bari trong phân tử BaCl2 tạo ra kết tủa trắng là bari sunfat.

Tính khối lượng

Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Phản ứng trao đổi

Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và san sẻ nhé!

Phương trình điều chế BaCl2 Xem tất cả

CaCl2+Ba(HCO3)2BaCl2+CaCO3+H2O+CO2
CaCl2+BaSBaCl2+CaS
bão hòabão hòakt

BaCl2.2H2OBaCl2+2H2O
2HCl+BaSO3BaCl2+H2O+SO2

Phương trình điều chế Na2SO4 Xem tất cả

NaOH+NaHSO4H2O+Na2SO4
NaCl+NaHSO4HCl+Na2SO4

SO3+Na2SeO4Na2SO4+SeO3
Br2+H2O+Na2SO3Na2SO4+2HBr

Phương trình điều chế NaCl Xem tất cả

NaClO+NaHSO3NaCl+NaHSO4
NOCl+NaN3N2+NaCl+N2O

2NaOH+NOClH2O+NaCl+NaNO2
lạnh
H2O2+NaClOH2O+NaCl+O2
khí

Phương trình điều chế BaSO4 Xem tất cả

Ba(OH)2+CaSO4Ca(OH)2+BaSO4
Ba(OH)2+Ca(HSO4)22H2O+CaSO4+BaSO4

Ba(NO3)2+BeSO4Be(NO3)2+BaSO4
kt
O2+BaSBaSO4

Bài liên quan

 • Hóa lớp 9
 • Hóa lớp 10
 • Hóa lớp 11
 • Tìm kiếm chất hóa học
 • Phương trình thi Đại Học
 • Công thức Hóa học
 • Mẹo Hóa học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *