Phương trình hóa học NaNO3 ra O2

Phương trình hóa học

  

2NaNO3

2NaNO2

+

O2

Natri Nitrat

 

Natri nitrit

 

oxi

Natri nitrat

 

Sodium nitrite

  
     
     

Muối

 

Muối

  

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: 380 – 500°C Dung môi: dung dịch Na2O, NO2

Hiện tượng nhận mặt

Nhiệt phân hoàn toàn NaNO3 thì chất rắn thu được muối NaNO2 và khí ko màu thoát ra O2.

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức tìm hiểu về NaNO3 nhé.

1. NaNO3 là gì?

NaNOlà công thức hóa học của một hợp chất gọi là Natri nitrat. Nó còn với những tên gọi hác như: muối diêm tiêu Chile, diêm tiêu, diêm tiêu Peru, soda nitre, nitratine,… Nó là hợp chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước được sử dụng trong nhiều ngành quan yếu như sản xuất phân bón, pháo hoa, bom khói,…

2. Nguồn gốc của NaNO3

Nguồn natri nitrat tự nhiên to nhất được tìm thấy ở Chile và Peru, nơi những muối nitrat kết rắn lại trong những trầm tích gọi là quặng caliche. Chile vẫn là nguồn dự trữ caliche to nhất, với nhiều mỏ đang hoạt động ở những vùng Pedro de Valdivia, María Elena và Pampa Blanca, và ở đó nó thường được mệnh danh là vàng trắng.

3. Đặc tính lý hóa của NaNO3

3.Một Tính chất vật lý của NaNO3

– Là chất kết tinh dạng tinh thể tứ diện ko màu, dễ nóng chảy và tan nhiều trong nước.

– Cấu trúc tinh thể lục phương. Dễ bị chảy rữa ngoài ko khí.

– Nhiệt độ nóng chảy: 308oC; nhiệt độ sôi: 380oC; trên 380oC thì bị phân hủy.

– Sở hữu vị đắng và mặn, hòa tan trong nước và amoniac lỏng, ít tan trong glycerin và ethanol và dễ bị phân hủy.

3.Hai Tính chất hóa học của NaNO3

NaNO3 có tính chất oxy hóa khử lúc cho kẽm tác dụng với NaNO3 trong dd NaOH:

NaNO3 + 7NaOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4Na2ZnO2

NaNO3 với phản ứng trao đổi lúc Đun hỗn hợp natri nitrat (NaNO3) với axit sunfuric (H2SO4) đặc. Khá HNO3 thoát ra được dẫn vào bình làm lạnh và ngưng tụ.

H2SO4 + NaNO3 → HNO3 + NaHSO4

NaNO3 với phương trình hóa học hữu cơ lúc Cu tác dụng với H2SO4/NaNO3.

3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO3 → 4H2O + Na2SO4 + 2NO + 3CuSO4

4. Điều chế NaNO3

  • Trong công nghiệp: tiêu dùng phương pháp trung hòa axit nitric với soda ash

2HNO3 +  Na2CO3 → 2NaNO+ H2O + CO2

  • Trộn amoni nitrat với sodium hydroxie hay sodium bicarbonate với một lượng thăng bằng

NH4NO3 + NaOH → NaNO+ NH4OH

NH4NO3 + NaHCO3 → NaNO3 + NH4HCO3

5. Ứng dụng của NaNO3 trong công nghiệp

– NaNO3 được sử dụng rộng rãi làm phân bón và vật liệu thô trong sản xuất thuốc súng. Nó với thể kết hợp với sắt hydroxide tạo thành một loại nhựa.

– Tiêu dùng trong sản xuất axit HNO3 bằng cách phản ứng với axit H2SO4

– Một ứng dụng khác ít phổ biến là NaNO3 với thể sử dụng làm chất oxy hóa thay thế cho KNO3 trong pháo hoa.

– NaNO3 còn được tiêu dùng kết hợp với KNO3 trong những tấm thu nhiệt mặt trời.

– Ngoài ra, NaNO3 còn sử dụng để xử lý nước thải nhờ cung ứng nitrate cho những vi sinh vật hiếu khí tùy tiện, giúp quá trình xử lý nước thải nhờ vi sinh vật diễn ra nhanh hơn.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *