Nguyên liệu dùng để điều chế hidro trong phòng thí nghiệm là

1. Điều chế hidro

  • II. Phản ứng thế là gì?
  • III. Bài tập vận dụng điều chế hidro, phản ứng thế
  • Video liên quan

a. Trong phòng thí nghiệm

- Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro được điều chế bằng cách cho axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm,…)

- Vật liệu:

   + Kim loại: Zn, Fe, Al,…

   + Dung dịch axit: HCl loãng, H2SO4 loãng.

PTHH:  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

b. Trong công nghiệp

* Phương pháp điện phân nước.

      2H2O $xrightarrow{điện,phân}$  2H2↑ + O2↑

* Tiêu dùng than khử oxi của H2O ở nhiệt độ cao: C + H2O $xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CO + H2

* Điều chế từ khí tự nhiên, khí mỏ dầu.

2. Phản ứng thế

- Phản ứng thế là phản ứng hóa học của đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một yếu tố khác trong hợp chất

Ví dụ: PTHH:   Zn     +    2HCl   →   ZnCl2    +    H2

              (đơn chất)   (hợp chất)    (hợp chất)   (đơn chất)

Nhận xét: Nguyên tử Zn đã thay thế nguyên tử H trong hợp chất HCl.

Sơ đồ tư duy: Điều chế khí hiđro - phản ứng thế

Vật liệu tiêu dùng để điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm là:

A.

B.

C.

D.

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vậy phản ứng thế là gì? Phương pháp, cách thức để điều chế Hiđro trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm được thực hiện như thế nào?

Phản ứng thế là gì? Cách điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp thuộc phần: Chương 5: Hiđro – Nước

1. Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm

- Trong phòng thí nghiệm để điều chế H2 thường sử dụng axit HCl (hoặc H2SO4 loãng) và kim loại Zn (hoặc Fe, hoặc Al).

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

- Khí H2 ít tan trong nước và nhẹ hơn ko khí nên ta mang thể thu H2 theo Hai cách: Đẩy nước và đẩy ko khí.

hình b) thu khí hidro bằng cách đẩy ko khí

2. Điều chế hiđro trong công nghiệp

-  Trong công nghiệp người ta điều chế hiđro bằng cách điện phân nước hoặc tiêu dùng than khử oxi của nước trong lò khí than hoặc điều chế H2 từ khí thiên nhiên, khí dầu mỏ.

2H2O -điện phân→ 2H2 + O2

II. Phản ứng thế là gì?

- Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một yếu tố khác trong hợp chất. Ví dụ:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

* Bài Một trang 117 SGK Hóa 8: Những phản ứng hóa học nào dưới đây mang thể được tiêu dùng để điều chế hiđro trong phòng thi nghiệm?

(Nguyên tử Zn và Fe đã thay thế nguyên tử H trong hợp chất HCl và H2SO4)

III. Bài tập vận dụng điều chế hidro, phản ứng thế

a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

b) 2H2O → 2H2↑ + O2↑

c) 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

° Lời giải bài Một trang 117 SGK Hóa 8:

- Phản ứng hóa học điều chế H2 trong phòng thí nghiệm là: a) và c)

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑

* Bài Hai trang 117 SGK Hóa 8: Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

a) Mg + O2 → MgO.

b) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.

c) Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

° Lời giải bài Hai trang 117 SGK Hóa 8:

a) 2Mg + O2 → 2MgO

- Là phản ứng oxi hóa khử (phản ứng hóa hợp).

b) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.

- Là phản ứng oxi hóa khử (phản ứng phân hủy).

c) Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu.

- Là phản ứng thế.

* Bài 3 trang 117 SGK Hóa 8: Lúc thu khí oxi vào ống thử bằng cách đẩy ko khí phải để vị trí ống thử như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, mang làm thế được ko? Vì sao?

° Lời giải bài 3 trang 117 SGK Hóa 8:

• Cách để ống thử lúc thu khí oxi:

- Để ống thử thẳng đứng, mồm ống thử hướng lên trên vì trọng lượng khí oxi (M=32g) to hơn trọng lượng ko khí (M=29g)

•  Cách để ống thử lúc thu khí hidro:

- Để ống thử thẳng đứng và mồm ống thử hướng xuống dưới do trọng lượng của khí hidro (M=2g) nhẹ hơn trọng lượng của ko khí (M=29g).

* Bài 4 trang 117 SGK Hóa 8: Trong phòng thí nghiệm hóa học mang những kim loại kẽm và sắt, dung dịch HCl và axit H2SO4.

a) Viết những phương trình hóa học mang thể điều chế hiđro;

b) Phải tiêu dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để điều chế được 2,24 lít khí hiđro (đktc)?

° Lời giải bài 4 trang 117 SGK Hóa 8:

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

(1) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑

(2) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

(3) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

(4) Fe + H2SO4 (l) → FeSO4 + H2↑

b) Theo bài ra thu được 2,24 lít H2 nên:

- Theo phương trình hóa học (1) và (2): ∑nZn = ∑nH2 = 0,1 (mol)

⇒ Khối lượng kẽm cần tiêu dùng là: m = 0,1.65 = 6,5 (g)

- Theo phương trình hóa học (3) và (4): ∑nFe = ∑nH2 = 0,1 (mol)

⇒ Khối lượng sắt cần tiêu dùng là: m = 0,1.56 = 5,6 (g).

* Bài 5 trang 117 SGK Hóa 8: Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng mang chứa 24,5g axit sunfuric.

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

° Lời giải bài 5 trang 117 SGK Hóa 8:

- Theo bài ra, mang 22,4(g) sắt và 24,5(g) axit sunfuric nên số mol của Fe và H2SO4 là:

- Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe   +   H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Một mol   Một mol

0,4      0,25 mol

- Lập tỉ lệ so sánh, ta thấy:

⇒ Fe dư, H2SO4 phản ứng hết nên những tính toán tính theo số mol của H2SO4

- Theo PTPƯ nFe (pư) = nH2SO4 = 0,25(mol) ⇒ nFe (dư) = 0,4 – 0,25 = 0,15(mol).

⇒ mFe (dư) = n.M = 0,15.56 = 8,4(g).

- Theo PTPƯ thì: nH2 = nH2SO4 = 0,25 (mol).

⇒ VH2 = n.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6(lít).

Phản ứng thế là gì? Cách điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp - Hóa 8 bài 33 được soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 8 và giải bài tập Hóa 8 gồm những bàiSoạn Hóa 8được hướng dẫn soạn bởi nhóm thầy giáo dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 8 được soanbaitap.com trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 8. Nếu thấy hay hãy san sớt và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Thắc mắc : Nêu phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm? Viết phương trình phản ứng minh họa.

Trả lời:

Quảng cáo

- Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro được điều chế bằng cách cho axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm).

- Một số phương trình hóa học minh họa:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Quảng cáo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 mang đáp án

Đã mang app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Khái niệm Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh vật học được soạn bám sát nội dung chương trình học những cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sớt nhé! Những bình luận ko thích hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *