Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong tinh thể, nguyên tử crom chiếm 68% về thể tích. Khối lượng riêng của kim loại crom là 7,19 g/cm3.
 • Hợp chất M được cấu tạo từ anion Y2- và cation X+. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của Hai yếu tố tạo thành.
 • Ở 20oC khối lượng riêng của Fe là 7,85 g/cm3.Giả thiết trong tinh thể những nguyên tử Fe hình cầu chiếm 75% V tinh thể
 • Khối lượng riêng của đồng kim loại là 8,98 g/cm3.Gỉa thiết trong tinh thể đồng những nguyên tử là hình cầu chiếm 74%
 • Ở 20oC khối lượng riêng của Au là 19,32 g/cm3. Trong tinh thể Au, những nguyên tử Au là những hình cầu chiếm 75%
 • Hạt nhân nguyên tử được xem với hình trạng cầu.Giữa bán kính hạt nhân (r) và số khối của nguyên tử (A)
 • Nguyên tử kẽm (Zn) với nguyên tử khối bằng 65u. Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân
 • Sắt với cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện, với độ đặc khít là 74%, với trị giá bán kính nguyên tử bằng 1
 • Hợp chất X được tạo từ những ion của Hai yếu tố M, N với dạng MN2.Trong phân tử đó tổng số p là 46
 • Sở hữu hợp chất X2Y3.Tổng số hạt của hợp chất là 296 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện
 • X và Y là những yếu tố nhóm A, đều tạo hợp chất với hiđro với dạng RH (R là kí hiệu của yếu tố X hoặc Y).
 • Ở điều kiện thường Crom với cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích những nguyên tử chiếm 68% V tinh thể
 • Cho biết khối lượng nguyên tử của Mg là 24,305 và khối lượng riêng của magie kim loại là 1,74 g/cm3.
 • Nguyên tử X với tổng số hạt p, n, e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là
 • Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một yếu tố là 13. Số khối của nguyên tử là:
 • Nguyên tử X với tổng số hạt p,n,e là 34 và số khối nhỏ hơn 24. Số electron của X là
 • Oxit X với công thức R2O. Tổng số hạt cơ bản X là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 28.
 • Hợp chất vô sinh X với công thức phân tử AB2. Tổng số những hạt trong phân tử X là 66
 • X, Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X và Y với số hạt mang điện nhiều hơn hạt ko mang điện tuần tự là 14 và 16.
 • Trong anion X3− với tổng số hạt là 111, số electron bằng 48% số khối. Nhận xét nào dưới đây về X là đúng ?
 • Ba nguyên tử X, Y, Z với tổng số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 16, hiệu điện tích hạt nhân X và Y là 1+.
 • Hợp chất M2X với tổng số những hạt trong phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện
 • Một hợp chất ion tạo ra từ ion M2+ và ion X3−. Trong phân tử M3X2 với tổng số những hạt là 150
 • Một kim loại M kết tinh theo mạng lập phương tâm khối với cạnh hình lập phương là 2,866 Angstrom, độ đặc khít 68%
 • Một kim loại M kết tinh theo mạng lập phương tâm khối với cạnh hình lập phương là 5,32 Angstrom, độ đặc khít 68%
 • Một ion X2+ với tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt k mang điện
 • Hợp chất ion MX2 được tạo bởi ion M2+ và X–. Biết tổng những hạt cơ bản (p, n, e) trong MX2 là 180.
 • Cho nguyên tử R với tổng số hạt là 58 và với số khối nhỏ hơn 40. Yếu tố R là
 • Phân tử MX3 với tổng số hạt bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 60 hạt.
 • Hợp chất A với công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng.
 • Cho hợp chất   MX2 . Trong phân tử MX2 , tổng số hạt cơ bản là 140
 • Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X với công thức là M2O là 140, trong phân tử X thì tổng số hạt mang điện
 • Một hợp chất ion tạo ra từ ion M+ và ion X2−. Trong phân tử M2X với tổng số những hạt là 140
 • Một hợp chất A được tạo thành từ những ion X+ và Y 2- . Trong X+ với 5 hạt nhân của hai yếu tố và với 10 electron.
 • Tổng số proton, notron, electron trong nguyên tử của hai yếu tố X và M lần lươt là 52 và 82.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *