Cho NH3 vào dung dịch FeCl3 phản ứng tạo ra kết tủa có công thúc là

 • Thông tin chi tiết phương trình phản ứng 3H2O + 3NH3 + FeCl3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3
 • Điều kiện phản ứng phương trình 3H2O + 3NH3 + FeCl3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3
 • Hiện tượng nhận mặt nếu phản ứng xảy ra 3H2O + 3NH3 + FeCl3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3 là gì ?
 • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra NH4Cl
 • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Fe(OH)3
 • Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra NH4Cl
 • Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra Fe(OH)3
 • Phương Trình Điều Chế Từ FeCl3 Ra NH4Cl
 • Phương Trình Điều Chế Từ FeCl3 Ra Fe(OH)3
 • NH3 (amoniac)
 • NH4Cl (amoni clorua )
 • Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit )
 • Video liên quan
 • Video liên quan

Xin hãy kéo xuống cuối trang để xem và thực hiện những nghi vấn trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết phương trình phản ứng 3H2O + 3NH3 + FeCl3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3

3H2O + 3NH3 + FeCl3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3 là Phản ứng trao đổi, H2O (nước) phản ứng với NH3 (amoniac) phản ứng với FeCl3 (Sắt triclorua) để tạo ra NH4Cl (amoni clorua), Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) dười điều kiện phản ứng là ko mang

Điều kiện phản ứng phương trình 3H2O + 3NH3 + FeCl3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3

ko mang

Phản ứng trao đổi

Ko tìm thấy thông tin về cách thực hiện phản ứng của phương trình 3H2O + 3NH3 + FeCl3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3 Bạn bổ sung thông tin giúp chúng mình nhé!

Những bạn mang thể mô tả thuần tuý là H2O (nước) tác dụng NH3 (amoniac) tác dụng FeCl3 (Sắt triclorua) và tạo ra chất NH4Cl (amoni clorua), Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) dưới điều kiện nhiệt độ thường ngày

Hiện tượng nhận mặt nếu phản ứng xảy ra 3H2O + 3NH3 + FeCl3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3 là gì ?

Màu vàng nâu của dung dịch Sắt III clorua (FeCl3) nhạt dần và xuất hiện kết tủa nâu đỏ Sắt III hidroxit (Fe(OH)3).

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra NH4Cl

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra NH4Cl (amoni clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Fe(OH)3

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra NH4Cl

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra NH4Cl (amoni clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra Fe(OH)3

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ FeCl3 Ra NH4Cl

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ FeCl3 (Sắt triclorua) ra NH4Cl (amoni clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ FeCl3 Ra Fe(OH)3

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ FeCl3 (Sắt triclorua) ra Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit)

Nước là một hợp chất liên quan trực tiếp và rộng rãi tới sự sống trên Trái Đất, là hạ tầng củ ...

NH3 (amoniac)

Amoniac , còn được gọi là NH3 , là một chất khí ko màu, mang mùi đặc thù bao gồm c& ...

Sắt(III) clorua được sử dụng làm tác nhân khắc axit cho bản in khắc; chất cầm màu; chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ; chất làm sạch nước; sử dụng trong nhiếp ản ...

NH4Cl (amoni clorua )

Ứng dụng chính của amoni clorua là nguồn cung ứng nitơ trong phân bón (tương ứng với 90% sản lượng amoni clorua toàn cầu) như amoni clorophotphat. Những loại cây trồ ...

Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit )

Limonit, một hỗn hợp gồm nhiều hydrat và đa hình của sắt(III) oxy-hydroxit, là một trong ba quặng sắt chính, đã được sử dụng từ sắp nhất là 2500 TCN.[6][7] ...

Tính chất hóa học của NH3 là

Cho quỳ tím vào dung dịch NH3 1M, quỳ tím chuyển sang màu gì ?

NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứng

Khí NH3 mang lẫn khá nước. Hóa chất sử dụng để làm khô khí NH3 là

Cặp muối nào tác dụng với dung dịch NH3 dư đều thu được kết tủa ?

Nhận mặt dung dịch AlCl3 và ZnCl2 người ta sử dụng hóa chất nào sau đây ?

Trong phòng thí nghiệm, khí NH3 được điều chế bằng cách

Tìm phát biểu ko thích hợp với phản ứng này 

[{N_2} + 3{H_2} rightleftarrows 2N{H_3},,,,,,,,,,,,,Delta H =  - 92kJ]

Thành phần của dung dịch NH3 gồm:

Phát biểu nào dưới đây ko đúng: 

Phản ứng nào dưới đây NH3 ko đóng vai trò chất khử?

Cho sơ đồ phản ứng sau:

X, Y, Z, T tương ứng là

Trong phân tử NH3 chứa liên kết:

Trong công nghiệp, người ta điều chế khí amoniac từ

Trước đây, trong thời kỳ Chiến tranh Toàn cầu thứ I, NH3 lỏng từng được thiết kế sử dụng làm thuốc phóng tên lửa. Hiện nay, NH3 được sử dụng nhiều nhất trong sản xuất phân bón và một số hóa chất cơ bản. Trong đó lượng sử dụng cho sản xuất phân bón [cả dạng rắn và lỏng] chiếm tới trên 80% sản lượng NH3 toàn toàn cầu và tương đương với khoảng 1% tổng công suất phát năng lượng của toàn cầu. Không những thế NH3 vẫn được sử dụng trong công nghiệp đông lạnh [sản xuất nước đá, bảo quản thực phẩm,…], trong những phòng thí nghiệm, trong tổng hợp hữu cơ, hóa dược, y tế và cho những mục đích dân dụng khác. Ngoài ra trong khoa học môi trường, NH3 còn được sử dụng để loại bỏ khí SO2 trong khí thải của những nhà máy mang quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch [than, dầu] và sản phẩm amoni sunfat thu hồi của những quá trình này mang thể được sử dụng làm phân bón.

Vì những lí do trên mà trong công nghiệp, mang những mối quan tâm nhất định tới thứ tự tổng hợp NH3 sao cho đạt hiệu suất cao nhất và hạn chế mức giá một cách tối đa. Vấn đề này mang liên quan tới tính hiệu quả và kinh tế của phương pháp Haber tổng hợp amoniac, được trình diễn bằng phương trình:

N2 [k] + 3H2 [k] ⇄ 2NH3 [k] ; ΔH = -92 kJ.mol-1

VIết công thức cấu tạo [Hóa học - Lớp 9]

Một trả lời

Hoàn thành những phương trình hóa học sau [Hóa học - Lớp 8]

Hai trả lời

Đốt cháy 10,8g Al trong khí oxygen [Hóa học - Lớp 8]

Một trả lời

Hoàn thành những phương trình hóa học sau [Hóa học - Lớp 8]

Một trả lời

Viết CTHH của những chất mang tên gọi sau [Hóa học - Lớp 8]

Hai trả lời

Chứng minh rằng [Hóa học - Lớp 7]

Một trả lời

Chất khí làm mất màu giấy quỳ tím ẩm là [Hóa học - Lớp 9]

Một trả lời

Đáp án A

FeCl3 +3NH3 +3H2O → Fe[OH]3 + 3NH4Cl

Fe[OH]3 là kết tủa màu đỏ nầu, ko bị tan trong NH3

Nghi vấn trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số nghi vấn: 209

Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là

A. Với kết tủa nâu đỏ, rồi tan trong NH3 dư

B. Với kết tủa nâu đỏ, ko tan trong NH3 dư

C. Với kết tủa keo trắng, rồi tan trong NH3 dư

D. Với kết tủa keo trắng, ko tan trong NH3 dư

Những nghi vấn tương tự

Tiến hành thí nghiệm với những dung dich muối clorua riêng biệt của những cation: X 2 + ,   Y 3 + ,   Z 3 + ,   T 2 +  . Kết quả được ghi ở bảng sau: 

Những cation  X 2 + ,   Y 3 + ,   Z 3 + ,   T 2 +  tuần tự là

thử chứa

Những cation X2+, Y3+, Z3+, T2+ tuần tự là:

A. Ba2+ , Cr3+, Fe2+, Mg2+.

B. Ba2+, Fe3+ , Al3+ , Cu2+.

C.Ca2+, Au3+, Al3+, Zn2+.

D. Mg2+, Fe3+, Cr3+ ,Cu2+.

Tiến hành thí nghiệm với những dung dịch muối clorua riêng biệt của những cation: X2+, Y3+, Z3+, T2+. Kết quả ghi được ở bảng sau:

Mẫu thử chứa

Thí nghiệm

Hiện tượng

X2+

Y3+

Tác dụng với dung dịch NaOH

Với kết tủa nâu đỏ

Z3+

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH loãng vào tới dư

Với kết tủa keo trăng, sau đó kết tủa tan.

T2+

Nhỏ từ từ dung dịch NH3 vào tới dư

Với kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan tạo thành dung dịch mang màu xanh lam

Những cation X2+, Y3+, Z3+, T2+ tuần tự là:

A. Ba2+, Cr3+, Fe3+, Mg2+.

B. Ba2+, Fe3+, Al3+, Cu2+.

C. Ca2+, Au+, Al3+, Zn2+.

D. Mg2+, Fe3+, Cr3+, Cu2+.

[1] Hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu mang tỉ lệ số mol 1:1 tan hết trong dung dịch HCl loãng dư;

[3] Cho dung NH3 vào dung dịch AlCl3, thấy xuất hiện kết tủa keo trắng;

Số nhận định đúng là

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Cho từ từ tới dư dung dịch chất NH3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa keo trắng. Chất X là

A. MgSO4.

B. AlCl3.

C. Fe[NO3]2.

D. Fe[NO3]3.

Cho từ từ tới dư dung dịch chất NH3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa keo trắng. Chất X là

A. CuSO4.   

B. AlCl3.     

C. Fe[NO3]2.         

D. Fe[NO3]3

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch Na2SO4 dư

Kết tủa trắng

Y

Dung dịch X

Kết tủa trắng tan trong dung dịch HCl dư

Z

Dung dịch X

Kết tủa trắng ko tan trong dung dịch HCl dư

Dung dịch X, Y, Z tuần tự là

A. Ba[HCO3]2, K2SO4, NaHCO3.

B. Ba[OH]2, MgCl2, Al2[SO4]3.

C. MgCl2, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba[OH]2, Na2CO3, MgCl2.

Kết quả thí nghiệm của những dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau: 

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch Na2SO4 dư

Kết tủa trắng

Y

Dung dịch X

Kết tủa trắng tan trong dung dịch HCl dư

Z

Dung dịch X

Kết tủa trắng ko tan trong dung dịch HCl dư

Dung dịch X, Y, Z tuần tự là

A. Ba[OH]2, Na2CO3, MgCl2

B. Ba[OH]2, MgCl2, Al2[SO4]3.

C. MgCl2, Na2CO3, AgNO3.

D. Ba[HCO3]2, K2SO4, NaHCO3.

Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X, thu được kết tủa keo trắng tan trong dung dịch NaOH dư. Chất X

A. FeCl3

B. KCl

C. AlCl3.

D. MgCl2

Cho từ từ dung dịch HCl tới dư vào dung dịch chất X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan hoàn toàn. Chất X là

A. NaOH.   

B. AgNO3.  

C. Al[NO3]3.         

D. KAlO2.

Video liên quan

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *