CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + 2(NH4)2SO4 | CuSO4 ra Cu(OH)2 | CuSO4 ra (NH4)2SO4 | NH3 ra Cu(OH)2 | NH3 ra (NH4)2SO4

Phản ứng CuSO4 + NH3 + H2O hay CuSO4 ra Cu(OH)2 hoặc CuSO4 ra (NH4)2SO4 hoặc NH3 ra Cu(OH)2 hoặc NH3 ra (NH4)2SO4 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được thăng bằng chuẩn xác và chi tiết nhất. Không những thế là một số bài tập mang liên quan về CuSO4 mang lời giải, mời những bạn đón xem:

Phản ứng hóa học:

    CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + 2(NH4)2SO4

Điều kiện phản ứng

- Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

- Cho dung dịch NH3 vào ống thử chứa dung dịch CuSO4.

Hiện tượng nhận mặt phản ứng

- Dung dịch mất màu và tạo kết tủa Cu(OH)2 màu xanh.

Bạn mang biết

- Dung dịch amoniac mang khả năng làm kết tủa nhiều hidroxit kim loại lúc tác dụng với dung dịch muối của chúng

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Lúc cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho tới dư thì:

A. Sau một thời kì mới thấy kết tủa xuất hiện.

B. Ko thấy kết tủa xuất hiện.

C. Với kết tủa xanh xuất hiện sau đó tan ra.

D. Với kết tủa xanh xuất hiện và ko tan.

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Lúc cho NH3 vào dung dịch CuSO4 thấy mang kết tủa Cu(OH)2 sau đó Cu(OH)2 tan trong dung dịch NH3 tạo phức.

CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ xanh lam + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)2](OH)2 : phức màu xanh lam

Ví dụ 2: Phát biểu nào dưới đây ko đúng ?

A. Dung dịch CuSO4 tiêu dùng trong nông nghiệp để chữa mốc sương cho cà chua.

B. Nhỏ C2H5OH vào CrO3 thấy hiện tượng bốc cháy.

C. Nhỏ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch CuSO4 mang kết tủa xanh lam.

D. Cu là kim loại màu đỏ, thuộc kim loại nặng, mềm và dễ dát mỏng.

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

A. Đúng, Dung dịch CuSO4 tiêu dùng trong nông nghiệp dể chữa mốc sương cho cà chua.

B. Đúng, Nhỏ C2H5OH vào CrO3 thấy hiện tượng bốc cháy:

C2H5OH + 2CrO3 → Cr2O3 + 2CO2 + 3H2O

C. Sai, Nhỏ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch CuSO4 xảy ra những phản ứng sau :

CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ xanh lam + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)2](OH)2 : phức màu xanh lam

D. Đúng, Cu là kim loại màu đỏ, thuộc kim loại nặng, mềm và dễ dát mỏng.

Ví dụ 3: Cho V (l) NH3 1M vào 100 ml dung dịch CuSO4 0,3M thu được 1,96 gam kết tủa. Trị giá của m là

A. 100ml      B. 200ml

C. 300ml      D. 400ml.

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

2NH3 + CuSO4 → Cu(OH)2 + (NH4)SO4

0,06   ←   0,03    →    0,03

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (Cu(OH)2 dư 0,02 mol)

0,01      →     0,04

⇒ nNH3 (max) = 0,1 ⇒ V = 0,1(l).

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa mang đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh mang đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *