Cách nhận biết dung dịch muối sunfat nhanh nhất

Những dung dịch muối sunfat như Na2SO4; K2SO4 … thường xuyên xuất hiện trong những bài tập phân biệt hay nhận diện dung dịch mất nhãn. Làm thế nào để nhìn thấy những dụng dịch muối sunfat một cách xác thực? Bài viết dưới đây sẽ giúp những em tìm hiểu vấn đề này.

Cách nhận diện dung dịch muối sunfat

Những dung dịch muối sunfat như Na2SO4; K2SO4 … thường xuyên xuất hiện trong những bài tập phân biệt hay nhận diện dung dịch mất nhãn. Làm thế nào để nhìn thấy những dụng dịch muối sunfat một cách xác thực? Bài viết dưới đây sẽ giúp những em tìm hiểu vấn đề này.

I. Cách nhận diện muối sunfat

Để nhận diện muối sunfat ta sử dụng những dung dịch muối của bari, ví dụ: BaCl2, Ba(NO3)2 hoặc Ba(OH)2. Phản ứng sẽ cho kết tủa trắng ko tan trong nước và axit mạnh.

+ Tổng quát: SO42- + Ba2+ → BaSO4(↓ trắng)

+ Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng

+ Một số phương trình hóa học minh họa:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4(↓ trắng) + 2NaCl

MgSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4(↓ trắng) + Mg(OH)2(↓ trắng)

Chú ý: 

- Phần to muối sunfat đều tan trừ BaSO4, SrSO4, Ag2SO4, PbSO4 ko tan được tiêu dùng để nhận diện ion sunfat. Tuy nhiên Sr2+, Ag+ và Pb2+ ít được sử dụng hơn Ba2+

- Nếu đề bài cho phân biệt những dung dịch gồm: axit; bazơ và muối sunfat mà ko giới hạn thuốc thử với thể tiêu dùng quỳ tím để phân biệt.

- Nếu những dung dịch đem nhận diện đều là những muối sunfat, ta với thể tiêu dùng Ba(OH)2 dựa vào tính chất đặc trưng của  R(OH)nđể nhận diện (tính tan; màu sắc kết tủa; Zn(OH)2, Al(OH)3 tan trong Ba(OH)2 dư; với khí mùi khai;...)

+ Tổng quát: R2(SO4)n + Ba(OH)→ BaSO4(↓) + R(OH)n

+ Ví dụ: Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)→ 3BaSO4(↓ trắng) + 2Fe(OH)(↓ nâu đỏ)

CuSO+Ba(OH)→ BaSO4(↓ trắng) + Cu(OH)(↓ xanh lam)

II. Mở rộng

- Một số muối sunfat quan yếu như:

+ Na2SO4(natri sunfat): Sử dụng để sản xuất xà phòng và chất tẩy rửa, sản xuất những hàng dệt may, sản xuất giấy, bột giấy và sản xuất thủy tinh. 

 + CuSO4(đồng(II) sunfat): Sử dụng làm thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, làm chất tổng hợp hữu cơ, chất phân tích trong phòng thí nghiệm.

 + ZnSO4 (kẽm sunfat): Sử dụng trong sản xuất thức ăn gia súc, phân bón vi lượng, sản xuất mực in, thuốc nhuộm, thuốc khử trùng.

 + CaSO4 (canxi sunfat hay còn gọi là thạch cao): Thạch cao nung thường được đúc tượng, đúc những mẫu chi tiết tinh vi tiêu dùng trang trí nội thất, làm phấn viết bảng, bó bột lúc gãy xương,...

 + MgSO4 (magie sunfat): Sử dụng làm vật liệu sản xuất phân bón, sản xuất thức ăn gia súc.

- Một số hiđroxit thường gặp:

+ NaOH, Ba(OH)2: Bazơ tan

+ Al(OH)3, Zn(OH)2: Kết tủa keo trắng, tan hết trong dung dịch kiềm dư.

+ Fe(OH)2: Kết tủa trắng xanh.

+ Fe(OH)3: Kết tủa nâu đỏ.

+ Cu(OH)2: Kết tủa xanh lam

+ Mg(OH)2: Kết tủa trắng.

III. Bài tập nhận diện muối sunfat

Bài 1: Để nhận diện dung dịch K2SO4, người ta tiêu dùng hóa chất nào sau đây?

A. BaNO3                   B. Quỳ tím.                  C. NaOH.               D. H2SO4

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Sử dụng hóa chất: BaNO3

Hiện tượng: Xuất  hiện kết tủa trắng

Phương trình hóa học minh họa:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4(↓ trắng) + 2NaCl

Câu 2: Để phân biệt những dung dịch hóa chất riêng biệt NaOH, (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 người ta với thể tiêu dùng hóa chất nào sau đây?

A.Dung dịch BaCl2

B.Dung dịch Ba(OH)2

C.Dung dịch AgNO3

D.Ca(OH)2

Hướng dẫn giải: 

Đáp án B

Sử dụng dung dịch Ba(OH)2

+ Ko hiện tượng: NaOH.

+ Xuất hiện kết tủa trắng đồng thời với khí mùi khai: (NH4)2SO4

Phương trình hóa học: (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 → BaSO4(↓ trắng) + 2NH↑ + 2H2O

+ Chỉ với khí mùi khai: NH4Cl

Phương trình hóa học: 2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH↑ + 2H2O

+ Chỉ với kết tủa trắng: Na2SO4

Phương trình hóa học: Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4(↓ trắng)+ 2NaOH

  • Cách nhận diện dung dịch muối hiđrosunfat

  • Cách nhận diện dung dịch muối clorua

  • Cách nhận diện dung dịch muối nitrat

  • Cách nhận diện dung dịch muối photphat

  • Cách nhận diện dung dịch muối cacbonat

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *