HNO3 không tác dụng với kim loại nào

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • 1. Những kim loại ko phản ứng với HNO3 đặc nguội là
 • 2. Kim loại ko phản ứng với axit HNO3 đặc nguội nhưng phản ...
 • 3. Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội - Chọn kim loại ...
 • 4. Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội | Tip.edu.vn
 • 5. Chất nào sau đây ko tác dụng với dung dịch HNO3 loãng ...
 • 6. Kim Loại Ko Tác Dụng Với Hno3 Đặc Nguội, Top 20 Những ...
 • 7. Chọn kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội ...
 • 8. Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung ...
 • 9. Nhóm những kim loại đều ko phản ứng được với HNO3: A. Al ...
 • 10. Dãy nào dưới đây gồm những kim loại ko phản ứng được với ...
 • 11. Trong những nhóm kim loại sau, nhóm kim loại nào ko phản ...
 • 12. Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung ...
 • 13. Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội là | Zix.vn ...
 • 14. Cho những kim loại sau: Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Au, Zn, Ca. Số ...
 • 15. Kim loại nào sau đây ko tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội
 • 16. Những kim loại bị thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội hoặc ...
 • 17. Axit Nitric ( Hno3 Tác Dụng Với Kim Loại Tác Dụng Với Axit ...
 • 18. Những kim loại bị thụ động với HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 ...
 • 19. Kim loại nào sau đây ko tác dụng với H2SO4 loãng? - Học ...
 • Video liên quan

Điều kiện kim loại tác dụng với axit HNO3

Axit nitric với tính oxi hóa mạnh, với thể oxi hóa được hầu hết những kim loại như Cu, Ag,… (trừ Au, Pt). Lúc đó kim loại bị oxi hóa tới mức oxi hóa cao nhất và tạo muối nitrat.

Xem video hướng dẫn chi tiết

a. Kim loại tác dụng với HNO3 đặc

Lúc những kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm khử tạo thành là NO2. -Ví dụ: Mg + 4HNO3(đặc) 􏰀 Mg(NO3)2 + 2NO2􏰁 + 2H2O Fe + 4HNO3(đặc,nóng) 􏰀 Fe(NO3)3 + NO2􏰁 + 2H2O

-Lưu ý: Ba kim loại Fe, Al, Cr ko tác dụng với HNO3 đặc, nguội (bị thụ động hóa).

b. Kim loại tác dụng với HNO3 loãng

Lúc những kim loại khác nhau tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thì với thể tạo thành những sản phẩm khử khác nhau.
*Kim loại với tính khử mạnh như Mg, Al, Zn, Cr.

Lúc những kim loại mạnh tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thì sản phẩm khử tạo thành với thể là NO,N2O,N2,NH4 .

Ví dụ: 10Al + 36HNO3 (loãng) 􏰀 10Al(NO3)3 + 3N2􏰁 + 18H2O
4Mg + 10HNO3 (loãng) 􏰀 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 5H2O

*Kim loại với tính khử trung bình và yếu như Fe, Cu, Ag.

Lúc tác dụng với những kim với tính khử trrung bình và yếu thì sản phẩm khử tạo thành là NO.

Ví dụ: 3Cu + 8HNO3 (loãng)​ 􏰀 3Cu(NO3)2 + 2NO􏰁 + 4H2O

BÀI TẬP VẬN DỤNG

VD1: Hòa tan hoàn toàn 100 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu , Ag trong dung dịch HNO3 (dư). Kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO, N2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2 : Một và dung dịch Z (ko chứa muối NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Trị giá của m và số mol HNO3 đã phản ứng tuần tự là: A. 205,4 gam và 2,5 mol                                                B. 199,Hai gam và 2,4 mol 

C. 205,4 gam và 2,4 mol                                              D. 199,Hai gam và 2,5 mol 

 • by Top Thủ Thuật
 • 2022-04-20
 • 426341
 • ...

Duới đây là những thông tin và tri thức về chủ đề những kim loại ko phản ứng với hno3 đặc nguội hay nhất do chính tay lực lượng chúng tôi soạn và tổng hợp:

1. Những kim loại ko phản ứng với HNO3 đặc nguội là

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 11/6/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 72419 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ...

 • Xem Ngay

2. Kim loại ko phản ứng với axit HNO3 đặc nguội nhưng phản ...

 • Tác giả: totbung.com

 • Ngày đăng: 11/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 46735 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Kim loại ko bị hòa tan trong dung dịch axit HNO3 đặc nguội, nhưng tan được trong dung dịch NaOH làA. FeB. AlC. Pb. D. Mg ...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kim loại ko phản ứng với axit HNO3 đặc nguội nhưng phản ứng với dung dịch NaOH là Kim loại ko bị hòa tan trong dung dịch axit HNO3 đặc nguội, nhưng tan được trong dung dịch NaOH là Nội dung chính Tính chất hóa học của HNO3 đặc Chọn kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội Tính chất hóa học của Axit nitric 1. Axit nitric thể hiện tính axit...

 • Xem Ngay

3. Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội - Chọn kim loại ...

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 15/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 52412 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội - Chọn kim loại .... Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 11.03.2022 · Chọn kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội Tính chất hóa học của Axit nitric 1. Axit nitric thể hiện tính axit 2. Tính oxi hóa của HNO3 Thắc mắc vận dụng liên quan Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả giải đắp thắc mắc thắc mắc liên quan tới nội dung tính oxi hóa của HNO 3....

 • Xem Ngay

4. Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội | Tip.edu.vn

 • Tác giả: tip.edu.vn

 • Ngày đăng: 7/5/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 47501 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Mục lụcTính chất hóa học của HNO3 đặcChọn kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguộiTính chất hóa học của Axit nitric1. Axit nitric thể hiện tính axit2. Tính oxi hóa của HNO3Câu hỏi vận dụng liên quanTính chất hóa học của HNO3 đặc Chọn kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội […]

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 12.03.2022 · Tính oxi hóa của HNO 3 2.1. Axit nitric tác dụng với kim loại Tác dụng với hầu hết những kim loại trừ Au và Pt tạo thành muối nitrat và nước . Kim loại + HNO3 đặc → muối nitrat + NO + H2O ( to) Kim loại + HNO3 loãng → muối nitrat + NO + H2O Kim loại + HNO3 loãng lạnh → muối nitrat + H2 Mg (rắn) + 2HNO3 loãng lạnh → Mg (NO3)2 + H2 (khí)...

 • Xem Ngay

5. Chất nào sau đây ko tác dụng với dung dịch HNO3 loãng ...

 • Tác giả: hoicay.com

 • Ngày đăng: 16/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 58757 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 16.04.2022 · Kim loại nào ko tác dụng với HNO3 đặc nguội. Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả, trả lời thắc mắc liên quand tới nội dung tính chất hóa học của dung dịch HNO3 đặc nguội. Cũng như đưa ra những nội dung lí thuyết, bài tập ......

 • Xem Ngay

6. Kim Loại Ko Tác Dụng Với Hno3 Đặc Nguội, Top 20 Những ...

 • Tác giả: vanphongphamsg.vn

 • Ngày đăng: 26/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 33621 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Duới đây là những thông tin và tri thức về chủ đề những kim loại ko tác dụng với hno3 đặc nguội hay nhất do chính tay lực lượng Newthang soạn và tổng hợp: 1, Chọn kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc nguội 2

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 09.02.2022 · Top 20 team sắt kẽm kim loại ko tác dụng cùng với hno3 quánh nguội new ... 6. Top trăng tròn chọn kim loại ko tác dụng với hno3 đặc nguội khởi đầu ... 7. Chọn sắt kẽm kim loại ko tính năng với hỗn hợp HNO3 sệt nguội 8. Klặng những loại ko chức năng được cùng với dung dịch hno3 quánh nguội ... 9. Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Au, Zn, Ca....

 • Xem Ngay

7. Chọn kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội ...

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com

 • Ngày đăng: 12/5/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 78262 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Chọn kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội A. Cu, Ag, Mg B. Fe, Al C. Fe, Cu D. Al, Pb

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 16.08.2019 · Chọn kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội A. Cu, Ag, Mg B. Fe, Al C. Fe, Cu D. Al, Pb Xem lời giải Thắc mắc trong đề: 215 câu Lý thuyết Nito - Photpho với lời giải chi …...

 • Xem Ngay

8. Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung ...

 • Tác giả: tip.edu.vn

 • Ngày đăng: 23/4/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 26448 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Mục lụcKim loại nào ko tác dụng với HNO3 đặc nguộiNhững kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguộiTính chất hóa học của HNO3 1. Axit nitric thể hiện tính axit2. Tính oxi hóa của HNO3Câu hỏi vận dụng liên quanKim loại nào ko tác dụng với HNO3 đặc […]

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 18.12.2021 · Chọn nhóm kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc nguội dưới đây A. Zn, Mg, Cu B. Cu, Fe, Mg C. Al, Fe, Cr D. Mg, Al, Fe Xem đáp án Đáp án C Câu 2. Kim loại nào sau đây ko phản ứng với HNO 3 đặc nguội? A. Cr B. Cu C. Zn D. Ag Xem đáp án Đáp án A Câu 3. Cho kim loại đồng tác dụng với dung dịch axit HNO 3 đặc hiện tượng quan sát được là :...

 • Xem Ngay

9. Nhóm những kim loại đều ko phản ứng được với HNO3: A. Al ...

 • Tác giả: loga.vn

 • Ngày đăng: 21/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 26417 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Nhóm những kim loại đều ko phản ứng được với HNO3: A. Al, Fe B. Au, Pt C. Al, Au D. Fe, Pt

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kim loại bị thụ động trong HNO3 đặc nguội là A. Al, Fe B. Ag, Fe C. Pb, Ag D. Pt, Au Phương pháp chủ yếu sản xuất N2 trong công nghiệp A. Chưng chứa phân đoạn ko khí lỏng B. Nhiệt phân muối NH4NO3 C. Phân hủy Protein D. Tất cả đều đúng Cho những dung dịch (NH4)SO4, (NH4)2CO3 và dung dịch NH3 loãng. Chọn thuốc thử để nhận diện những dung dịch trên?...

 • Xem Ngay

10. Dãy nào dưới đây gồm những kim loại ko phản ứng được với ...

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 16/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 27054 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dãy nào dưới đây gồm những kim loại ko phản ứng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội? Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, với nhiều trong gỗ, bông nõn. Chất nào sau đây là amin bậc I? Nồng độ mol của dung dịch HCl với pH = Hai là...

 • Xem Ngay

11. Trong những nhóm kim loại sau, nhóm kim loại nào ko phản ...

 • Tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 16/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66238 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: ID 351232. Trong những nhóm kim loại sau, nhóm kim loại nào ko phản ứng với HNO3 đặc nguội hoặc H2SO4 đặc nguội: A. Al, Fe, Cu, Ag B. Cu, Ag, Au, Pt C. Al, Fe, Au, Pt. D. Au, Pt, Cu, Ag

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ID 351232. Trong những nhóm kim loại sau, nhóm kim loại nào ko phản ứng với HNO3 đặc nguội hoặc H2SO4 đặc nguội: A. Al, Fe, Cu, Ag B. Cu ......

 • Xem Ngay

12. Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung ...

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 8/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 60429 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Những kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung .... Đang cập nhật...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 18.12.2021 · Chọn nhóm kim loại ko tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc nguội dưới đây A. Zn, Mg, Cu B. Cu, Fe, Mg C. Al, Fe, Cr D. Mg, Al, Fe Xem đáp án Câu 2. Kim loại nào sau đây ko phản ứng với HNO 3 đặc nguội? A. Cr B. Cu C. Zn D. Ag Xem đáp án Câu 3. Cho kim loại đồng tác dụng với dung dịch axit HNO 3 đặc hiện tượng quan sát được là :...

 • Xem Ngay

13. Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội là | Zix.vn ...

 • Tác giả: zix.vn

 • Ngày đăng: 8/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 56556 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội là Zn. Fe. Ca. Cu. Phương pháp: Dựa vào tri thức về đại cương kim loại Hướng dẫn giải:Fe thụ động (ko phản ứng) trong HNO3 đặc nguội Chú ý: Al, Fe, Cr thụ động trong HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 16.07.2021 · Kim loại ko tác dụng với HNO3 đặc nguội là The Knowledge 16/7/21 trắc nghiệm hoá 12 Đăng kí nhanh tài khoản với 16/7/21 Thắc mắc: Kim loại ko tác dụng với HNO 3 đặc nguội là A. Zn. B. Fe. C. Ca. D. Cu. T The Knowledge Moderator Moderator Bài viết 35,753 Điểm tương tác 28 Điểm 48 Thắc mắc này với trong đề thi...

 • Xem Ngay

14. Cho những kim loại sau: Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Au, Zn, Ca. Số ...

 • Tác giả: loigiaihay.com

 • Ngày đăng: 26/2/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 55982 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho những kim loại sau: Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Au, Zn, Ca. Số kim loại tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội là

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho những kim loại sau: Mg, Al, Cu, Ag, Fe, Au, Zn, Ca. Số kim loại tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội là...

 • Xem Ngay

15. Kim loại nào sau đây ko tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội

 • Tác giả: ihoctot.com

 • Ngày đăng: 8/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 99704 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kim loại ko tan trong HNO3 đặc nguội là Fe do những kim loại Al, Fe, Cr bị thụ động hóa trong dung môi này Đáp án: B. Fe Kim loại ko tan trong dung dịch HNO₃ đặc nguội là Fe Giảng giải Những kim loại như Fe, Al và Cr bị thụ động hóa trong dung dịch HNO₃ đặc nguội hoặc H₂SO₄ đặc nguội Thắc mắc liên quan 1....

 • Xem Ngay

16. Những kim loại bị thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội hoặc ...

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 21/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 83092 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Những kim loại bị thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội là A. Cr, Fe, Al.        B. Al, Fe, Cu.       C...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những kim loại bị thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội là A. Cr, Fe, Al. B. Al, Fe, Cu. C... - Hoc24 Khối lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp …...

 • Xem Ngay

17. Axit Nitric ( Hno3 Tác Dụng Với Kim Loại Tác Dụng Với Axit ...

 • Tác giả: lize.vn

 • Ngày đăng: 22/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 42278 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Axit Nitric HNO3 tà tà một trong những axit rất thân thuộc mà những em học trong chương trình THCS và THPT, đây là một axit cơ bản và quan yếu mà những em cần

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khí N2O là khí gây cười, khí vuiN2 ko duy trì sự sống, sự cháyKhí NO2 với màu nâu đỏNH4NO3 ko sinh ra ở dạng khí, lúc cho kiềm vào kim loại thấy với mùi khaiHNO3 đặc nguội thụ động (ko phản ứng) với Al, Fe, Cr. III. Bài tập về Axit nitric...

 • Xem Ngay

18. Những kim loại bị thụ động với HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 ...

 • Tác giả: hoctracnghiem.com

 • Ngày đăng: 15/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 44734 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Thắc mắc: Những kim loại bị thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội là A. Cr, Fe, Al.       B. Al, Fe, Cu C. Cr, Al, Mg.        D. Cr, Fe, Zn.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 23.04.2021 · Những kim loại bị thụ động với HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội là. Thuộc chủ đề:Trắc nghiệm Hóa 12 Tag với:Đề thi HK2 môn Hóa học 12 năm 2021 Trường THPT Chuyên Lam Sơn 23/04/2021 by admin...

 • Xem Ngay

19. Kim loại nào sau đây ko tác dụng với H2SO4 loãng? - Học ...

 • Tác giả: hoctracnghiem.com

 • Ngày đăng: 22/3/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 18186 lượt thẩm định )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Thắc mắc: Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? A. Mg B. Al C. Fe D. Cu Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: DDung dịch H2SO4 loãng tác dụng được với kim loại hoạt động (đứng trước H trong dãy điện hóa). Mg, Al, Fe đứng trước…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thắc mắc: Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? A. Mg B. Al C. Fe D. Cu Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: DDung dịch H2SO4 loãng tác dụng được với kim loại hoạt động (đứng trước H trong dãy điện hóa). Mg, Al, Fe đứng trước…...

 • Xem Ngay

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *