Đây chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội là

Axit sunfuric (H2SO4) là một loại chất hóa học hàng đầu được ứng dụng nhiều trong những ngành công nghiệp sản xuất. Vậy Tích chất hóa học của H2SO4 là như thế nào? Axit H2SO4 đặc và loãng sở hữu khác gì nhau? Cùng đi tìm hiểu chi tiết qua bà viết dưới đây nhé!

 • D. Na, K, Mg, Cu.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Video liên quan

Axit Sunfuric là một loại hóa chất lỏng sánh như dầu, ko màu, ko mùi, ko bay tương đối, nặng gấp Hai lần so với nước. Là một loại Axit vô sinh mạnh và khả năng hòa tan hoàn toàn trong nước theo bất kỳ tỷ lệ nào.

Axit Sunfuric

H2SO4 tinh khiết ko thể tìm thấy trên Trái Đất, do sức ép to giữa Axit Sulfuric và nước. Ngoài ra, axit sulfuric là thành phần của mưa axti, được tạo thành từ Điôxít lưu huỳnh trong nước bị oxi hóa, hay là axit sulfuric bị oxi hóa.

Công thức phân tử: H2SO4

H2SO4 sở hữu những tính chất hóa học chung của Axit bao gồm:

 • Axit mạnh sở hữu tính ION hóa cao.
 • Axit sulfuric sở hữu tính ăn mòn cao, phản ứng và hòa trong nước. Nó sở hữu khả năng oxy hóa rất cao và do đó, hoạt động như một tác nhân oxy hóa mạnh
 • H2SO4 sở hữu độ biến động rất thấp. Chính lý do này, nó góp phần trong việc điều chế những axti dễ bay tương đối hơn từ những muối axit khác.
 • H2SO4 đậm đặc là một chất khử nước rất mạnh. Nhờ vào đặc tính này, nó được sử dụng để làm khô nhiều loại khí ko phản ứng với axit.
 • Nó sở hữu khả năng làm mất nước những chất hữu cơ như tinh bột.
 • Nó sở hữu thể oxy hóa cả phi kim cũng như kim loại.

* Số oxi hóa của mà lưu huỳnh (S) sở hữu thể sở hữu là: -2 ; 0 ; +4 ; +6. Trong H2SO4 thì S sở hữu mức oxi hóa +6 cao nhất nên → H2SO4 đặc sở hữu tính axit mạnh, oxi hóa mạnh và sở hữu tính háo nước.

Tính chất chung của Axit Sulfuric

a) Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại

– Thí nghiệm: Cho mảnh Cu vào ống thử chứa H2SO4 đặc

– Hiện tượng: dung dịch chuyển sang màu xanh và khí bay ra sở hữu mùi sốc.

– Phương trình hóa học:

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

– H2SO4 đặc, nóng tác dụng với những kim loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

* Lưu ý:

– Trong những bài tập vận dụng, kim loại tác dụng với axit sunfuric đặc thường gặp nhất là tạo khí SO2, lúc giải thường vận dụng bảo toàn e và bảo toàn yếu tố:

 • ne = nkim loại.(hóa trị)kim loại = 2nSO2
 • nH2SO4 phản ứng = 2nSO2
 • mmuối = mkim loại + 96nSO2

– H2SO4 đặc nguội thụ động (ko phản ứng) với Al, Fe và Cr.

– H2SO4 đặc phản ứng được với hầu hết những kim loại (trừ Au và Pt) → muối (trong đó kim loại sở hữu hóa trị cao) + H2O + SO2↑ (S, H2S).

– Sản phẩm khử của S+6 tùy thuộc vào độ mạnh của kim loại: kim loại sở hữu tính khử càng mạnh thì S+6 bị khử xuống mức oxi hóa càng thấp.

b) Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2↑

– PTPƯ: H2SO4 đặc + Phi kim → Oxit phi kim + H2O + SO2↑

S + 2H2SO4 3SO2↑ + 2H2O

C + 2H2SO4 CO2 + 2H2O + 2SO2↑

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O

c) Axit sunfuric đặc tác dụng với những chất khử khác

– PTPƯ: H2SO4 đặc + chất khử (FeO, FeSO4) → Muối + H2O + SO2↑

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

d) Tính háo nước của axit sunfuric

– Thí nghiệm: Cho H2SO4 đặc vào cốc đựng đường

– Hiện tượng: Đường chuyển sang màu đen và sôi trào

– Phương trình hóa học:

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4 .11H2O

H2SO4 loãng là một axit mạnh, sở hữu đầy đủ những tính chất hóa học chung của axit:
a) Axit sunfuric loãng làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

b) Axit sunfuric lãng tác dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó kim loại sở hữu hóa trị thấp) + H2↑

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Kim loại → Muối + H2↑

Ví dụ: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

* Lưu ý:

nH2 = nH2SO4
mmuối = mkim loại + mH2SO4 – mH2 = mkim loại + 96nH2
c) Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Oxit bazo → Muối + H2O

Ví dụ: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

* Lưu ý:

nH2SO4 = nH2O = nO (trong oxit)
mmuối = moxit + mH2SO4 – mH2O = moxit + 98nH2SO4 – 18nH2O = moxit + 80nH2SO4 = moxit + 80n(O trong oxit)
d) Axit sunfuric loãng tác dụng với bazơ → muối + H2O

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Bazo → Muối + H2O

Ví dụ: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

– Phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)Hai hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo thành muối sunfat.

Ví dụ: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

e) Axit sunfuric loãng tác dụng với muối → muối mới (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + axit mới

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Muối → Muối mới + Axit mới

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* Lưu ý: Thường sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng lúc giải bài tập về phản ứng của axit sunfuric với muối.

– FeS2 hoặc S → SO2 → SO3 → H2SO4

Đốt cháy quặng firit sắt:

4FeS2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3

Oxi hóa SO2 bằng oxi trong điều kiện 400 – 5000C, xúc tác V2O5):

2SO2 + O2 → 8SO3

Axit sunfuric đặc hấp thụ SO3 tạo thành oleum sở hữu công thức tổng quát là H2SO4.nSO3:

nSO3 + H2SO4 → H2SO4 .nSO3

Pha loãng oleum thành axit sunfuric bằng lượng nước thích hợp:

H2SO4 .nSO3 + (n+1) H2O→ (n+1)H2SO4

Dãy chất nào vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội?

A.

B.

C.

D.

Dãy gồm những chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nguội là:

A.

B.

C.

D.

19/06/2021 932

D. Na, K, Mg, Cu.

Đáp án chuẩn xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Kim loại nào sau đây tác dụng được với muối CuCl2 và AlCl3?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,513

Dãy gồm những kim loại đều tác dụng được với axít HCl:

Xem đáp án » 19/06/2021 1,390

Kim loại nào sau dây được sử dụng để phân biệt 3 dung dịch: NaCl; CuCl2; Na2SO4?

Xem đáp án » 19/06/2021 840

Cho dãy những kim loại sau, dãy được sắp xếp theo chiều tăng tính khử của kim loại là:

Xem đáp án » 19/06/2021 624

Một người thợ đã làm lẫn Zn và Fe vào Ag. Để thu được Ag tinh khiết thì người ta sử dụng dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 19/06/2021 622

Kim loại nào sau đây ko tác dụng với HNO3 đặc nguội?

Xem đáp án » 19/06/2021 618

Cho 0,8gam CuO và Cu tác dụng với  20ml dd H2SO4 1M. Dung dịch thu được sau phản ứng

Xem đáp án » 19/06/2021 502

Cho 27,6 gam hỗn hợp Hai kim loại Mg và Ag tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thấy thoát ra 5,6 lít khí ở đktc. Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban sơ tuần tự là:

Xem đáp án » 19/06/2021 425

Cho 8,3 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Kết thúc phản ứng thu được 5,6 lít khí đo ở đktc. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Xem đáp án » 19/06/2021 365

Phản ứng nào dưới đây ko xảy ra?

Xem đáp án » 19/06/2021 308

Dãy gồm những kim loại đều phản ứng với dd CuSO4:

Xem đáp án » 19/06/2021 277

Kim loại Cu sở hữu thể phản ứng được với:

Xem đáp án » 19/06/2021 254

Hòa tan 12g hỗn hợp gồm Al, Ag vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Phản ứng kết thúc thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượng của Al, Ag trong hỗn hợp tuần tự là

Xem đáp án » 19/06/2021 251

Kim loại X sở hữu đặc điểm: 

- Tác dụng với dung dịch HCl, phóng thích H2

- Muối X(NO3)2 hoà tan được Fe.

Trong dãy hoạt động hoá học của kim loại, chọn câu đúng nhất về vị trí của X:

Xem đáp án » 19/06/2021 245

Với 4 kim loại là: Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên?

Xem đáp án » 19/06/2021 239

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *