Nhôm oxit phản ứng được với dung dịch

Trang chủ

 • Chọn đáp án D. Nhôm oxit ko phản ứng được với dung địch NaCl. Những dung dịch còn lại đều mang phản ứng:
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Tính chất hóa học của nhôm oxit
 • Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch
 • Tính chất hóa học Al2O3
 • Nghi vấn vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

18/06/2021 8,479

Chọn đáp án D. Nhôm oxit ko phản ứng được với dung địch NaCl. Những dung dịch còn lại đều mang phản ứng:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nhiệt phân hoàn toàn NaNO3 thì chất rắn thu được là

Xem đáp án » 18/06/2021 28,479

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

Xem đáp án » 18/06/2021 23,942

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân NaNO3 là

Xem đáp án » 18/06/2021 9,445

Kim loại nhôm ko phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 9,179

Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Lúc chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,950

Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch mang môi trường kiềm là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,757

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 18/06/2021 5,267

Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,772

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,476

Nguyên tử hay ion nào sau đây mang số electron nhiểu hơn số proton?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,426

Cho dung dịch Ba(HCO3)Hai tuần tự vào những dung dịch: KCl, Mg(NO3)2, KOH, K2CO3, NaHSO4, K2SO4, Ba(OH)2, H2SO4, HNO3. Số trường hợp mang tạo ra kết tủa là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,763

Natri, kali và canxi được sản xuất trong công nghiệp bằng phương pháp

Xem đáp án » 18/06/2021 1,641

Oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hỗn hợp muối?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,605

Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (mang màng ngăn). Chất X là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,261

Dung dịch chất nào vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,173

Tính chất hóa học của nhôm oxit

Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch được VnDoc soạn tổng hợp là nội dung nghi vấn liên quan tới Al2O3 là oxit lưỡng tính nên mang thể phản ứng được với cả axit và bazo. Ngoài ra VnDoc soạn tổng hợp lý thuyết, những dạng nghi vấn liên quan tới tính lưỡng tính của Al2O3. Mời những bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch

A. KCl, NaNO3.

B. NaOH, HCl.

C. Na2SO4, KOH.

D. NaCl, H2SO4.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Al2O3 là oxit mang tính lưỡng tính nên mang thể phản ứng được với cả axit và bazo.

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Đáp án B

Tính chất hóa học Al2O3

Al2O3 là oxit lưỡng tính

 • Tác dụng với axit:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

 • Tác dụng với dung dịch bazơ mạnh

Al2O3 + 2NaOH → NaAlO2 + H2O

hay

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]

Al2O3 + 2OH- → 2AlO2- + H2O

Al2O3 tác dụng với cacbon

Tính bền:

Tính bền cũng là một trong những tính chất hóa học của nhôm oxit khá quan yếu. Lí do là vì Ion Al3+ mang điện tích to(3+) và bán kính nhỏ(0.048nm), bằng 1/Hai bán kính ion Na+ nên lực hút giữa ion Al3+ và ion O2– rất mạnh, tạo ra liên kết rất vững bền.

Vì thế Al2O3 mang nhiệt độ nóng chảy rất cao(2050oC) và rất khó bị khử thành kim loại Al.

Khử Al2O3 bằng C ko cho Al mà thu được Al4C3

Al2O3 ko tác dụng với H2, CO ở bất kì nhiệt độ nào.

Nghi vấn vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy oxit nào sau đây mang tính lưỡng tính

A. Cr2O3, Al2O3, Fe2O3, ZnO

B. CuO, ZnO, Al2O3, Fe2O3

C. ZnO, Cr2O3, Al2O3, PbO

D. Al2O3, K2O, SnO2, Al2O3

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2.Dung dịch chất nào sau đây ko phản ứng với Al2O3?

A. HCl.

B. HNO3.

C. KOH.

D. Fe(NO3)3.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 3. Oxit nhôm ko mang tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?

A. Dễ tan trong nước

B. Mang nhiệt độ nóng chảy cao

C. Là oxit lưỡng tính

D. Tiêu dùng để điều chế nhôm

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 4. Mang 3 chất rắn đựng trong bình riêng biệt: Al, Mg, Al2O3. Dung dịch mang thể phân biệt được 3 chất rắn trên là:

A. NaOH

B. HCl

C. HNO3 loãng

D. CuCl2

Xem đáp án

Đáp án A

Tiêu dùng dung dịch NaOH

Al tan mang xuất hiện khí

2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2

Al2O3 tan

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2

Mg ko mang hiện tượng

 • Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O
 • Al2(SO4)3 + NaOH→ Al(OH)3 + Na2SO4
 • AlCl3 + NaOH → NaAlO2 + NaCl + H2O

Trên đây VnDoc đã soạn tài liệu nghi vấn: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch, kỳ vọng giúp ích cho độc giả trong quá trình học tập, vận dụng làm bài tập liên quan.

Những bạn mang thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sớt tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để mang thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *