Kim loại nhôm có thể tác dụng được với dung dịch nào sau đây

Tính chất hoá học của nhôm

Ở nhiệt độ thường kim loại Al tác dụng được với dung dịch được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả trả lời nghi vấn liên quan tới tính chất hóa học của nhôm. Cũng như đưa ra những nội dung, nghi vấn lý thuyết về tính chất hóa học của Al.

 • Tính chất hoá học của nhôm
 • Ở nhiệt độ thường kim loại Al tác dụng được với dung dịch
 • Tính chất hóa học của nhôm
 • 1. Tác dụng với oxi và một số phi kim.
 • 2. Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)
 • 3. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.
 • 4. Tính chất hóa học riêng của nhôm.
 • 5. Phản ứng nhiệt nhôm
 • Thắc mắc vận dụng liên quan
 • Nhôm (Al) là gì?
 • 15 nghi vấn liên quan về Nhôm (Al)
 • Nhôm ko tác dụng với dung dịch nào sau đây?
 • Nhôm ko tác dụng với chất nào sau đây?
 • Kim loại nhôm ko tác dụng được với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
 • Nhôm ko phản ứng với dung dịch nào sau đây?
 • Kim loại Nhôm ko phản ứng với
 • Nhôm ko tác dụng được với dung dịch nào?
 • Kim loại nhôm ko phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?
 • Nhôm ko phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
 • Kim Loại Nhôm ko tan được trong dung dịch nào sau đây?
 • Nhôm ko tan trong dung dịch nào sau đây?
 • Nhôm ko tác dụng với dung dịch nào sau đây?
 • Kim loại Al ko phản ứng với dung dịch nào
 • Nhôm ko tác dụng được với
 • Kim loại nhôm ko phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
 • Tính chất nào sau đây của nhôm là đúng?
 • 20 nghi vấn về Nhôm và Hợp chất của Nhôm
 • Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn là
 • Cho những chất sau: Al, Al2O3, Al(OH)3, MgO, Mg(OH)2, Na2SO4, AgNO3 Sở hữu bao nhiêu chất bị hòa tan bởi dung dịch HCl và dung dịch NaOH
 • Tính chất vật lí nào sau đây ko phải của nhôm?
 • Tính chất vật lí nào của nhôm ko đúng
 • Tính chất hóa học đặc trưng của nhôm là
 • Vật bằng nhôm bền trong ko khí và nước là do
 • Nhôm ko tác dụng với dung dịch chất nào sau đây?
 • Kim loại nhôm ko tác dụng với chất nào sau đây?
 • Kim loại nhôm tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây?
 • Nhôm ko khử được oxit kim loại nào sau đây?
 • Hiện tượng quan sát được lúc cho nhôm vào dung dịch NaOH là
 • Vật liệu tiêu dùng để sản xuất nhôm là
 • Phương pháp sản xuất nhôm là
 • Nhôm oxit ko mang tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?
 • Chất nào sau đây ko mang tính lưỡng tính
 • Công thức của phèn chua là
 • Ứng dụng nào của phèn chua ko đúng
 • Phát biểu nào sau đây ko đúng lúc nói về nhôm oxit
 • Phát biểu nào sau đây ko đúng
 • Phát biểu nào sau đây ko đúng về nhôm hidroxit
 • Video liên quan
 • Kim loại Al ko phản ứng với dung dịch
 • Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch

Ở nhiệt độ thường kim loại Al tác dụng được với dung dịch

A. Mg(NO3)2

B. Ca(NO3)2

C. KNO3

D. Cu(NO3)2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Al tác dụng được với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.

Al + Cu(NO3)2 → Al(NO3)3 + Cu

Đáp án D

Tính chất hóa học của nhôm

1. Tác dụng với oxi và một số phi kim.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al2O3 mỏng vững bền, lớp oxit này bảo vệ thiết bị bằng nhôm, ko cho nhôm tác dụng oxi trong ko khí, nước.

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2. Nhôm tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2.1.Tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng,..)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Chú ý: Nhôm ko tác dụng với H2SO4, HNO3 đặc, nguội

2.2. Tác dụng với axit mang tính oxi hóa mạnh như HNO3 hoặc H2SO4 đậm đặc

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3+ 9H2O

2Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Nhôm ko phản ứng với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc nguội

3. Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.

AI + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

Al + Cu(NO3)2 → Al(NO3)3 + Cu

4. Tính chất hóa học riêng của nhôm.

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm (NaOH, KOH)

2Al + 2H2O + 2KOH → 2KAlO2 + 3H2↑

5. Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học toả nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao.

Ví dụ nổi trội nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa oxit sắt III và nhôm:

Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

Thắc mắc vận dụng liên quan

Câu 1. Cho bột Al vào dung dịch NaOH dư, ta thấy hiện tượng?

A. Sủi bọt khí, bột Al ko tan hết và thu được dung dịch ko màu

B. Sủi bọt khí, Al ko tan hết và dung dịch màu xanh lam

C. Sủi bọt khí, Al tan dần tới hết và thu được dung dịch ko màu

D. Sủi bọt khí, bột Al tan dần tới hết và thu được dung dịch màu xanh lam

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2. Tính chất nào sau đây ko phải của nhôm?

A. Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

B. Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn những kim loại Fe và Ag.

C. Nhôm cấu trúc mạng lập phương tâm diện.

D. Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn nhiệt tốt

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3.Kim loại Al ko phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

A. H2SO4 đặc, nóng.

B. HNO3 loãng.

C. H2SO4 đặc, nguội.

D. H2SO4 loãng.

Xem đáp án

Đáp án C

-----------------------------------

VnDoc đã gửi tới bạn Ở nhiệt độ thường kim loại Al tác dụng được với dung dịchđược VnDoc soạn. Những bạn mang thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để mang thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

24/09/2020 3,409

Thắc mắc Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nhôm mang thể phản ứng được với tất cả dung dịch những chất H2SO4 loãng, AgNO3, Ba(OH)2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Bài 4: Nhôm tác dụng được với chất nào sau đây?

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2. b) H2SO4 đặc, nguội

c) Khí Cl2. d) Dung dịch ZnSO4.

Viết những phương trình hoá học và ghi rõ điều kiện, nếu mang.

Sau đây là những nghi vấn và đáp án liên quan tới Nhôm ko tác dụng với dung dịch nào sau đây?Mindovermetal muốn gửi tới tất cả những người nào đang theo học bộ môn Hóa Học. Cùng nhau đi tìm hiểu nhé!

Nhôm (Al) là gì?

Nhôm là tên của Một yếu tố hóa học trong bảng tuần hoàn. Nhôm mang ký hiệu là Al và số hiệu nguyên tử bằng 13.

Nhôm được xem là kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất của chúng ta, chiếm khoảng 17% khối lớp rắn của Trái Đất. Đồng thời là yếu tố phổ biến thứ 3, chỉ xếp sau oxy và silic mà thôi. Còn trong tự nhiên, nhôm tồn tại dưới dạng hợp chất: đất sét, mica, boxit, criolit,…

15 nghi vấn liên quan về Nhôm (Al)

Nhôm ko tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A. HCl
B. HNO3
C. NaOH
D. CuSO₄

Nhôm ko tác dụng với chất nào sau đây?

A. Nước
B. Oxi
C. Ozon
D. H₂SO₄ đặc, nguội

Kim loại nhôm ko tác dụng được với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. Ba(OH)2
B. CuO (nung nóng)
C. HCl loãng
D. Mg(NO3)2

Nhôm ko phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. H₂SO₄ loãng
B. H₂SO₄ đặc, nguội
C. H₂SO₄ đặc, nóng
D. HNO loãng

Kim loại Nhôm ko phản ứng với

A. dung dịch NaOH.
B. Fe2O3 (nhiệt độ cao).
C. dung dịch H2SO4 đặc nguội.
D. dung dịch HNO3 loãng.

Nhôm ko tác dụng được với dung dịch nào?

A. NaOH
B. H₂SO₄ loãng
C. HCl
D. NaCl

Kim loại nhôm ko phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

A. H₂SO₄ đặc, nóng.
B. HNO3 loãng.
C. H₂SO₄ đặc, nguội.
D. H₂SO₄ loãng.

Nhôm ko phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. H₂SO₄ đặc, nóng.
B. H₂SO₄ loãng, nguội.
C. HNO3 loãng.
D. HNO3 đặc, nguội.

Kim Loại Nhôm ko tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. Ba(OH)2.
B. CuO (nung nóng).
C. HCl loãng.
D. Mg(NO3)2

Nhôm ko tan trong dung dịch nào sau đây?

Câu 1:

A. HCl.
B. NaHSO4.
C. H₂SO₄ đặc, nguội
D. NH3.

Nhôm ko tác dụng với dung dịch nào sau đây?

A. MgSO4.
B. CuCl2.
C. AgNO3.
D. HCl.

Kim loại Al ko phản ứng với dung dịch nào

A. NaOH loãng
B. H₂SO₄ loãng
C. H₂SO₄ đặc, nguội
D. H₂SO₄ đặc, nóng

Nhôm ko tác dụng được với

A. HCl
B. NaOH
C. H₂SO₄ loãng
D. NaCl

Kim loại nhôm ko phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 đặc, nóng.
B. NaOH loãng.
C. H2SO4 loãng, nguội.
D. HNO3 đặc, nguội.

Tính chất nào sau đây của nhôm là đúng?

A. Nhôm tác dụng với những axit ở tất cả mọi điều kiện
B. Nhôm tan được trong dung dịch NH3
C. Nhôm bị thụ động hóa với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội
D. Nhôm là kim loại lưỡng tính

20 nghi vấn về Nhôm và Hợp chất của Nhôm

Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 3, nhóm IA
B. Chu kì 3, nhóm IIIA
C. Chu kì 2, nhóm IIIA
D. Chu kì 2, nhóm IIA

Cho những chất sau: Al, Al2O3, Al(OH)3, MgO, Mg(OH)2, Na2SO4, AgNO3 Sở hữu bao nhiêu chất bị hòa tan bởi dung dịch HCl và dung dịch NaOH

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Tính chất vật lí nào sau đây ko phải của nhôm?

A. Dẻo
B. Dẫn điện tốt
C. Dẫn nhiệt tốt
D. Là kim loại nặng

Tính chất vật lí nào của nhôm ko đúng

A. Màu trắng bạc
B. Là kim loại nhẹ
C. Dễ dát mỏng
D. Dẫn điện tốt hơn kim loại đồng

Tính chất hóa học đặc trưng của nhôm là

A. Tính khử
B. Tính oxi hóa
C. Vừa mang khả năng oxi hóa, vừa mang khả năng khử
D. Khá trơ về hóa học

Vật bằng nhôm bền trong ko khí và nước là do

A. Sở hữu màng oxit bảo vệ
B. Kim loại nhôm ko tác dụng với nước và ko khí
C. Sở hữu màng hidroxit bảo vệ
D. Nhôm bị thụ động hóa

Nhôm ko tác dụng với dung dịch chất nào sau đây?

A. H2SO4 loãng, nguội
B. CuSO4
C. KHSO4
D. K2SO4

Kim loại nhôm ko tác dụng với chất nào sau đây?

A. O2
B. Cl2
C. Na2O
D. CuO

Kim loại nhôm tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây?

A. NaOH
B. NH3
C. MgCl2
D. HNO3 đặc, nguội

Nhôm ko khử được oxit kim loại nào sau đây?

A. CuO
B. Fe2O3
C. MgO
D. Cr2O3

Hiện tượng quan sát được lúc cho nhôm vào dung dịch NaOH là

A. Xuất hiện kết tủa keo trắng, sau tan dần tạo dung dịch trong suốt
B. Xuất hiện kết tủa đồng thời mang khí bay ra
C. Xuất hiện khí, kim loại tan tạo dung dịch trong suốt
D. Ko mang hiện tượng

Vật liệu tiêu dùng để sản xuất nhôm là

A. Quặng dolomit
B. Quặng boxit
C. Quặng manhetit
D. Hỗn hợp tecmit

Phương pháp sản xuất nhôm là

A. Thủy luyện
B. Nhiệt luyện
C. Điện phân nóng chảy
D. Điện phân dung dịch

Nhôm oxit ko mang tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?

A. Dễ tan trong nước
B. Sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao
C. Sử dụng để điều chế nhôm
D. Là oxit lưỡng tính

Chất nào sau đây ko mang tính lưỡng tính

A. Al
B. Al2O3
C. Al(OH)3
D. NaHCO3

Công thức của phèn chua là

A. KAlSO4.24H2O
B. K2SO4.Al2(SO4)3.12H2O
C. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Ứng dụng nào của phèn chua ko đúng

A. Làm chất cầm màu trong công nghiệp
B. Làm trong nước đục
C. Làm mềm nước cứng
D. Sử dụng trong công nghiệp giấy

Phát biểu nào sau đây ko đúng lúc nói về nhôm oxit

A. Bền, nhiệt độ nóng chảy cao
B. Là oxit lưỡng tính
C. Bị khử bởi H2 hoặc CO
D. Tan được trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội

Phát biểu nào sau đây ko đúng

A. Kim loại nhôm màu trắng bạc, dẻo, nhẹ, dẫn điện tốt
B. Kim loại nhôm mang tính khử mạnh
C. Kim loại nhôm mang thể tan trong dung dịch H2SO4 hoặc dung dịch HNO3 đặc, nguội.
D. Bột nhôm bốc cháy lúc xúc tiếp với khí clo

Phát biểu nào sau đây ko đúng về nhôm hidroxit

A. Kết tủa dạng keo trắng
B. Tan trong dung dịch NaOH
C. Tan trong dung dịch HCl
D. Tan trong dung dịch NH3

Kỳ vọng với những nghi vấn cùng với đáp án liên quan tới Nhôm và Nhôm ko tác dụng với dung dịch nào sau đây? sẽ tạo điều kiện cho bạn vượt qua được môn hóa Một cách thuận tiện hơn. Đừng quên theo dõi Mindovermetal mỗi ngày để biết thêm nhiều ứng dụng hay bạn nhé!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *