Nhôm phản ứng được với :

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Oxit axit sở hữu những tính chất hóa học nào sau đây
 • Giấm ăn sở hữu tính axit vậy giấm sở hữu pH là:
 • Dung dịch NaOH ko sở hữu tính chất hoá học nào sau đây?
 • Chất nào sau đây còn sở hữu tên gọi là muối ăn?
 • Sắt bị nam châm hút là do
 • Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng phóng thích khí hiđrô là
 • Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần là:
 • Ở điều kiện thường, phi kim sở hữu thể tồn tại ở  trạng thái
 • Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit là dãy nào sau đây??
 • Hòa tan 4,8 g Mg vào dung dịch HCl thu được V lít H2 (đktc). Trị giá của V là:
 • Chất tác dụng được với nước tạo thành dung dịch làm quì tím hoá đỏ là:
 • Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 tới lúc ko tạo thêm kết tủa nữa thì giới hạn.
 • Dãy chất nào sau đây sở hữu những chất đều phản ứng với dung dịch Axit clohyđric:
 • Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành sản phẩm sở hữu chất khí:
 • Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần mức độ hoạt động hoá học
 • Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối kết tủa:
 • Axit sunfuric đặc, dư tác dụng với 10 gam hỗn hợp CuO và Cu thì thu được 2,24 lít khí (đktc).
 • Oxit của một nhân tố sở hữu hóa trị (II), chứa 20% Oxi về khối lượng. Hỏi nhân tố đó là nhân tố nào sau đây:
 • Nung hỗn hợp gồm hai muối CaCO3 và MgCO3 thu được 76 g hai oxit và 33,6 lít khí CO2 (đktc).
 • Tìm công thức của của hợp chất sở hữu thành phần : 28% Na; 33% Al; 39% O.
 • Xác định kim loại đem phản ứng?
 • Cho lá Sắt sở hữu khối lượng 8,4 gam vào dung dịch Đồng sunfat.
 • Cho 10 hỗn hợp bột những kim loại Kẽm và Đồng vào dung dịch CuSO4 dư.
 • Nhôm phản ứng được với :
 • Với một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với
 • Nhôm hoạt động hoá học mạnh hơn sắt, vì
 • Kim loại được tiêu dùng làm đồ trang sức vì sở hữu ánh kim rất đẹp, đó là những kim loại
 • Nếu chỉ tiêu dùng dung dịch NaOH thì sở hữu thể phân biệt được Hai dung dịch muối trong mỗi cặp chất nào sau đây?
 • Thuốc thử tiêu dùng để nhận mặt dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là
 • Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *