Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng

Đáp án lời giải, hướng dẫn giải chi tiết:

  • Tính chất hóa học của kim loại
  • 1. Tác dụng với phi kim
  • 2. Tác dụng với axit
  • 3. Tác dụng với dung dịch muối
  • 4. Tác dụng với nước
  • Thắc mắc chuyên đề vận dụng liên quan H2SO4
  • Video liên quan

Đáp án A.

Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với những kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa .Vậy kim loại Cu ko phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng.

Tính chất hóa học của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

a. Với oxi

Nhiều kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit.

3Fe + 2O2 Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt ko phản ứng được với oxi

b. Với lưu huỳnh

Nhiều kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua ( = S )

2Al + 2S Al2S3

c. Phản ứng với clo

Nhiều kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua ( – Cl )2F e + 3C l2 2F eCl3

2. Tác dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng ( chỉ với kim loại đứng trước H mới phản ứng)

2A l + 6HC l 2A lCl3 + 3H2

Tác dụng với HNO3, H2SO4 trong điều kiện kèm theo đặc, nóng.

Tác dụng với HNO3: tác dụng tạo thành muối nitrat và nhiều khí khác nhau.

M + HNO3 M ( NO3 ) n + { NO, NO2, N2, NH4NO3, N2O ) + H2O

Tác dụng với H2SO4: tác dụng tạo thành muối sunfat và nhiều loại khí.

M + H2SO4 M2 ( SO4 ) n + { S, SO2, H2S } + H2O

3. Tác dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, Ba ko đẩy được kim loại vì công dụng ngay với nước. Kim loại đứng trước đẩy được kim loại xếp sau ra khỏi dung dịch muối của chúng.

2A l + 3F eSO4 Al2 ( SO4 ) 3 + 3F e

4. Tác dụng với nước

Những kim loại mạnh gồm: R = { K, Na, Ca, Li, Ba, Sr, } trong điều kiện kèm theo thường thuận tiện tính năng với nước tạo ra dung dịch bazơ .R + nH2O H2 + R ( OH ) n

Thắc mắc chuyên đề vận dụng liên quan H2SO4

Câu 1. Dãy gồm những kim loại nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Fe, Cu, Mg B. Zn, Fe, Cu C. Zn, Fe, Al.

D. Fe, Zn, Ag

Đáp án C (Cu, Ag ko công dụng với axit loãng).

Câu 2. Dãy những chất ko tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Zn, Fe2O3, Ba ( OH ) 2 .B. Ag, CuO, Cu ( OH ) 2 .C. K2O, Fe ( OH ) 2, K2CO3 .D. MgO, MgCO3, Mg ( OH ) 2Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3. Axit H2SO4 loãng ko tác dụng với kim loại nào sau đây?

A. Al B. Fe. C. Mg.

D. Ag

Đáp án D (Ag là kim loại xếp sau H trong dãy điện hóa nên ko phản ứng được với dd H2SO4 loãng)

Câu 4. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào với thể hoà tan hoàn toàn chất rắn?

A. Cho hỗn hợp Cu, CuO vào dung dịch H2SO4 loãng. B. Cho hỗn hợp Cu, Fe, Sn vào dung dịch FeCl3. C. Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

D. Cho hỗn hợp Na, Mg vào H2O.

Đáp án B

Tương tự Mindovermetal vừa san sẻ cho bạn những kim loại ko phản ứng được với H2SO4 loãng. Kỳ vọng qua bài viết và những tài liệu này sẽ cung ứng những tri thức có ích cho bạn để góp phần chinh phục môn hóa khó nhằn này nhé!

Kim loại nào sau đây ko phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

A.

B.

C.

D.

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Thắc mắc : Kim loại nào ko tác dụng với H2SO4 loãng?

Trả lời:

Quảng cáo

Axit sunfuric loãng ko tác dụng được với những kim loại xếp sau H trong dãy hoạt động hóa học như Cu, Ag, Au, ….

Quảng cáo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 với đáp án

Đã với app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Khái niệm Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh vật học được soạn bám sát nội dung chương trình học những cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sẻ nhé! Những bình luận ko thích hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Kim loại nào sau đây ko tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

A.

B.

C.

D.

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc, người ta sử dụng cách nào sau đây ?

Dãy kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

MgCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 sinh ra

Chỉ sử dụng dung dịch H2SO4 với thể phân biệt được cặp kim loại nào sau đây?

Để nhận mặt dung dịch H2SO4 và dung dịch HCl người ta sử dụng

Để trông thấy sự với mặt của ion SO42- trong dung dịch, người ta thường sử dụng

Dãy những chất nào sau đây với thể sử dụng dung dịch H2SO4 để phân biệt ?

Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta sử dụng dung dịch: 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *