Giải bài tập đọc: Hoa học trò – tiếng việt 4 tập 2 trang 43

Tuần 19. Người ta là hoa đất

Tuần 25: Những người quả cảm

 • Tập đọc Khuất phục tên cướp biển
 • Chính tả Khuất phục tên cướp biển
 • Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Người nào là gì?
 • Kể chuyện Những chú bé ko chết
 • Tập đọc Bài thơ về tiểu đội xe ko kính
 • Tập làm văn Tập dượt tóm tắt tin tức
 • Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Dũng cảm
 • Tập làm văn Tập dượt xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối

Tuần 26: Những người quả cảm

 • Tập đọc Thắng biển
 • Chính tả Thắng biển
 • Luyện từ và câu Tập dượt về câu kể Người nào là gì?
 • Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy
 • Tập làm văn Tập dượt xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
 • Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Dũng cảm
 • Tập làm văn Tập dượt miêu tả cây cối

Tuần 27: Những người quả cảm

 • Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay!
 • Chính tả Bài thơ về tiểu đội xe ko kính
 • Luyện từ và câu Câu làm
 • Tập đọc Con sẻ
 • Luyện từ và câu Cách đặt câu làm
 • Kể chuyện được tham gia hoặc chứng kiến
 • Tập làm văn Miêu tả cây cối

Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2

 • Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 1
 • Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 2
 • Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 3
 • Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 4
 • Giải bài ôn tập giữa học kì II tiết 5
 • Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 6
 • Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 7
 • Giải bài Ôn tập giữa học kì II tiết 8

Tuần 29: Khám phá toàn cầu

 • Tập đọc: Đường đi Sa Pa trang 102
 • Chính tả: Đường đi Sa Pa trang 102
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - Thám hiểm
 • Kể chuyện: Đôi cánh của ngựa trắng
 • Tập đọc: Trăng ơi...từ đâu tới?
 • Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự lúc tỏ bày yêu cầu, đề nghị
 • Tâp làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

Tuần 30: Khám phá toàn cầu

 • Tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
 • Chính tả: Đường đi Sa Pa
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch - thám hiểm
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Dòng sông mặc áo
 • Tập làm văn: Tập dượt quan sát con vật
 • Luyện từ và câu: Câu cảm
 • Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 31: Khám phá toàn cầu

 • Tập đọc: Ăng-co Vát
 • Chính tả: Nghe lời chim nói
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
 • Tập làm văn: Tập dượt miêu tả những phòng ban của con vật
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
 • Tập làm văn: Tập dượt xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

Tuần 32: Tình yêu cuộc sống

 • Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
 • Chính tả: Vương quốc vắng nụ cười
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời kì cho câu
 • Kể chuyện: Khát vọng sống (Lơn-đơn)
 • Tập đọc Ngắm trăng và Ko đề
 • Tập làm văn: Tập dượt xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
 • Tập làm văn: Tập dượt xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật

Tuần 33: Tình yêu cuộc sống

 • Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
 • Chính tả: Ngắm trăng - Ko đề
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - yêu đời
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Con chim chiền chiện
 • Tập làm văn: Miêu tả con vật (Rà soát viết)
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
 • Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 34: Tình yêu cuộc sống

 • Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
 • Chính tả Nói ngược
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - yêu đời
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Ăn "mầm đá"
 • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu
 • Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Tuần 35: Ôn tập cuối kì 2

 • Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 1
 • Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 2
 • Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 3
 • Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 4
 • Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 4
 • Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 5
 • Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 6
 • Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 7
 • Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *