NO2 + O2 + H2O → HNO3 – Trường THPT Lê Thánh Tôn

NO2 + O2 + H2O → HNO3 là phản ứng hóa học, được trung học phổ thông Lê Thánh Tôn soạn, so với phương trình Hóa học nhiều bạn học viên còn lúng túng ko biết NO2 tạo ra HNO3 bằng cách nào, dưới đây trung học phổ thông Lê Thánh Tôn đã soạn, cân đối phương trình khá đầy đủ kèm bài tập củng cố đi kèm. Kỳ vọng hoàn toàn mang thể giúp những bạn viết và cân đối phương trình một cách nhanh và đúng mực hơn.

1. Phương trình phản ứng NO2 ra HNO3

4NO2 + O2 + 2H2 O → 4HNO3

2. Điều kiện để NO2 ra HNO3

Ko mang

3. Cách triển khai phản ứng để NO2 ra HNO3

Cho NO2 tác dụng với O2 và khá nước trong ko khí

4. Hiện tượng phản ứng hóa học xảy ra

Lúc cho NO2 tác dụng với O2 và khá nước tạo ra axit nitric

5. Mở rộng tri thức và kỹ năng về NO2 ( nitơ đioxit )

Khí NO2 là gì ? Công thức hóa học : NO2. Khí NO2 hay mang tên gọi khác là nitrit, khí nitơ đioxit hay điôxít nitơ. Nó là một trong những loại oxit nito. Khí NO2 mang màu nâu đỏ mang mùi gắt rất đặc trưng. Vì thế khí NO2 mang mùi dễ trông thấy hơn so với những khí độc khác và thuận tiện phát hiện ra nếu mang rò rỉ. Tính chất hóa học của NO2 NO2 tham gia vào phản ứng oxy hóa khử : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO ( Trong phản ứng này ta thấy NO2 vừa là chất oxy hóa vừa là chất khử ). NO2 tham gia vào phản ứng quang quẻ hóa trong điều chế NO NO2 + hv ( λ < 430 nm ) → NO + O

6. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Quá trình nào dưới đây ko làm giảm lượng oxi trong ko khí?

A. Sự gỉ của những thiết bị bằng sắt ngoài ko khí B. Sự quang quẻ hợp của cây xanh trong tự nhiên C. Sự cháy của than, củi, bếp gas D. Sự hô hấp của động vật hoang dại con người

Đáp án B

Câu 2. Trong công nghiệp bằng cách nào sau đây để sản xuất khí nitơ?

A. Chưng chứa phân đoạn ko khí lỏng B. Nhiệt phân NH4NO3 C. Sử dụng giải pháp dời nước D. Nhiệt phân muối amoni clorua NH4Cl

Đáp án A

Câu 3. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào ống thử đựng sẵn dung dịch Al2(SO4)3. Hiện tượng quan sát được trong quá trình phản ứng là:

A. Sở hữu kết tủa keo trắng Open, sau đó kết tủa lại tan dần B. Sở hữu kết tủa keo màu trắng Open C. Sở hữu kết tủa màu xanh lục Open, sau đó kết tủa lại tan dần D. Sở hữu kết tủa màu xanh lục Open

Đáp án B

6NH3 + Al2 ( SO4 ) 3 + 6H2 O → 2A l ( OH ) 3 + 3 ( NH4 ) 2SO4 Xuất hiện kết tủa trắng

Câu 4. Oxit phi kim nào dưới đây ko phải là oxit axit?

A. CO2 B. N2O5 C. P2O5 D. NO

Đáp án D

Câu 5. Dãy kim loại nào dưới đây ko phản ứng với HNO3 đặc nguội

A. Al, Zn, Fe B. Al, Cr, Fe C. Cu, Ag, Cr D. Cu, Cr, Fe

Đáp án B

Câu 6. Khí nào dưới đây gây ra hiện tượng mưa axit?

A. H2 B. NH3 C. CH4 D. SO2

Đáp án D

Câu 7. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế HNO3 từ?

A. NH3 và O2 B. NaNO3 và H2SO4 đặc C. NaNO3 và HCl đặc D. NaNO2 và H2SO4 đặc.

Đáp án B

: NaNO3tinh thể và H2SO4đặc NaHSO4 + HNO3: NaNOvà HSONaHSO + HNO

Câu 8. Đem nung hỗn hợp A gồm: x mol Fe và 0,15 mol Cu, trong ko khí một thời kì, thu được 63,Hai gam hỗn hợp B, gồm hai kim loại trên và hỗn hợp những oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung dịch HNO3 đậm đặc, thì thu được 0,6 mol NO2. Trị số của x là:

A. 0,7 mol B. 0,6 mol C. 0,5 mol D. 0,4 mol

Đáp án A

Câu 9. Đốt cháy 11,Hai gam bột Fe trong bình đựng O2 thu được 14,72 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3­ thu được V lít hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2. Tỉ khối của B so với H2 bằng 19. Thể tích V ở đktc là:

A. 1792 ml

B. 672 ml. C. 448 ml. D. 896 ml.

Đáp án A

MX = 19.2 = 38

Câu 10. Cho 30 gam hỗn hợp X gồm: Fe; FeO; Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư được 5,6 lít khí NO (đktc, sp khử duy nhất) và dung dịch Y. Số mol của HNO3 đã phản ứng là:

A. Một mol B. 1,45 mol C. 1,6 mol D. 1,35 mol

Đáp án C

Câu 11. Chỉ sử dụng H2O và điều kiện đun nóng mang thể tách hổn hợp nào sau đây?

A. NH4Cl, K2CO3, KCl B. NH4NO3, CaCO3, Na2SO4 C. NH4Cl, CaSO4, MgSO4 D. Tất cả đều triển khai được

Đáp án C

Câu 12. Cho 150 ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M. Sau phản ứng, trong dung dịch chứa những muối

A. KH2PO4 và K2HPO4. B. KH2PO4 và K3PO4. C. K2HPO4 và K3PO4. D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4

Đáp án A

Câu 13. Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc hiện tượng quan sát được là :

A. Khí màu nâu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh B. Khí ko màu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh C. Khí ko màu bay lên, dung dịch mang màu nâu D. Khí thoát ra ko màu hoá nâu trong ko khí, dung dịch chuyển sang màu xanh

Đáp án A

Câu 14. Hòa tan hết m gam FeS bằng một lượng tối thiểu dung dịch HNO3 (dung dịch X), thu được dung dịch Y và khí NO. Dung dịch Y hòa tan tối đa 1,92 gam Cu. Biết trong những quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 đều là NO. Số mol HNO3 trong X là

A. 0,48. B. 0,12. C. 0,36. D. 0,24.

Đáp án D

Mời những bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

    Trên đây trung học phổ thông Lê Thánh Tôn vừa ra mắt tới những bạn phương trình hóa học NO2 + O2 + H2O → HNO3, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn mang thể học tập tốt hơn môn Hóa lớp 12. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm những môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, …. Ngoài ra, trung học phổ thông Lê Thánh Tôn đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học phổ thông ko lấy phí trên Facebook : Tài Liệu Học Tập trung học phổ thông Lê Thánh Tôn. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn mang thể nhận được những tài liệu mới nhất.

    Chúc những bạn học tập tốt.

    Đăng bởi : trung học phổ thông Lê Thánh Tôn Chuyên mục : lớp 8

    Leave a Comment

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *