Vì sao pb tan trong dung dịch hcl đặc

Tính chất hóa học của chì: Tác dụng với dung dịch kiềm; Tác dụng với phi kim; Tác dụng với axit

  • Tính chất hóa học của chì
  • a. Tác dụng với phi kim
  • b. Tính chất hóa học của chì: Tác dụng với axit
  • c. Tác dụng với dung dịch kiềm
  • Video liên quan

Tính chất hóa học của chì

–  Chì mang tính khử yếu. Thế điện cực chuẩn của chì E0Pb2+/Pb= – 0,13V.

a. Tác dụng với phi kim

Ví dụ: Pb + F2 →  PbF2

Pb + O2 →  PbO

–  Chì kim loại chỉ bị ôxi hóa ở mẫu mã trong ko khí tạo thành một lớp chì ôxít mỏng, chính lớp ôxít này lại là lớp bảo vệ chì ko bị ôxi hóa tiếp.

b. Tính chất hóa học của chì: Tác dụng với axit

 – Chì ko tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng do những muối chì ko tan bao bọc bên ngoài kim loại.

– Chì tan nhanh trong dung dịch H2SO4 đặc nóng và tạo thành muối tan là Pb (HSO4)2.

Pb + 3H2SO4 →  Pb(HSO4)2 + SO2 ↑ + 2H2O.

– Chì thuận tiện tan trong dung dịch HNO3, tan chậm trong HNO3 đặc.

3Pb + 8HNO3 (loãng, nóng) →  3Pb(NO3)2 + 2NO ↑ + 4H2O.

c. Tác dụng với dung dịch kiềm

– Chì cũng tan chậm trong dung dịch kiềm nóng.

Pb + 2NaOH (đặc) + 2H2O →  Na2[Pb(OH)4] + H2 ↑

Share the publication

Save the publication to a stack

Like to get better recommendations

The publisher does not have the license to enable download

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế hidro như thế nào? Vì sao những kim loại như Na, K, Ca, Ba hay PB, Sn tác dụng với dung dịch axit sinh ra khí hidro nhưng ko được sử dụng để điều chế khí hidro?

Những nghi vấn tương tự

21:35:3620/02/2019

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược về Niken (Ni) Kẽm (Zn) Chì (Pb) Thiếc (Sn), chúng mang tính chất hóa học và tính chất vật lý như thế nào và mang ứng dụng gì trong đời sống sản xuất.

I. Tính chất Niken - Ni

1. Vị trí của Niken (Ni) trong bảng HTTH

– Thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 28 

– Cấu hình electron nguyên tử: [Ar].

2. Tính chất vật lý của Niken

- Niken là kim loại mang màu trắng bạc, rất cứng, khối lượng riêng to D = 8,9g/cm3, t0nc = 14550C

3. Tính chất hóa học của Niken

– Thường mang số oxi hóa +Hai trong những hợp chất.

– Sở hữu tính khử yếu: tác dụng với phi kim ở nhiệt độ cao, tác dụng với dung dịch axit, tác dụng với dung dịch muối, bền với nước và ko khí ở nhiệt độ thường.

a) Niken tác dụng với phi kim

- Lúc đun nóng, Ni phản ứng được một số phi kim (như oxi, clo,...)

* Ví dụ:

 Niken tác dụng với oxi: 2Ni + O2  2NiO

 Niken tác dụng với brom: Ni + Br2 → NiBr2

 Niken tác dụng với Clo: Ni + Cl2  NiBr2

b) Niken tác dụng với axit

- Niken tác dụng với axit HCl và H2SO4 loãng phóng thích khí hidro.

 Ni + 2HCl (loãng) → NiCl2 + H2↑

- Niken tan thuận tiện trong dung dịch axit HNO3 đặc, nóng.

 Ni + 4HNO3 (đặc,nóng) → Ni(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O.

4. Ứng dụng của Niken

– Ni được tiêu dùng mạ lên sắt để làm đẹp, chống gỉ và còn được tiêu dùng làm chất xúc tác.

II. Tính chất của Kẽm - Zn

1. Vị trí của Kẽm (Zn) trong bảng HTTH

– Thuộc nhóm IIB, chu kì 4, số hiệu nguyên tử là 30.

– Cấu hình electron nguyên tử: [Ar].

2. Tính chất vật lý của Kẽm

- Kẽm là kim loại mang màu lam nhạt, trong ko khí ẩm, kẽm bị phủ Một lớp màng oxit mỏng nên mang màu xám. Kẽm là kim loại mang khối lượng riêng to D = 7,13g/cm3, t0nc = 14550C.

- Kẽm giòn ở nhiệt độ thường, nhưng lúc đun nóng tới 100 - 1500C lại dẻo và dai, tới 2000C thì giòn trở lại.

- Ở trạng thái rắn, kẽm và những hợp chất của kẽm ko độc. Riêng tương đối của ZnO rất độc.

3. Tính chất hóa học của Kẽm

– Thường mang số oxi hóa +Hai trong những hợp chất.

– Sở hữu tính khử mạnh hơn sắt: tác dụng với phi kim ở nhiệt độ cao, tác dụng với dung dịch muối và axit, bền với nước và ko khí ở nhiệt độ thường.

a) Kẽm tác dụng với phi kim

- Zn tác dụng trực tiếp với nhiều phi kim.

* Ví dụ:

 Kẽm tác dụng với oxi: 2Zn + O2 → 2ZnO

 Kẽm tác dụng với Clo: Zn  + Cl2 → ZnCl2

- Ở điều kiện thường, Zn bị oxi hóa trong ko khí hình thành lớp oxit bền bảo vệ ngăn ko cho phản ứng tiếp tục xảy ra.

b) Kẽm tác dụng với axit

- Kẽm tác dụng với những dung dịch axit HCl, H2SO4loãng:

* Ví dụ: Zn + 2HCl → ZnCl2  + H2↑

 PT ion:  Zn + 2H+ →  Zn2+ + H2↑

 (Zn khử ion H+ trong dung dịch axit thành hidro tự do).

- Kẽm tác dụng với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc: Với những axit HNO3 đặc nóng, HNO3 loãng, H2SO4 đặc: Zn khử được N+5 và S+6 xuống những mức oxi hoá thấp hơn. 

 Zn  +  4HNO3 (đặc)  →  Zn(NO3)2  + 2NO2↑ + 2H2O

c) Kẽm tác dụng với H2O

- Do EoZn2+/Zn  < Eo H2O/H2  (Zn khử được nước).

- Phản ứng này hầu như ko xảy ra vì trên bề mặt của kẽm mang màng oxit bảo vệ.

d) Kẽm tác dụng với bazơ

- Kẽm tác dụng với dung dịch bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2,...

* Ví dụ: Cho Zn vào dung dịch NaOH

 Zn + 2NaOH + 2H2O  → Na2[Zn(OH)4] + H2

4. Ứng dụng của Kẽm

– Zn được mạ lên tôn để chống gỉ và còn được tiêu dùng làm pin khô.

III. Tính chất của Chì - Pb

1. Vị trí của Chì (Pb) trong bảng HTTH

– Thuộc nhóm IVA, chu kì 6, số hiệu nguyên tử là 82.

– Cấu hình electron nguyên tử: [Xe]4f145d106s26p2.

2. Tính chất vật lý của Chì

- Chì là kim loại màu trắng tương đối xanh, mang khối lượng riêng to D = 11,34g/cm3, t0nc = 327,40C, chì mềm nên dễ dát thành lá mỏng.

3. Tính chất hóa học của Chì

– Thường mang số oxi hóa +Hai và +4 nhưng số oxi hóa +Hai phổ biến và bền hơn.

– Sở hữu tính khử yếu: tác dụng với phi kim ở nhiệt độ cao, ko tác dụng với những dung dịch HCl, H2SO4 loãng do PbCl2↓ và PbSO4↓ , tan được trong dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng do tạo muối tan Pb(HSO4)2 , tác dụng được với dung dịch muối, bền với nước và ko khí ở nhiệt độ thường, tan chậm trong dung dịch kiềm nóng.

a) Chì tác dụng với phi kim

* Ví dụ: Pb + F2 →  PbF2

  Pb + O2 →  PbO

- Chì kim loại chỉ bị oxi hóa ở mẫu mã trong ko khí tạo thành một lớp chì oxít mỏng, chính lớp oxít này lại là lớp bảo vệ chì ko bị oxi hóa tiếp.

b) Chì tác dụng với axit

 - Chì ko tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng do những muối chì ko tan bao bọc bên ngoài kim loại.

- Chì tan nhanh trong dung dịch H2SO4 đặc nóng và tạo thành muối tan là Pb (HSO4)2.

 Pb + 3H2SO4 →  Pb(HSO4)2 + SO2 + 2H2O.

- Chì thuận tiện tan trong dung dịch HNO3, tan chậm trong HNO3 đặc.

 3Pb + 8HNO3 (loãng, nóng) →  3Pb(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

c) Chì tác dụng với dung dịch kiềm

- Chì cũng tan chậm trong dung dịch kiềm nóng.

 Pb + 2NaOH (đặc) + 2H2O →  Na2[Pb(OH)4] + H2↑ 

4. Ứng dụng của Chì

– Được tiêu dùng để chế tạo bản cực ác quy, đầu đạn và chế tạo thiết bị chống tia phóng xạ. 

IV. Tính chất của Thiếc - Sn

1. Vị trí của Thiếc (Sn) trong bảng HTTH

– Thuộc nhóm IVA, chu kì 5, số hiệu nguyên tử là 50.

– Cấu hình electron nguyên tử: [Kr].

2. Tính chất vật lý của Thiếc

- Thiếc là kim loại màu trắng bạc, mang khối lượng riêng to D = 7,92g/cm3 , t0nc = 2320C mềm và dễ dát mỏng.

3. Tính chất hóa học của Thiếc

– Thường mang số oxi hóa +Hai và +4 trong những hợp chất.

– Sở hữu tính khử yếu hơn Ni: tác dụng với phi kim ở nhiệt độ cao, tác dụng chậm với dung dịch axit (HNO3 loãng: Sn → Sn2+; H2SO4, HNO3 đặc: Sn → Sn4+), tác dụng với dung dịch muối, bền với nước và ko khí ở nhiệt độ thường, bị hòa tan trong dung dịch kiềm đặc.

a) Thiếc tác dụng với phi kim

- Thiếc tác dụng với oxi: ở điều kiện thường trong ko khí, Sn ko bị oxi hóa. Ở nhiệt độ cao, Sn bị oxi hóa thành SnO2.

 Sn + O2  SnO2 .

- Thiếc tác dụng với halogen. 

* Ví dụ: Sn + 2Cl2  → SnCl4

b) Thiếc tác dụng với axit

- Thiếc tác dụng chậm với với dung dịch HCl và H2SO4loãng tạo thành muối Sn (II) và hidro.

 Sn + H2SO4 → SnSO4 + H2↑

- Với H2SO4 và HNO3 đặc tạo thanh hợp chất Sn (IV)

 Sn + 2H2SO4 (đặc) → SnO2 + 2SO2↑ + 2H2O.

 Sn + 4HNO3 (đặc) → SnO2 + 4NO2↑ + 2H2O.

 4Sn + 10HNO3 (rất loãng)  → 4Sn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

b) Thiếc tác dụng với dung dịch kiềm đặc

 Sn + NaOH (đặc, nguội) + 2H2O → Na[Sn(OH)3 ] + H2↑

 Sn + 2NaOH (đặc) + 4H2O → Na2 [Sn(OH)6] + 2H2↑          

4. Ứng dụng của Thiếc

– Sn được mạ lên sắt tây để chống gỉ và được tiêu dùng làm thiếc hàn.

V. Bài tập ôn tập Niken, Kẽm, Thiếc, Chì

Bài Một trang 163 SGK Hóa 12: Dãy nào sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần

 A. Pb, Ni, Sn, Zn

 B. Pb, Sn, Ni, Zn

 C. Ni, Sn, Zn, Pb

 D. Ni, Zn, Pb, Sn

* Lời giải bài Một trang 163 SGK Hóa 12:

  • Đáp án: B. Pb, Sn, Ni, Zn

Bài Hai trang 163 SGK Hóa 12: Sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây?

A. Zn.   B. Ni.    C. Sn.   D. Cr.

* Lời giải bài Hai trang 163 SGK Hóa 12:

Bài 3 trang 163 SGK Hóa 12: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3 và CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M. Khối lượng muối thu được là :

A. 60 gam.   B. 80 gam.

C. 85 gam.   D. 90 gam.

* Lời giải bài 3 trang 163 SGK Hóa 12:

* Cách 1:

- Những phương trình hoá học của phản ứng:

 MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

 Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

- Theo bài ra, ta mang: nH2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ, Một mol oxit phản ứng tạo thành Một mol muối

⇒ khối lượng tăng (do gốc SO42- thay oxi tạo muối) : mSO4 - mO = 96 – 16 = 80 (g).

⇒ mmuối = 32 + 80.0,6 = 80 (g).

* Cách 2:

- Gọi công thức chung của tất cả những oxit là M2Ox

- Phương trình hoá học của phản ứng:

 M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

- Theo bài ra, nH2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ ⇒ nO (trong oxit) = nH2SO4 = 0,6 (mol).

⇒ mKim loại = mhh – mO = 32 - 0,6.16 = 22,4 (g).

⇒ mmuối = mKim loại  + mSO42- = 22,4 + 0,6.96 = 80(g).

Bài 4 trang 163 SGK Hóa 12: Hợp chất nào sau đây ko mang tính chất lưỡng tính ?

A. ZnO   B. Zn(OH)2

C. ZnSO4   D. Zn(HCO3)2

* Lời giải bài 4 trang 163 SGK Hóa 12:

- Lưu ý: Chất lưỡng tính là chất vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với bazơ

Bài 5 trang 163 SGK Hóa 12: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Đó là muối nào sau đây?

A. MgSO4    B. CaSO4

C. MnSO4    D. ZnSO4

* Lời giải bài 5 trang 163 SGK Hóa 12:

- Phương trình hoá học của phản ứng:

 2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2↓

 Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *