PH của dd KOH 0,001M là

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Một dung dịch HCl mang [H+] = 10-3M thì trị giá pH của dung dịch là: 
 • pH của dd KOH 0,001M là
 • Cấu hình electron lớp ngoài cùng của những yếu tố nhóm VA là
 • Axit nitric tinh khiết, ko màu để ngoài ánh sáng lâu ngày sẽ chuyển thành
 • Những hình dạng thù quan yếu của P là
 • Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc nóng thu được khí màu nâu đỏ nào sau đây?
 • Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 loảng thu được khí ko màu nào sau đây?
 • Phân đạm phân phối yếu tố nào sau đây cho cây?
 • Thuốc thử để nhận diện khí NH3 là
 • Những kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội?
 • Chọn câu đúng trong số 4 câu sau?
 • Muối được sử dụng làm bột nở cho bánh quy xốp là muối nào?
 • Thuốc Nabica tiêu dùng chữa bệnh dạ dày chứa chất nào?
 • Lúc xét về khí cacbon đioxit, điều khẳng định nào sau đây là sai?
 • Để nhận diện  khí CO2 ta tiêu dùng phương pháp nào sau đây?
 • Với thể tiêu dùng NaOH ở thể rắn để làm khô những khí:
 • Trong những hợp chất sau, chất nào ko phải là hợp chất hữu cơ?
 • Trong những hợp chất sau, chất nào là hidro cacbon ko no
 • Cặp hợp chất nào sau đây là HCHC?
 • Chất nào sau đây là đồng đẳng của C2H4
 • Những chất nào sau đây là đồng phân cấu tạo của nhau?(1) CH3CH2CH2CH2CH3         &nbs
 • Cho dung dịch AgNO3 tác dung với dung dịch HCl phương trình ion thu gọn nào đúng
 • Trong hợp chất NH3, số oxi hóa của N là
 • Cho phản ứng: 4NH3 + 5O2  → 4NO + 6H2O . Vai trò của NH3 trong phản ứng trên là:
 • Nhiệt phân Cu(NO3)hai thu được
 • Cho phản ứng: 2P  +  3H2 →hai PH3. Vai trò của P  trong phản ứng trên là:
 • Những kim loại đều   tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội?
 • Những kim loại đều ko tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội?
 • Hiện tượng nào xảy ra lúc nhúng hai đũa thủy tinh vào hai bình đựng dd HCl đặc và NH3 đặc, sau đó đưa hai đũa lại sắp
 • Công thức hóa học của phân ure gồm?
 • Trong tro thực vật mang chứa phân kali dưới dạng ?
 • Nước đá khô là gì?
 • Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng
 • Cho CO2 vừa đủ qua dd nước vôi trong. Hiện tượng xảy ra là     
 • Sục CO2 từ từ tới dư qua dd nước vôi trong. Hiện tượng xảy ra là      
 • Trong những hợp chất sau, chất nào mang liên kết đôi(1) CH2 = CH – CH3            
 • Trong những cặp chất sau,cặp  chất nào là đồng đẳng của nhau?
 • Trong những hợp chất sau  chất nào là giấm ăn
 • Trong những hợp chất sau, chất nào là hidro cacbon no
 • Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 là?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *