Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng 

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện 
 • Trong công nghiệp để điều chế Al người ta điện phân nóng chảy chất nào sau đây 
 • Tác hại nào sau đây ko phải do nước cứng 
 • Phản ứng hóa học nào sau đây ko đúng 
 • Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít khí CO (dktc) Khối lượng sắt thu được 
 • Kim loại nào sau đây tan trong dung dịch kiềm 
 • Cho những chất: ZnSO4, Al2O3, MgCl2, Na2CO3, NaHCO3. Số chất phản ứng với Ba(OH)2 tạo kết tủa là 
 • Tác động nào sau đây ko làm ô nhiễm môi trường đất 
 • Trường hợp nào sau đây ko xảy ra phản ứng 
 • Cho những chất: CH3 –NH2 (1); NH3(2); CH3 – NH – CH3 (3); CH3 – CH2 – NH2(4); C6H5 – NH2(5); NO2-C6H4-
 • 0,Một mol amino axit X tác dụng vừa đủ được với 50ml HCl 2M.
 • Etyl fomat là chất mùi thơm ko độc được sử dụng làm chất tạo hương trong cùng nghiệp thực phẩm
 • Etyl fomat là chất mùi thơm, ko độc được sử dụng làm chất tạo hương trong cùng nghiệp thực phẩm, sở hữu phân tử khối l�
 • Trong dãy điện hóa, vị trí của một số cặp oxi hóa / khử được sắp xếp như sauMg2+/Mg; Al3+ /Al; Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Fe
 • Cho 10,22g hỗn hợp Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 280ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch chứa m g muối
 • Cho 10,22g hỗn hợp Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 280ml dung dịch HNO3 2M, thu được dung dịch chứa m g muối và 1,12
 • Hấp thụ hoГ n toГ n 0,Một mol CO2 vГ o 500ml dung dб»‹ch NaOH x (mol/l) thu Д‘Ж°б»Јc dung dб»‹ch chб»©a 9,72g chб
 • Hấp thụ hoàn toàn 0,Một mol CO2 vào 500ml dung dịch NaOH x (mol/l) thu được dung dịch chứa 9,72g chất tan.
 • Nhận xét nào sau đây ko đúng về Cr và hợp chât của Cr  
 • Kim loại Mg tác dụng với tương đối nước ở nhiệt độ cao
 • Cho những phát biểu sau(1) Kim loại Cs được sử dụng để chết tạo tế bào quang quẻ điện(2) Gang xám chứa ít cacbon hơn gang tr�
 • Đốt cháy 5,12g hỗn hợp gồm Zn,Al và Mg trong oxi dư, thu được 7,68g hỗn hợp X.
 • Đốt cháy 5,12g hỗn hợp gồm Zn,Al và Mg trong oxi dư, thu được 7,68g hỗn hợp X.
 • Chất X sở hữu công thức cấu tạo: CH3COOCH2 – CH(OH)- CH2OOC- CH=CH2.
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 14,8g chất hữu cơ X sở hữu công thức phân tử là C3H6O2 bằng 300ml dung dịch NaOH 1M.
 • Xà phòng hóa hoàn toàn 14,8g một chất hữu cơ X sở hữu công thức phân tử là C3H6O2 bằng 300ml dung dịch NaOH 1M.
 • Thủy phân ko hoàn toàn hepapeptit mạch hở Val-Ala-Val-Gly-Ala-Val-Ala thu được tối đa bao nhiêu tripeptit mạch hở
 • Thủy phân ko hoàn toàn hepapeptit mạch hở Val-Ala-Val-Gly-Ala-Val-Ala sở hữu thể thu được tối đa bao nhiêu tripeptit mạch hở c
 • Cho những polime sau: poli vinyl clorua, thủy tinh plexiglas, teflon, nhựa novolae, tơ visco, tơ nitron, cao su buna, tơ –nilon-6,6.
 • Cho dãy những chất sau: metyl benzoat, natri phenolat, ancol benzylic, phenylamoni clorua, etylen glicol, alanin, protein.
 • Số dung dịch trong dãy phản ứng với Cu(OH)Hai ở điều kiện thường
 • Cho những dung dịch sau:glixerol, ancol etylic, axit fomic, fructozơ, tròng trắng trứng và andehit axetic.
 • Cho m g Cu (dư) tác dụng với 100ml dung dịch AgNO3 xM, sau lúc những phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kim loại tăng lên 1
 • Dung dịch X chứa a mol NaAlO2. Lúc thêm vào dung dịch b mol hoặc 2b mol HCl thì lượng kết tủa đều như nhau.
 • nung 13g Cr trong khí O2 thì thu được 15g chất rắn X
 • Đem nung 13g Cr trong khí O2 thì thu được 15g chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư.
 • Thực hiện những thí nghiệm saua) Nhúng một sợi dây đồng vào dung dịch FeCl3b) Đốt dây sắt trong khí cloc) Cho Fe dư
 • Thực hiện thí nghiệm Đốt dây sắt trong khí clo
 • Hợp chất X tan trong nước tạo dung dịch ko màu
 • Cho những phát biểu sau(1) Điện phân dung dịch muối ăn sở hữu màng ngăn được sử dụng để điều chế NaOH(2) Với thể sử

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *