Máy bơm rửa xe đa năng

Phản ứng tráng gương của este, andehit, ankin, benzen, glucozơ,…

Phản ứng tráng gương là nội dung rất quan yếu trong môn hóa học. Nếu những bạn ko nắm rõ thì sẽ rất khó đạt được điểm cao trong bài rà soát và bài thi. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này qua những thông tin chi tiết ở dưới đây. 

Phản ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương là một loại phản ứng hóa học đặc trưng của những chất như andehit, este, glucozơ, axit fomic,… với hợp chất của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của kim loại bạc là AgNO3 và Ag2O trong môi trường NH3, được viết gọn là AgNO3/NH3. Phản ứng này sẽ tạo thành kim loại bạc nên sở hữu tên gọi khác là phản ứng tráng bạc.

Tìm hiểu kỹ về phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương là phản ứng được sử dụng để nhận mặt những loại chất như este, andehit, glucozo, … Trong đó, thuốc thử sử dụng cho phản ứng chính là dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3. Hiện nay, ứng dụng của phản ứng tráng gương chủ yếu là trong ngành công nghiệp sản xuất ruột phích, gương,…

Điều kiện xảy ra phản ứng tráng gương là gì?

Điều kiện xảy ra phản ứng tráng gương là trong hợp chất sở hữu chứa nhóm -CHO (nhóm andehit) bên trong phân tử. Chúng ta sở hữu thể kể tới những chất xảy ra phản ứng tráng gương gồm:

 • Andehit
 • Este, muối và Acid Formic.
 • Acid Formic (HCOOH)
 • Một vài Glucid như Fructose (trong môi trường kiềm chuyển thành Glucose), Glucose và  Maltose.

Phương trình tổng quát của những chất tham gia phản ứng tráng gương

Mỗi loại hợp chất khác nhau lúc tham gia vào phản ứng tráng gương sẽ cho ra những sản phẩm khác nhau. Do đó, cách viết phương trình phản ứng của mỗi chất cũng sẽ khác nhau. Dưới đây, chúng tôi sẽ san sẻ cho những bạn cách viết phương trình phản ứng tráng bạc của este, andehit, ankin, benzen, glucozơ,…

Chuẩn bị làm thí nghiệm cho phản ứng tráng gương

Este sở hữu dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR nên sở hữu thể phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. Điều kiện phản ứng tráng gương este là ở nhiệt độ cao. Lúc đun nóng phản ứng sẽ sinh ra kết tủa kim loại bạc. Một số hợp chất của este cho phản ứng tráng gương như este của axit fomic (HCOOR và những loại muối như: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một số hợp chất rất ít gặp như RCOOCH=CHR’, với R’ là gốc hidrocacbon. Dưới đây là một số phương trình hóa học tiêu biểu phản ứng tráng gương của este:

 • Với R là gốc hidrocacbon ta sở hữu phương trình:

HCOOR + 2[Ag(NH3)2]OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

 • Với R là Hidro, ta sở hữu:

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

 • R là muối của (NH4)2CO3, là muối của axit yếu nên ko bền và dễ phân hủy thành NH3 theo phương trình: 

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

Andehit là một loại hợp chất trong hóa hữu cơ sở hữu chứa nhóm carbaldehyde: R-CHO trong phân tử. Lúc chất này tham gia phản ứng tráng gương sẽ sở hữu phương trình hóa học là:

RCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → RCOONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

   RCHO + Ag2O → RCOOH + 2Ag

Riêng metanal sở hữu phương trình phản ứng như sau:

HCHO + 4[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 4Ag + 2H2O + 6NH3

HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O → NH4NO3+ (NH4)2CO3 + Ag

HCHO + 2Ag2O → 4Ag + CO2 + H2O

Phản ứng tráng gương

Phương pháp giải bài tập lúc gặp phản ứng tráng gương andehit

R(CHO)a + aAg2O → R(COOH)a+ 2aAg

 • Nếu nAgnandehit = Hai thì andehit đó là đơn chất.
 • Nếu nAgnandehit = 4 thì andehit đó là HCHO hoặc andehit Hai chức R(CHO)2
 • Nếu hỗn hợp Hai andehit đơn chức trong một phản ứng tráng gương thì
 • Nếu nAgnandehit > Hai thì sẽ sở hữu Một chất là HCHO.
 • Nếu 2 < nAgnandehit < 4 thif sex cos Một andehit đơn chức và Một andehit đa chức.

Dựa và phương trình phản ứng tráng gương ta thấy:

 • Một mol andehit đơn chức (R-CHO) sẽ cho ra Hai mol Ag.
 • Trường hợp đặc trưng, HCHO phản ứng với Ag2O sẽ tạo ra 4 mol Ag và %O là 53,33%.
 • Phản ứng tổng quát ở bên trên chỉ vận dụng với những andehit ko sở hữu nối ba nằm ở đầu mạch. Nếu sở hữu nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng sẽ bị thay thế bằng Ag.
 • Những đặc điểm của phản ứng tráng bạc andehit là:
 • Nếu nAg = 2nandehit thì andehit là đơn chức và ko phải HCHO.
 • Nếu nAg = 4nandehit  thì andehit là hai chức hoặc HCHO.
 • Nếu nAg > 2hỗn hợp  những andehit đơn chức thì trong đó sở hữu chứa HCHO.
 • Số nhóm HCO = nAg2nandehit (nếu trong hỗn hợp sở hữu chứa HCHO)
 • Tất cả những chất mà trong cấu tạo phân tử sở hữu chứa nhóm chức -CHO đều sở hữu thể tham gia vào phản ứng tráng bạc. Do đó, trong chương trình hóa học phổ thông, ngoài andehit ra thì những hợp chất sau cũng sở hữu khả năng tham gia phản ứng này gồm:
 • HCOOH và muối hoặc este của nó như: HCOONa, HCOONH4 và (HCOO)nR. Những chất này lúc phản ứng tráng gương sẽ tạo ra những chất vô sinh.
 • Những tạp chất sở hữu chứa nhóm chức CHO như: glucozơ, fructozơ, mantozơ,… cũng sở hữu thể phản ứng tráng gương.

Nguyên tử H bên trong ankin-1-in này sở hữu chứa liên kết ba ( ≡ ) linh động. Vì thế Ankin–1–in cũng sở hữu thể tham gia vào phản ứng tráng gương. Đây là loại phản ứng thay thế nguyên tử H bằng ion kim loại Ag+ để tạo ra kết tủa màu vàng nhạt và sau đó chuyển sang màu xám. Đây cũng chính là phản ứng để chúng ta sở hữu thể nhận mặt được những ankin sở hữu liên kết ba ở đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + [Ag(NH3)2]OH → R–C≡C–Ag ↓ (sở hữu màu vàng nhạt) + 2NH3 + H2O

Tìm hiểu thí nghiệm phản ứng tráng gương của glucozơ

Phức bạc amoniac bị oxi hóa bởi glucozơ tạo ra amoni gluconat tan vào dung dịch và phóng thích kim loại Ag. Phương trình phản ứng tráng gương glucozơ

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Phản ứng tráng gương của fructozơ và saccarozơ:

 • Fructozơ là chất đồng phân của glucozơ, tuy nhiên chất này ko sở hữu nhóm –CHO nên ko thể xảy ra phản ứng tráng gương ở điều kiện nhiệt độ thường. Tuy nhiên, lúc đun nóng trong môi trường kiềm thì fructozơ sẽ chuyển thành glucozơ và sở hữu phản ứng tráng gương.
 • Saccarozơ là dung dịch ko sở hữu tính khử và ko chứa gốc CHO. Tuy nhiên, lúc đun nóng trong môi trường axit, nó sẽ bị thủy phân và tạo thành dung dịch sở hữu tính khử gồm glucozơ và fructozơ. Sau đó, glucozơ sẽ tham gia vào quá trình phản ứng tráng gương. Phương trình phân hủy của Saccarozơ như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Bài tập vận dụng phản ứng tráng gương trong những đề rà soát

Câu 1: Trong những chất sau đây: benzen, glucozơ, axetilen, axit fomic, etilen, andehit axetic, saccarozơ, metyl fomat. Số chất sở hữu thể tham gia phản ứng tráng gương là bao nhiêu?

A: 3

B: 4

C: 5

D: 6

Đáp án: Những chất sở hữu thể tham gia phản ứng tráng gương là glucozơ, axit fomic, andehit axetic và metyl fomat. Vậy nên đáp án đúng là B: 4.

Câu 2: Benzen sở hữu phản ứng tráng gương ko?

Benzen ko chứa nhóm -CHO trong phân tử nên ko thể xảy ra phản ứng tráng gương.

Câu 3: Cho 11,6g andehit đơn no A sở hữu số cacbon to hơn Một phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Toàn bộ lượng Ag sinh ra cho vào trong dung dịch HNO3 đặc nóng. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng dung dịch tăng lên 24,8g. Tìm công thức cấu tạo của andehit đơn no A.

Lời giải:

Gọi công thức của andehit no đơn chức A là: RCHO

Ta sở hữu phương trình phản ứng hóa học là:

R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Phương trình phản ứng:

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

Vậy công thức phân tử của andehit no đơn chức là: C2H5CHO

Bên trên là những thông tin chúng tôi san sẻ cho những bạn về phản ứng tráng gương. Kỳ vọng bài viết mang tới những thông tin hữu ích nhất để những bạn đạt được điểm cao trong những bài rà soát của môn hóa học.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *