Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là?

Nghi vấn: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là?

A. CH3-CH2-Cl.

B. CH2=CH-CH3.

C. CH3-CH3.

D. CH3-CH2-CH3.

Lời giải:

Đáp án đúng: B. CH2=CH-CH3.

Giảng giải:

Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất to (polime).

CH2=CH-CH3. → -(-CH2-CH(CH3)-)-n.

Cùng Sài Gòn Tiếp Thị tìm hiểu về Polime nhé.

1. Khái niệm polime

Polime là những hợp chất sở hữu phân tử khối rất to do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

Ví dụ : Polietilen  

( CH2–CH2)n

Do những mắt xích -CH2–CH2– liên kết với nhau tạo nên ; Nilon-6 do những mắt xích -NH[CH2]6CO- tạo nên, n được gọi là hệ số polime hoá hay độ polime hoá ; Polime thường là hỗn hợp của những phân tử sở hữu hệ số polime hoá khác nhau, vì vậy thỉnh thoảng người ta còn tiêu dùng khái niệm hệ số polime hoá trung bình ; n càng to, phân tử khối của polime càng cao. Những phân tử tạo nên từng mắt xích của polime (ví dụ : CH2=CH2) được gọi là monome.

2. Phân loại polime

Người ta sở hữu thể phân loại polime theo những cách sau đây:

Theo nguồn gốc, ta phân biệt polime thiên nhiên (sở hữu nguồn gốc từ thiên nhiên) như cao su, xenlulozơ,… ; polime tổng hợp (do con người tổng hợp nên) như polietilen, nhựa phenol-fomanđehit,… và polime nhân tạo hay bán tổng hợp (do chế biến một phần polime trong thiên nhiên) như xenlulozơ trinitrat, tơ visco,…

Theo cách tổng hợp, ta phân biệt polime trùng hợp (tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp) và polime trùng ngưng (tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng).

Ví dụ:

là những polime trùng hợp ;

(NH[CH2]6CO)n là polime trùng ngưng.

3. Danh pháp

Tên của những polime được cấu tạo bằng cách ghép từ poli trước tên monome. Ví dụ:

( CH2–CH2)n là polietilen, (C6H10O5)n là polisaccarit,…

Nếu tên monome gồm Hai từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên polime thì tên monome phải để ở trong ngoặc đơn. Ví dụ:

poli(vinyl clorua) poli(butađien stiren) từ vinyl clorua tổng hợp được poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat),…

Một số polime sở hữu tên riêng (tên thông thường). Ví dụ :

Teflon: ( CF2-CF2) n; nilon-6: ( NH[CH2]5CO) n; xenlulozo: (C6H10O5)n

Một số khái niệm:

– Polime: là những hợp chất sở hữu phân tử khối rất to do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

– Monome: là những phân tử nhỏ, phản ứng tạo nên polime.

– Hệ số n: là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.

– Mắt xích: là phần lặp đi lặp lại trong phân tử polime.

4. Tính chất vật lí

Hầu hết, những polime đều là chất rắn, ko bay tương đối, ko sở hữu nhiệt độ nóng chảy xác định và gần như đều ko tan trong dung môi thông thường.

Nhiều polime sở hữu tính dẻo, một số polime sở hữu tính đàn hồi, một số sở hữu tính dai, bền, sở hữu thể kéo thành sợi.

5. Tính chất hóa học

Polime sở hữu thể tham gia phản ứng phân cắt mạch, giữ nguyên mạch và phát triển mạch polime.

a) Phản ứng giữ nguyên mạch polime

Những nhóm thế đính vào mạch polime sở hữu thể tham gia phản ứng mà ko làm thay đổi mạch polime. Ví dụ : Poli(vinyl axetat) bị thuỷ phân cho poli(vinyl ancol).

Những polime sở hữu liên kết đôi trong mạch sở hữu thể tham gia phản ứng cùng vào liên kết đôi mà ko làm thay đổi mạch cacbon. Ví dụ : cao su tác dụng với HCl cho cao su hiđroclo hoá :

b) Phản ứng phân cắt mạch polime

Tinh bột, xenlulozơ, protein, nilon,…bị thuỷ phân cắt mạch trong môi trường axit, polistiren bị nhiệt phân cho stiren, cao su bị nhiệt phân cho isopren,…

Ví dụ:

Polime trùng hợp bị nhiệt phân hay quang đãng phân thành những đoạn nhỏ và cuối cùng là monome ban sơ, gọi là phản ứng giải trùng hợp hay đepolime hoá.

c) Phản ứng khâu mạch polime

Lúc hấp nóng cao su thô với lưu huỳnh thì thu được cao su lưu hoá. Ở cao su lưu hoá, những mạch polime được nối với nhau bởi những cầu –S-S-. Lúc đun nóng nhựa rezol thu được nhựa rezit, trong đó những mạch polime được khâu với nhau bởi những nhóm –CH2– :

Polime khâu mạch sở hữu cấu trúc mạng ko gian do đó trở nên khó nóng chảy, khó tan và bền hơn so với polime chưa khâu mạch.

6. Điều chế polime

+ Phản ứng trùng hợp:

Là sự kết hợp của nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử to (polime).

Điều kiện cần về cấu tạo monome: trong phân tử phải sở hữu liên kết bội hoặc vòng kém bền sở hữu thể mở ra.

+ Phản ứng trùng ngưng:

Là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử to (polime) đồng thời phóng thích những phân tử nhỏ khác.

Điều kiện cần về cấu tạo monome: trong phân tử phải sở hữu ít nhất hai nhóm chức sở hữu khả năng phản ứng.

Lúc đun nóng hỗn hợp axit terephtalic và etylen glicol, ta thu được poli(etylen terephtalat) đồng thời phóng thích những phân tử nước :

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *