Phương trình phản ứng tráng bạc của glucozơ

Phản ứng tráng gương hay còn gọi là phản ứng tráng bạc là một trong những phản ứng hóa học quan yếu. Phản ứng này sở hữu nhiều ý nghĩa thực tiễn trong hóa học và cuộc sống.

 • I. Phản ứng tráng gương là gì?
 • II. Phản ứng tráng gương của những hợp chất
 • 1. Phản ứng tráng gương của anđehit
 • 2. Phản ứng tráng bạc của este
 • 3. Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ
 • 4. Phản ứng của ankin–1–in với AgNO3/NH3
 • III. Điều kiện của phản ứng tráng gương
 • 1. Một số chú ý lúc giải bài tập phản ứng tráng bạc của anđehit
 • IV. Ứng dụng của phản ứng tráng gương
 • Video liên quan

Vậy thực ra phản ứng tráng gương là gì? Nó sở hữu ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất. Và những chất tham gia phản ứng tráng gương, tráng bạc là những chất nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết hôm nay.

I. Phản ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương (hay phản ứng tráng bạc) là một phản ứng hóa học đặc trưng của anđehit, glucozơ, este, axit fomic… Đây là phản ứng sử dụng để nhận mặt những chất trên với thuốc thử là dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3, viết gọn là AgNO3/NH3.

Phản ứng tráng bạc, tráng gương là gì

Đây là một phản ứng oxi hóa khử. Trong môi trường NH3, AgNO3 sẽ tạo ra phức bạc amoniac. Phức bạc amoniac [Ag(NH3)2]OH oxi hóa những chất (như glucozơ, anđehit…) tạo ra Ag kim loại.

II. Phản ứng tráng gương của những hợp chất

1. Phản ứng tráng gương của anđehit

Amoniac NH3 tạo với Ag+ (trong AgNO3) phức chất tan bạc amoniac. Anđehit khử được Ag+ trong phức bạc amoniac tạo thành Ag kim loại.

AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3

a) Phương trình tổng quát cho anđehit nói chung:

R–(CH=O)n + 2n[Ag(NH3)2]OH (t°) → R–(COONH4)n + 2nAg ↓ + 3nNH3 + nH2O

b) Đối với anđehit đơn chức:

R–CH=O + 2[Ag(NH3)2]OH (t°) → R–COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

c) Đối với anđehit fomic:

Đây là trường hợp đặc thù của anđehit vì nó sở hữu Hai nhóm –CH=O nên phản ứng tráng gương của anđehit fomic sẽ xảy ra như sau:

HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH (t°) → HCOONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Sau đó HCOONH4 tiếp tục phản ứng với AgNO3/NH3 giống như este:

HCOONH4 + 2[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Tổng hợp Hai giai đoạn ta sẽ sở hữu phương trình chung:

HCHO + 4[Ag(NH3)2]OH (t°) → (NH4)2CO3 + 4Ag ↓ + 6NH3 + 2H2O

Phản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng sử dụng để nhận mặt những anđehit.

2. Phản ứng tráng bạc của este

Este sở hữu phản ứng tráng bạc ko và những ete nào sở hữu tham gia P/Ư này?

Chỉ những este của axit fomic sở hữu công thức chung là HCOOR mới cho phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3.

– Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2[Ag(NH3)2]OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

– Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

Hay

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

Thí nghiệm phản ứng tráng bạc

Phản ứng tráng bạc của este

3. Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

Este sở hữu phản ứng tráng bạc ko? Fructozơ sở hữu phản ứng tráng bạc ko ? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây:

Phức bạc amoniac oxi hóa glucozơ tạo bạc gluconat và phóng thích Ag kim loại.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH (t°) → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓

+ 3NH3 + H2O

Đồng phân của glucozơ là fructozơ tuy ko sở hữu nhóm –CH=O nhưng vẫn sở hữu phản ứng tráng bạc. Vì lúc đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo thăng bằng:

Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ

Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch ko sở hữu tính khử. Tuy nhiên, lúc đun nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch sở hữu tính khử gồm glucozơ và fructozơ.

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

Sau đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương.

Đăng ký kênh youtube của Từ Điển Hóa Học để xem nhiều video thí nghiệm hóa học quyến rũ hơn

Tự điển hóa học – Youtube

4. Phản ứng của ankin–1–in với AgNO3/NH3

Ankin–1–in cũng sở hữu phản ứng với dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 tạo ra kết tủa màu vàng nhạt, sau chuyển sang màu xám. Tuy nhiên, đây chỉ là phản ứng thế nguyên tử H bằng ion kim loại. Nguyên tử H trong ankin–1–in này chứa liên kết ba ( ≡ ) linh động.

Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản ứng với dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2[Ag(NH3)2]OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu vàng nhạt) + 4NH3 + 2H2O

Đây cũng là phản ứng để nhận mặt những ankin sở hữu liên kết ba ở đầu mạch.

R–C≡C–H + [Ag(NH3)2]OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu vàng nhạt) + 2NH3 + H2O

III. Điều kiện của phản ứng tráng gương

Những chất tham gia phản ứng tráng gương là những hợp chất sở hữu nhóm chức –CH=O trong phân tử:

 • Anđehit (đơn chức, đa chức)
 • Axit fomic HCOOH
 • Muối của axit fomic: HCOONa, HCOOK, HCOONH4, (HCOO)2Ca…
 • Este của axit fomic: (HCOO)nR – R là gốc hidrocacbon.
 • Glucozơ, fructozơ và saccarozơ…

1. Một số chú ý lúc giải bài tập phản ứng tráng bạc của anđehit

Phản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng của anđehit. Vì vậy, lúc làm bài tập về phản ứng tráng bạc của anđehit, chúng ta cần lưu ý một số yếu tố sau:

– Phương trình tổng quát:

R(CHO)n + 2nAgNO3 + 3nNH3 + xH2O → R(COONH4)n + nNH4NO3 + 2nAg

– Riêng với HCHO, ta sở hữu:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

Phản ứng của HCHO tạo ra muối vô sinh (NH4)2CO3 chứ ko phải muối hữu cơ như những anđehit khác.

Những lưu ý:

a) Phản ứng tổng quát chỉ vận dụng với anđehit ko sở hữu liên kết ba đầu mạch. Vì nếu anđehit sở hữu liên kết ba đầu mạch thì nguyên tử H của C sở hữu liên kết ba sẽ bị thế bằng Ag.

b) Đặc điểm của phản ứng tráng gương

– Nếu nAg = 2nAnđehit → Anđehit là đơn chức, ko phải HCHO.

– Nếu nAg = 4nAnđehit → Anđehit là Hai chức hoặc HCHO.

– Số nhóm –CH=O = nAg/2nAnđehit (nếu hỗn hợp ko sở hữu HCHO).

IV. Ứng dụng của phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp sản xuất gương, ruột phích bình thủy… và một số ứng dụng khác.

Ứng dụng của phản ứng tráng bạc

Trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về phản ứng tráng gương (hay phản ứng tráng bạc) của một số hợp chất như anđehit,glucozơ, este, axit fomic… Hi vọng những bạn đã hiểu hơn về loại phản ứng này và vận dụng để giải bài tập một cách hiệu quả. Cảm ơn những bạn đã ghé thăm website và chúc những bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé!

4.5 / 5 ( 22 bình chọn )

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *