Saccarozo + cu(oh)2 ở nhiệt độ thường

Thắc mắc kết quả số #1

 • Xác định công thức phân tử của este
 • Phân loại thắc mắc
 • Thắc mắc mang liên quan tới phương trình
 • 1. Phương trình Saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2
 • 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O
 • 3. Hiện tượng sau phản ứng xảy ra 
 • Xác định công thức phân tử của este
 • Video liên quan

Xác định công thức phân tử của este

Hai este A, B là dẫn xuất của benzen mang công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cùng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1: 1, A tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho Hai muối và nước, những muối đều mang phân tử khối to hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B tuần tự là

Phân loại thắc mắc

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.
 • Câu B. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5.
 • Câu C. HOOCC6H4CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.
 • Câu D. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH.

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Thắc mắc mang liên quan tới phương trình

Xem Đáp Án Câu Hỏi Xác định công thức...

C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + H2O được THPT Sóc Trăng soạn hướng dẫn những bạn viết phương trình phản ứng saccarozo tác dụng với Cu(OH)Hai sau phản ứng cho dung dịch mang màu xanh. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình Saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng sau phản ứng xảy ra 

Saccarozơ phản ứng với Cu(OH)Hai cho dung dịch đồng saccarat màu xanh lam.

Câu 1. Trong thực tế Saccarozơ mang những ứng dụng gì quan yếu:

A. Vật liệu trong công nghiệp thực phẩm, thức ăn cho người, pha chế thuốc

B. Vật liệu sản xuất thuốc nhuộm, sản xuất giấy, là thức ăn cho người

C. Làm thức ăn cho người, tráng gương, tráng ruột phích

D. Làm thức ăn cho động vật, sản xuất gỗ, giấy, thuốc nhuộm

Câu 2. Trong những công thức phân tử dưới đây, đâu là công thức phân tử của saccarozơ:

A. C12H22O11

B. C6H12O6

C. C11H22O12

D. C12H21O12

Câu 3. Để phân biệt saccarozơ và glucozo người ta mang thể tiêu dùng phương pháp nào sau đây:

A. phản ứng thủy phân

B. phản ứng tráng bạc

C. phản ứng trùng ngưng

D. phản ứng với Cu(OH)2

Câu 4. Thủy phân hoàn toàn m gam saccarozơ thu được 45 gam glucozo. Trị giá của m bằng

A. 18,0 gam

B. 24,0 gam

C. 51,3 gam

D. 17,10 gam

Đáp án

nglucozo = 45/ 180 = 0,25 mol

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Câu 5. Để chứng minh glucozo mang nhóm chức andehit, mang thể tiêu dùng một trong 3 phản ứng hóa học. Trong những phản ứng sau, phản ứng nào ko chứng minh được nhóm chức andehit của glucozo?

A. Oxi glucozo bằng dung dịch AgNO3/NH3

B. Oxi hóa glucozo bằng Cu(OH)Hai đun nóng

C. Khử glucozo bằng H2/Ni, to

D. Lên men glucozo bằng xúc tác enzim

Câu 6. Lên men hoàn toàn 300 gam dung dịch glucozo 5,5% thu được dung dịch rượu etylic. Nồng độ % của rượu etylic trong dung dịch thu được là:

A. 4,6%

B. 2,3%

C. 4,5%

D. 2,89%

Đáp án D

Phương trình hóa học

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

11/120 → 11/60 → 11/60

m dung dịch C2H5OH = mdung dịch C6H12O6 – mCO2 = 300 – 11/60 .44 = 291,9 gam

——————————–

Trên đây THPT Sóc Trăng đã gửi tới độc giả nội dung phương phản ứng C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + H2O. Giúp những bạn học trò học tập tốt hơn cũng như tăng khả năng giải bài tập. Mong rằng qua bài viết này những bạn mang thể học tập tốt hơn môn Hóa học. Mời những bạn cùng tham khảo thêm những môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,….

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group san sớt tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập Lớp 12. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để mang thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc những bạn học tập tốt.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho những phát biểu sau:

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)Hai ko tan được trong dung dịch saccarozo.

(b) Ở nhiệt độ thường, glucozo phản ứng được với nước brom.

(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

(d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NH3.

Số phát biểu đúng

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

    Cu(OH)2 + C12H22O11 → [C12H21O11]2Cu + H2O

Quảng cáo

Điều kiện phản ứng

- Nhiệt độ thường.

Cách thực hiện phản ứng

- Cho vào Một ống thử vài giọt dd CuSO4 5%, sau đó thêm tiếp 1ml dd NaOH 10%. Gạn bỏ phần dd, giữ lại kết tủa Cu(OH)Hai thêm khoảng 2ml dd sacarozo 1%, sau đó lắc nhẹ

Hiện tượng nhận mặt phản ứng

- Dung dịch tạo phức màu xanh lam

Bạn mang biết

- Những ancol đa chức mang nhóm –OH liền kề tác dụng với Cu(OH)Hai ở nhiệt độ thường tạo phức màu xanh lam.

Ví dụ 1: Saccarozo mang thể tác dụng với những chất nào sau đây?

A. H2O/H+, to; Cu(OH)2, to thường

B. Cu(OH)2, to thường, dd AgNO3/NH3

C. Cu(OH)2, đun nóng; dd AgNO3/NH3

D. Lên men, Cu(OH)2, đun nóng

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Saccarozo mang thể tác dụng với H2O/H+, to; Cu(OH)2, to thường.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Điều nào sau đây là sai lúc nói về saccarozơ và Gly-Val-Val?

A. Đều cho được phản ứng thủy phân.

B. Đều hòa tan được Cu(OH)Hai ở điều kiện thường.

C. Trong phân tử đều chứa liên kết glicozit

D. Trong phân tử đều chứa 12 nguyên tử cacbon.

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

A. Đúng, Thủy phân: C12H22O11 -H2O→ C6H12O6 + C6H12O6;

Gly-Val-Val + 2H2O → Gly + 2Val;

B. Đúng, Saccarozơ hòa tan Cu(OH)Hai ở điều kiện thường tạo dung dịch màu xanh lam trong lúc tripeptit Gly-Val-Val hòa tan Cu(OH)Hai ở điều kiện thường tạo dung dịch màu tím.

C. Sai, Trong phân tử saccarozơ chứa những liên kết glicozit trong lúc tripeptit Gly-Val-Val chứa những liên kết peptit.

D. Đúng, Trong phân tử của saccarozơ (C12H22O11) và Gly-Val-Val (C12H23O4N3) đều chứa 12 nguyên tử cacbon.

Ví dụ 3: Để phân biệt những dung dịch hóa chất riêng biệt là saccarozo, mantozo, etanol và fomandehit, người ta mang thể tiêu dùng một trong những hóa chất nào sau đây?

A. Cu(OH)2/OH-      B. AgNO3/NH3

C. H2/Ni, to      D. vôi sữa

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Lúc cho Cu(OH)2/OH- vào thì thấy

  + saccarozo tạo phức màu xanh

  + mantozo tạo phức màu xanh lúc đun nóng thì tạo kết tủa đỏ gạch

  + etanol ko tạo màu

  + Fomandehit tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp

Thắc mắc kết quả số #2

Xác định công thức phân tử của este

Hai este A, B là dẫn xuất của benzen mang công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cùng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1: 1, A tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho Hai muối và nước, những muối đều mang phân tử khối to hơn phân tử khối của CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B tuần tự là

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

Câu A. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.

Câu B. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5.

Câu C. HOOCC6H4CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5.

Câu D. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH.

Cập Nhật 2022-05-06 04:29:49am

Copyright 22 BeReady Academy

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *