Giải toán lớp 4 trang 87 luyện tập, giải bài 1, 2, 3

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 87 tập tành (gồm phương pháp giải)
 

1. Giải toán 4 trang 87 bài Một SGK

Đề bài:
Đặt tính rồi tính:
a) 708 : 354                                              b) 704 : 234
    7552 : 236                                                8770 : 365
    9060 : 453                                                6260 : 156

Phương pháp giải:
Xem lại hướng dẫn chi tiết cách đặt tính phép chia số với nhiều chữ số cho số với ba chữ số ở phần Giải bài Một trang 86 SGK Toán 4. 

Đáp án:

 

2. Giải toán lớp 4 trang 87 tập tành bài Hai SGK

Đề bài:
Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần với bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

Phương pháp giải:
- Tính tất cả số gói kẹo với ở đó, bằng cách lấy số hộp đem nhân với số gói kẹo với trong mỗi hộp 
- Muốn biết nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần bao nhiêu hộp để xếp hết số gọi kẹo đó, ta lấy tổng số gói kẹo đem chia cho 160 (gói kẹo/ Một hộp). 

Đáp án: 
Mang tất cả số gói kẹo là :
        120 x 24 = 2880 (gói)
Nếu mỗi hộp chứa 160 gói thì cần số hộp kẹo là :
        2880 : 160 = 18 (hộp)
                 Đáp số: 18 hộp.
 

3. Giải toán lớp 4 tập tành trang 87 SGK

Đề bài:
Tính bằng hai cách:
a) 2205 : (35 x 7)                                             b) 3332 : (4 x 49)

Phương pháp giải:
- Cách 1: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau
- Cách 2: Vận dụng công thức: a : (b x c) = a : b : c, rồi thực hiện phép tính từ trái qua phải. 

Đáp án:
a) 2205 : (35 x 7) = ?

Cách 1 : 2205 : (35 x 7) = 2205 : 245 = 9
Cách 2 : 2205 : (35 x 7) = 2205 : 35 : 7 = 63 : 7 = 9
b) 3332 : (4 x 49) = ?
Cách 1 : 3332 : (4 x 49) = 3332 : 196 = 17
Cách 2 : 3332 : (4 x 49) = = 3332 : 4 : 49 = 833 : 49 = 17

Hướng dẫn giải toán 4 trang 87 tập tành ngắn gọn

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là phần Giải toán lớp 4 trang 87 tập tành SGK  trong mục giải bài tập toán lớp 4. Học trò với thể xem lại phần Giải toán lớp 4 trang 86 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải toán lớp 4 trang 88 (Chia cho số với ba chữ số (tiếp theo)) để học tốt môn Toán lớp 4 hơn

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-4-trang-87-sgk-luyen-tap-33860n.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *