Giải bài tập trang 60 SGK Toán 5, Luyện tập

Giải bài tập trang 60 SGK Toán 5, Tập dượt - Gồm phương pháp giải

Giải bài Một trang 60 SGK Toán 5

Đề bài:
a) Ví dụ:

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175.
Lúc nhận một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó tuần tự sang bên trái một, hai, ba, ... chữ số.

b) Tính nhẩm:

Phương pháp giải:
Quy tắc nhân một số thập phân với những số 0,1; 0,01; 0,001;... : Ta chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân đó sang bên trái tương ứng một, hai, ba,... chữ số.  

Đáp án:

Giải bài Hai trang 60 SGK Toán 5
Đề bài:
Viết những số đo sau dưới dạng số đo sở hữu đơn vị là ki-lô-mét vuông?
1000ha;          125ha;              12,5ha;            3,2ha;

Phương pháp giải:
- Chuyển đổi: Một ha (héc-ta) = 0,01 km2 hay nói cách khác: Một ha = 1/100 km2
- Những em vận dụng công thức như trên, để đổi những số đo diện tích đã cho từ ha ra km2, ta chỉ cần lấy số đã cho đem nhân với 1/100 là ra kết quả cần tìm. 

Đáp án:

Giải bài 3 trang 60 SGK Toán 5
Đề bài:
Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000000, quãng đường từ thành xã Hồ Chí Minh tới Phan Thiết đo được 19,8cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành xã Hồ Chí Minh tới Phan Thiết là bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:
Những em vận dụng cách tính: 1cm trên bản đồ = 1 000 000cm trên thực tế.

Đáp án:
Bản đồ ghi tỉ lệ 1:1000000 tức thị cứ 1cm trên bản đồ là 1 000 000cm trên thực tế
Quãng đường từ Hồ Chí Minh tới Phan Thiết dài là:
19,8 x 1000000 = 19800000 (cm)
19800000 cm = 198km
Đáp số: 198km.

Giải bài tập trang 60 SGK Toán 5, Tập dượt - Ngắn gọn

Giải bài tập Một trang 60 SGK Toán 5, Tập dượt
a) Ví dụ:
142,57 x 0,1 = ?
142,57 x 0,1 = 14,257
Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257
531,75 x 0,01 = ?
531,75 x 0,01 = 5,3175
Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175.
Lúc nhận một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó tuần tự sang bên trái một, hai, ba ... chữ số.
b) Tính nhẩm:
579,8 x 0,1 38,7 x 0,Một 6,7 x 0,1
805,13 x 0,01 67,19 x 0,01 3,5 x 0,01
362,5 x 0,001 20,25 x 0,001 5,6 x 0,001
Lời giải chi tiết
579,8 x 0,1 = 57,98 38,7 x 0,1 = 3,87
805,13 x 0,01 = 8,0513 67,19 x 0,01 = 0,6719
362,5 x 0,001= 0,3625 20,25 x 0,001= 0,02025
6,7 x 0,1 = 0,67 3,5 x 0,01 = 0,035
5,6 x 0,001 = 0,0056.

Giải bài tập Hai trang 60 SGK Toán 5, Tập dượt

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Giải bài tập 3 trang 60 SGK Toán 5, Tập dượt

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 60 SGK Toán 5 đầy đủ chi tiết. Những em chuẩn bị trước nội dung bài Tập dượt trang 61 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 61 SGK Toán 5 và bài Tập dượt chung trang 61, 62 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5, Tập dượt chung để học tốt Toán 5 hơn.

Trong chương trình học môn Toán 5 phần Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5, Tập dượt là một trong những nội dung rất quan yếu mà những em cần quan tâm và trau dồi để tăng kỹ năng giải Toán 5 của mình.

Chi tiết nội dung phần Giải bài tập trang 68 SGK toán 5 đã được hướng dẫn đầy đủ để những em tham khảo và chuẩn bị nhằm ôn luyện môn Toán 5 tốt hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-60-sgk-toan-5-luyen-tap-38517n.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *