Giải Hóa 9 Bài 30: Silic. Công nghiệp Silicat đầy đủ nhất

Để quá trình tiếp thu tri thức mới trở nên thuận lợi và đạt hiệu quả nhất, trước lúc khởi đầu bài học mới những em cần với sự chuẩn bị nhất định qua việc tổng hợp nội dung tri thức lý thuyết trọng tâm, sử dụng những tri thức hiện với thử ứng dụng giải những bài tập ứng dụng, trả lời nghi vấn liên quan. Dưới đây chúng tôi đã soạn sẵn Lời giải Bài 30: Silic. Công nghiệp Silicat đầy đủ nhất, giúp những em tiết kiệm thời kì. Nội dung chi tiết được san sẻ dưới đây.

Bài 30: Silic. Công nghiệp Silicat

Bài tập ứng dụng

Bài 1(trang 95 SGK Hóa 9): 

Hãy nêu đặc điểm của yếu tố silic về trạng thái tự nhiên, tính chất và ứng dụng.

Hướng dẫn giải chi tiết:

1. Trạng thái tự nhiên:

– Silic là yếu tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên, chỉ sau oxi. Silic chiếm ¼ khối lượng vỏ Trái Đất.

– Trong tự nhiên, silic ko tồn tại ở dạng đơn chất mà chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. Những hợp chất tồn tại nhiều là thạch anh, cát trắng, đất sét (cao lanh).

2. Tính chất:

a) Tính chất vật lí: Silic là chất rắn, màu xám, khó nòng chảy, với vẻ sáng của kim loại, dẫn điện kém. Silic là chất bán dẫn.

b) Tính chất hóa học: Phản ứng với oxi (ở nhiệt độ cao):

Si + O2 → SiO2.

3. Ứng dụng: Silic được sử dụng trong kĩ thuật rađio, trong chế tạo pin mặt trời, chế tạo linh kiện điện tử...

Bài 2 (trang 95 SGK Hóa 9): 

Hãy mô tả sơ lược những giai đoạn chính để sản xuất đồ gốm.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Những giai đoạn chính:

– Nhào đất sét, thạch anh và fenspat với nước để tạo thành bột dỏe rồi tạo hình, sấy khô thành những thiết bị.

– Nung những thiết bị trong lò pử nhiệt độ thích hợp.

Bài 3 (trang 95 SGK Hóa 9): 

Thành phần chính của xi măng là gì? Cho biết vật liệu chính và mô tả sơ lược những giai đoạn sản xuất xi măng.

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) Thành phần của xi măng là canxi silicat và canxi aluminat.

b) Vật liệu chính: Đất sét, đá vôi, cát ...

Những giai đoạn chính trong sản xuất xi măng:

– Nghiền nhỏ đá vôi, đất sét và quặng sắt rồi trộn với nước thành dạng bùn.

– Nung hỗn hợp đất sét, đá vôi và quặng sắt trong lò quay hoặc lò đứng ở nhiệt độ khoảng 1400 – 1500oC thu được clanhke rắn.

– Nghiền clanhke nguội với thạch cao thành bột min đó là xi măng.

Bài 4 (trang 95 SGK Hóa 9): 

Sản xuất thủy tinh như thế nào? Viết những phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình nấu thủy tinh.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Sản xuất thủy tinh:

- Trộn hỗn hợp cát, đá vôi, sôđa theo tỉ lệ thích hợp.

- Nung hỗn hợp trong lò nung ở khoảng 900oC

- Làm nguội từ từ được thủy tinh dẻo, ép thổi thủy tinh thành những thiết bị.

PTHH:

Thành phần chính của thủy tinh thường là Na2SiO3 và CaSiO3

Bộ nghi vấn trắc nghiệm

Câu 1: Nhận xét nào sau đây ko đúng về Silic?

 A. Silic là yếu tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên, chỉ sau oxi.

 B. Silic chiếm ¼ khối lượng vỏ Trái Đất.

 C. Trong tự nhiên Silic tồn tại cả ở dạng đơn chất và hợp chất.

 D. Một số hợp chất của silic: cát trắng, đất sét (cao lanh).

Đáp án: D

Trong tự nhiên Silic ko tồn tại ở dạng đơn chất mà chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

Câu 2: Lúc cho nước tác dụng với oxit axit nào sau đây sẽ ko thu được axit?

 A. CO2.

 B. SO2.

 C. SiO2.

 D. N2O5.

Đáp án: C.

SiO2 ko phản ứng với nước.

Câu 3: Nhận định nào sau đây về tính chất của silic là sai ?

 A. Silic là phi kim hoạt động hóa học yếu hơn cacbon, clo.

 B. Ở nhiệt độ cao, silic phản ứng với oxi tạo thành silic đioxit

 C. Silic là chất rắn, màu xám.

 D. Silic dẫn điện tốt nên được sử dụng làm pin mặt trời.

Đáp án: D

Silic dẫn điện kém. Tinh thể silic tinh khiết là chất bán dẫn nên silic được sử dụng làm vật liệu bán dẫn trong kỹ thuật điện tử và chế tạo pin mặt trời.

Câu 4: SiO2 là vật liệu quan yếu để sản xuất

 A. thủy tinh, đồ gốm.

 B. thạch cao.

 C. phân bón hóa học.

 D. chất dẻo.

Đáp án: A.

SiO2 là vật liệu quan yếu để sản xuất thủy tinh, đồ gốm…

Câu 5: Đun nóng m gam Silic trong oxi dư thu được 5,34 gam silic đioxit. Trị giá của m

 A. 1,869 gam.

 B. 2,492 gam.

 C. 3,738 gam.

 D. 1,246 gam.

Đáp án: B

Câu 6: Công nghiệp silicat gồm

 A. sản xuất đồ gốm, thủy tinh.

 B. sản xuất xi măng.

 C. sản xuất silic.

 D. sản xuất đồ gồm, thủy tinh, xi măng.

Đáp án: D

Câu 7: Một loại thủy tinh chịu lực với thành phần theo khối lượng của những oxit như sau: 13% Na2O; 11,7% CaO và 75,3% SiO2. Công thức trình diễn thành phần của loại thủy tinh này là

 A. Na2O.CaO.6SiO2.

 B. Na2O.CaO.3SiO2.

 C. Na2O.2CaO.6SiO2.

 D. Na2O.2CaO.3SiO2

Đáp án: A

Vậy công thức của loại thủy tinh này: Na2O.CaO. 6SiO2

Câu 8: Để với thể khắc chữ và hình trên thuỷ tinh người ta sử dụng dung dịch nào dưới đây?

 A. dung dịch HCl.

 B. dung dịch HBr.

 C. dung dịch HI.

 D. dung dịch HF.

Đáp án: D

SiO2 tan được trong HF, dựa vào tính chất này người ta sử dụng dung dịch HF để khắc chữ và hình lên thủy tinh.

Câu 9: Phản ứng hóa học nào sau đây là sai?

Đáp án: D

SiO2 ko phản ứng với nước.

Câu 10: Để hòa tan hoàn toàn 2,4 gam SiO2 cần sử dụng vừa hết m gam dd HF 25%, sau phản ứng thu được dd X. Trị giá của m là.

 A. 12,8.

 B. 6,4.

 C. 3,2.

 D. 2,56.

Đáp án: A

Lý thuyết trọng tâm

I. Silic

Kí hiệu hóa học: Si; Nguyên tử khối: 28

1. Trạng thái thiên nhiên

Silic là yếu tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên, chỉ sau oxi, chiếm ¼ khối lượng vỏ Trái Đất.

Trong tự nhiên Silic ko tồn tại ở dạng đơn chất mà chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. Những hợp chất của silic tồn tại nhiều là cát trắng, đất sét (cao lanh).

2. Tính chất

Silic là chất rắn, màu xám, khó nóng chảy, với vẻ sáng của kim loại, dẫn điện kém . Tinh thể silic tinh khiết là chất bán dẫn.

Silic là phi kim hoạt động hóa học yếu hơn cacbon, clo. Ở nhiệt độ cao, silic phản ứng với oxi tạo thành silic đioxit

Phương trình hóa học:

  

Silic được sử dụng làm vật liệu bán dẫn trong kĩ thuật điện tử và được sử dụng để chế tạo pin mặt trời.

II. Silic oxit (công thức hóa học: SiO2)

- SiO2 là oxit axit . Ở nhiệt độ cao, tác dụng với kiềm và oxit bazơ tan tạo thành muối silicat.

Ví dụ:

  

- Silic đioxit ko phản ứng với nước

III. Sơ lược về công nghiệp Silicat

Công nghiệp silicat gồm sản xuất đồ gốm, thủy tinh, xi măng từ những hợp chất thiên nhiên của Si và những hóa chất khác.

1. Sản xuất đồ gốm, sứ

Đồ gốm gồm: gạch ngói, gạch chịu lửa và sành, sứ.

a) Vật liệu chính: Đất sét, thạch anh, fenpat (khoáng vật).

b) Những giai đoạn chính

- Nhào đất sét + thạch anh + fenpat tạo thành khối dẻo tạo hình và sấy khô.

- Nung những thiết bị trong lò ở nhiệt độ cao.

c) Hạ tầng sản xuất: Ở nước ta với nhiều hạ tầng sản xuất gốm, sứ như: Bát Tràng – Hà Nội, công ti sứ ở Hải Dương, Đồng Nai…

2. Sản xuất xi măng

a) Vật liệu chính: Đất sét, đá vôi, cát…

b) Những giai đoạn chính

- Nghiền nhỏ hỗn hợp đá vôi và đất sét rồi trộn với cát và nước ở dạng bùn

- Nung hỗn hợp trên lò quay (hoặc lò đứng) ở 1400-1500°C được clanhke rắn

- Nghiền clanhke nguội với phụ gia được xi măng

Sơ đồ lò quay sản xuất clanhke

c) Hạ tầng sản xuất: nước ta với những nhà máy xi măng Hà Tiên, Hải Phòng, Bỉm Sơn…

3. Sản xuất thủy tinh

a) Vật liệu: Cát thạch anh (cát trắng), sôđa, đá vôi theo một tỉ lệ thích hợp.

b) Những giai đoạn chính

- Trộn vật liệu với nhau theo tỉ lệ thích hợp

- Nung hỗn hợp trong lò nung ở khoảng 900°C được thủy tinh nhão

- Làm nguội từ từ được thủy tinh dẻo

- Ép, thổi thủy tinh dẻo thành những thiết bị

Những phương trình hóa học:

  

c) Hạ tầng sản xuất: nước ta với nhiều nhà máy sản xuất thủy tinh ở Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh…

File tải hướng dẫn soạn Bài 30: Silic. Công nghiệp Silicat:

Kỳ vọng tài liệu sẽ hữu ích cho những em học trò và quý thầy cô giáo tham khảo.

►Ngoài ra những em học trò và thầy cô với thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích tương trợ ôn luyện thi môn hóa học như đề rà soát học kì, Một tiết, 15 phút trên lớp, hướng dẫn giải sách giáo khoa, sách bài tập được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *