Lý thuyết Sinh học 11 Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM


Lý thuyết Sinh vật học 11 Bài 9: Quang đãng hợp ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Bài giảng: Bài 9: Quang đãng hợp ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM - Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Thầy giáo VietJack)

Quá trình quang quẻ hợp chia thành Hai pha : pha sáng và pha tối.

Quá trình quang quẻ hợp ở những nhóm thực vật C3, C4 và CAM chỉ khác nhau chủ yếu trong pha tối

I. THỰC VẬT C3

1. Pha sáng

- Pha sáng của quang quẻ hợp là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của những liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

- Pha sáng diễn ra ở tilacoit

- Vật liệu : năng lượng ánh sáng mặt trời và ôxi được phóng thích qua quang quẻ phân li nước

- Sản phẩm của pha sáng: ATP, NADPH và O2.

2. Pha tối

- Pha tối (pha nhất quyết CO2 diễn ra ở chất nền (strôma) của lục lạp.

- Vật liệu : CO2 và sản phẩm của pha sáng là ATP và NADPH

- Sản phẩm : cacbohidrat

- Pha tối diễn ra theo chu trình Canvin, mang 3 giai đoạn:

   + Giai đoạn nhất quyết CO2 : CO2 bị khử để tạo nên sản phẩm trước nhất của quang quẻ hợp là hợp chất 3C axit photphoglixeric (APG)

   + Giai đoạn khử axit photphoglixeric (APG) thành aldehit photphoglixeric (AlPG)

   + Giai đoạn tái sinh chất nhận ban sơ là ribulozo – 1,5 – điphotphat (Rib – 1,5 – điP)

Kết thúc giai đoạn khử mang phân tử AlPG, là chất khởi đầu để tổng hợp nên C6H12O6 , rồi từ đó tổng hợp nên tinh bột, saccarozo, axit amin, lipit trong quang quẻ hợp.

II. THỰC VẬT C4

1. Đại diện

Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới như : mía, rau dền, ngô, cao lương, kê…

2. Chu trình quang quẻ hợp ở thực vật C4

Pha tối gồm chu trình quang quẻ hợp ở thực vật C4 bao gồm: nhất quyết CO2 tạm thời (chu trình C4) và tái nhất quyết CO2 theo chu trình Canvin. Cả hai chu trình đều diễn ra vào ban ngày, nhưng ở Hai loại tế bào khác nhau trên lá.

- Giai đoạn nhất quyết CO2 tạm thời diễn ra ở tế bào mô giậu

   + Chất nhận CO2 trước nhất là Một hợp chất 3C (photphoenol pyruvic – PEP)

   + Sản phẩm ổn định trước nhất là hợp chất 4C (axit oxaloaxetic – AOA), sau đó chuyển hóa thành một hợp chất 4C khác là axit malic (AM) trước lúc chuyển vào tế bào bao bó mạch

- Giai đoạn tái nhất quyết CO2 diễn ra ở tế bào bao bó mạch

   + AM bị phân hủy để phóng thích CO2 cung ứng cho chu trình Canvin và hình thành nên hợp chất 3C là axit pyruvic

   + Axit pyruvic quay lại tế bào mô giậu để tái tạo chất nhận CO2 trước nhất là PEP

   + Chu trình C3 diễn ra như ở thực vật C3

- Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 : cường độ quang quẻ hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, thoát khá nước thấp hơn. Nhờ vậy, thực vật C4 mang năng suất cao hơn thực vật C3 .

III. THỰC VẬT CAM

- Thực vật CAM gồm những loài mọng nước, sống ở vùng hoang mạc khô hạn (xương rồng) và những loài cây trồng như dứa, thanh long. Để tránh mất nước do thoát khá nước, khí khổng của những loài này đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm. Do đó thực vật CAM nhất quyết CO2 theo con đường CAM.

- Con đường CAM giống với con đường C4 chỉ khác là về thời kì: cả hai giai đoạn của con đường C4 đều diễn ra vào ban ngày, còn đối với con đường CAM thì : giai đoạn nhất quyết CO2 tạm thời được thực hiện vào ban đêm, lúc khí khổng mở; còn giai đoạn tái nhất quyết CO2 theo chu trình Canvin được thực hiện vào ban ngày, lúc khí khổng đóng.

  • Lý thuyết Bài 10: Tác động của những nhân tố ngoại cảnh tới quang quẻ hợp
  • Lý thuyết Bài 11: Quang đãng hợp và năng suất cây trồng
  • Lý thuyết Bài 12: Hô hấp ở thực vật
  • Lý thuyết Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
  • Lý thuyết Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 mang đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 mang đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 mang đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *