Unit 11 lớp 8: Skills 2
Unit 11: Science and technology

Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology - Skills 2 - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Thầy giáo VietJack)

Listening

1. Listen to the conversation and choose the best summary

Bài nghe:

Đáp án: b

Hướng dẫn dịch:

a. Những lợi ích mà sự tiến bộ trong khoa học và khoa học sở hữu thể mang lại cho cuộc sống con người.

b. Những lợi ích và trở ngại mà sự tiến bộ trong khoa học và khoa học sở hữu thể mang lại cho cuộc sống con người.

c. Những trở ngại mà sự tiến bộ trong khoa học và khoa học sở hữu thể mang lại cho cuộc sống con người.

Nội dung bài nghe:

Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson's talk science and technology?

Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world's problems in the future.

Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth.

Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, m overcrowding won't be a problem any more...

Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and cc the Internet.

Duong: And no more paper books. We'll have e-books, and tablets for everything.

Chau: That doesn't sound like a benefit to me. I'd still want to go to school. I'd like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.

Duong: Like what?

Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yieds in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution...

Nick: You're right: so many new proplems...

Hướng dẫn dịch:

Nick: Này, Dương và Châu, cậu sở hữu nhớ bài nói về khoa học và khoa học của Tiến sĩ Nelson ko?

Châu: Với. Ông nói rằng khoa học và khoa học sẽ giúp chúng ta khắc phục những vấn đề của toàn cầu trong tương lai.

Nick: Đúng rồi. Mình nghĩ nạn đói trên toàn cầu là một vấn đề hiện tại, và việc tăng năng suất trong canh tác sẽ giúp nuôi sống dân số ngày càng tăng trên trái đất.

Dương: Tốt. Ngoài ra chúng ta sở hữu thể sống trên những hành tinh khác, quá đông đúc sẽ ko còn là vấn đề nữa ...

Nick: Và mình thích ý tưởng sở hữu bài học ở nhà với một robot, và internet.

Dương: Và ko còn sách giấy nữa. Chúng ta sẽ sở hữu sách điện tử và máy tính bảng cho mọi thứ.

Châu: Điều đó hình như ko mang lại lợi ích đối với mình. Mình vẫn muốn đi học. Mình muốn giao tiếp trực tiếp với thầy giáo và bạn bè. Theo ý mình, khoa học và khoa học sẽ mang lại những vấn đề mới cho mọi người.

Dương: Ví dụ là gì?

Châu: Vâng, robot sẽ làm cho thất nghiệp, và năng suất cao trong nông nghiệp sở hữu thể phá hủy môi trường và việc đưa người tới sao Hỏa sở hữu thể gây ô nhiễm ...

Nick: Bạn nói đúng: nhiều đề xuất mới ...

2. Listen again to the conversation between Nick, Duong, and Chau. Circle the words and phrases as you hear them.

Bài nghe:

Gợi ý:

1. problems2. high yields
4. overcrowding6. bring unemployment

3. Listen again and answer the questions

Bài nghe:

1. What will help feed the large population on Earth?

2. Where may we be able to live?

3. What does Nick say he likes?

4. Does Chau think science and technology may bring problems?

5. What does Nick think at the end of the conversation?

Đáp án:

1. High yields in farming will.

2. On other planets.

3. He says he likes the idea of having lessons at home with a robot, on the Internet.

4. Yes, she does.

5. He thinks there will be many new problems.

Hướng dẫn dịch:

1. Chiếc gì sẽ giúp nuôi dân số to trên trái đất?

- Sản lượng cao trong nông nghiệp sẽ giúp.

2. Chúng ta sở hữu thể sống ở đâu?

- Trên hành tinh khác.

3. Nick nói anh đó thích gì?

- Anh đó nói thích ý tưởng sở hữu bài học ở nhà với người máy và Internet.

4. Châu sở hữu nghĩ rằng khoa học và khoa học sở hữu thể mang những vấn đề?

- Với.

5. Nick nghĩ gì vào cuối bài đàm thoại?

- Anh đó nghĩ rằng sẽ sở hữu nhiều vấn đề mới.

ccccccx

Writing

4. Look at the sample paragraph and fill the outline below

Hướng dẫn dịch:

Mình ko đồng ý với ý kiến rằng người máy sẽ chỉ mang tới lợi ích cho những người trong tương lai.

Người máy cũng sẽ sở hữu vài tác động tiêu cực. Trước nhất, chúng sẽ rất đắt tiền và chúng ta sẽ phải dành quá nhiều tiền tìm và sửa chúng. Thứ hai, người máy trong nhà máy sẽ sở hữu thể làm mọi thứ mà người lao động làm, vì vậy người máy sẽ làm họ thất nghiệp. Thứ ba, người máy trong gia đình chúng ta sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động. Tóm lại, người máy sẽ làm nhiều việc cho chúng ta, nhưng chúng sở hữu thể ko cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta.

Gợi ý:

Hướng dẫn dịch:

Giới thiệu: ko đồng ý

Ý tưởng 1: đắt tiền

Ý tưởng 2: Làm cho người lao động nghỉ việc làm

Ý tưởng 3: Chúng ta trở nên lười biếng và ko hoạt động

Kết luận: ko phải lúc nào cũng tốt

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic

Gợi ý 1:

I don't agree with the idea that with the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home. They still need teacher to explain the idea for them. Sometimes they understand incorrectly and teacher can help them to understand correctly.

Gợi ý 2:

I agree with idea advanced technology will help students greatly in studying by themselves at home. Firstly, studying at home will help us save so much money. We don’t have to buy so many books and school supplies. It will help us save time and energy too because we don’t have to spend much time on travelling to school. Secondly, you can see there is a lot of traffic on the way especially in rush hours. There are always accidents on the road. Studying at home will help us avoid dangers on the way to school and make traffic less heavy. In addition, we can search for information easily and quickly with a tablet. It’s very convenient. It helps us to save time and we can finish our projects quicker and make them more informative. In conclusion, I think advanced technology really helps us in studying and it brings us more joy in learning new knowledge.

Hướng dẫn dịch:

Gợi ý 1:

Tôi ko đồng ý với ý kiến cho rằng với sự trợ giúp của khoa học, học trò sẽ được lợi rất nhiều lúc tự học ở nhà. Họ vẫn cần thầy giáo giảng giải ý tưởng cho họ. Thỉnh thoảng những em hiểu sai và thầy giáo sở hữu thể giúp những em hiểu đúng.

Gợi ý 2:

Mình đồng ý với ý kiến rằng khoa học phát triển sẽ giúp học trò nhiều trong việc tự học ở nhà. Trước nhất, việc học ở nhà sẽ giúp chúng ta tiết kiệm nhiều tiền. Chúng ta ko phải tìm nhiều sách và dụng cụ học tập. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời kì và sức lao động nữa bởi vì chúng ta ko mất nhiều thời kì tới trường. Thứ hai, bạn sở hữu thể thấy sở hữu rất nhiều phương tiện liên lạc trên phố đặc thù là giờ cao điểm. Với rất nhiều những vụ tai nạn trên phố. Việc học ở nhà sẽ giúp chúng ta tránh được những tai nạn trên phố tới trường và làm giảm ùn tắc liên lạc. Thêm vào đó, chúng ta sở hữu thể tìm kiếm thông tin trên mạng rất nhanh và thuận tiện với một chiếc máy tính bảng. Nó rất tiện lợi. Nó giúp chúng ta tiết kiệm thời kì và chúng ta sở hữu thể hoàn thành những dự án nhanh và làm cho cho dự án của mình sở hữu nhiều thông tin hữu ích. Tóm lại mình nghĩ rằng khoa học phát triển thực sự giúp ích cho chúng ta trong việc học và mang lại nhiều niềm vui trong việc học hỏi những tri thức mới.

Bài giảng: Unit 11 Science and technology - Skills 2 - Cô Giang Ly (Thầy giáo VietJack)

Những bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 11 khác:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê những từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. ... 2. Put one of the words/ phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Complete the following sentences ... 2. Write a noun from the ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Put the verbs in brackets ... 2. Work in pairs. Read the ...

 • Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Match the inventors in A with ... 2. Work in groups. Discuss ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 54 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Quickly read the passages. Match ... 2. Underline the following ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen to the conversation and ... 2. Listen again to the ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Write the correct form of the ... 2. Complete the word web ...

 • Project (phần 1-3 trang 57 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the following passage ... 2. If you could invent something ...

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (sở hữu đáp án)

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 sở hữu đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *