Số Khối Bằng Nguyên Tử Khối

Tri thức bài này sẽ giúp những em tư vấn được những thắc mắc như: Số khối là gì? Số hiệu nguyên tử là gì? Công thức, cách tính số khối, số hiệu nguyên tử và nguyên tử khối trung bình được viết thế nào?

• Bài tập về hạt nhân nguyên tử, số khối, số hiệu nguyên tử và nguyên tử khối - Hóa 10 bài 2

I. Hạt nhân nguyên tử

1. Điện tích hạt nhân

- Hạt nhân gồm những hạt proton và nơtron. Nếu hạt nhân mang Z proton, thì điện tích của hạt nhân bằng Z+ và số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z.

- Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton trong hạt nhân bằng số electron của nguyên tử. Vậy trong nguyên tử:

 Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton (p) = số electron (e)

2. Số khối là gì? công thức tính số khối?

- Số khối của hạt nhân (A) bằng tổng số hạt proton (Z) và tổng số hạt nơtron (N) của hạt nhân đó: A = Z + N

II. Yếu tố hóa học

1. Yếu tố hoá học là gì?

Khái niệm: Yếu tố hóa học là những nguyên tử mang cùng điện tích hạt nhân.

⇒ Tương tự, tất cả những nguyên tử của cùng Một nhân tố hóa học đều mang cùng số proton và cùng số electron.

- Những nguyên tử mang cùng điện tích hạt nhân đều mang tính chất hóa học giống nhau.

- Cho tới nay, người ta đã biết 92 nhân tố hóa học mang trong tự nhiên và khoảng 18 nhân tố nhân tạo được tổng hợp trong những phòng thí nghiệm hạt nhân.

2. Số hiệu nguyên tử là gì?

- Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nhân tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tử đó, ký hiệu là Z.

3. Ký hiệu nguyên tử

- Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối được coi là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử. Để kí hiệu nguyên tử, người ta thường ghi những chỉ số đặc trưng ở bên trái kí hiệu nhân tố X với số khối A ở bên trên, số hiệu nguyên tử Z ở bên dưới.

- Số hiệu nguyên tử (Z) cho biết:

° Số proton trong hạt nhân nguyên tử

° Số electron trong nguyên tử.

→ Nếu biết số khối (A) và số hiệu nguyên tử (Z), ta biết được số proton, số nơtron (N = A - Z) mang trong hạt nhân nguyên tử và số electron của nguyên tử đó.

- Như nhân tố Natri trên ta mang: số khối của nguyên tử Na là A = 23; Số hiệu nguyên tử của Na là Z = 11 nên số điện tích hạt nhân nguyên tử là 11, trong hạt nhân mang 11 proton và vỏ nguyên tử Na mang 11 electron, vậy trong hạt nhân mang 12 (12 = 23 - 11) nơtron.

III. Đồng vị

- Những nguyên tử của cùng Một nhân tố hóa học mang thể mang số khối khác nhau vì hạt nhân của những nguyên tử đó mang cùng số proton nhưng mang thể mang số nơtron khác nhau.

Sơ đồ cấu tạo nguyên tử ba đồng vị của nhân tố Hidro 

Những đồng vị của cùng một nhân tố hóa học là những nguyên tử mang cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối A của chúng khác nhau.

- Những đồng vị được xếp vào cùng một ô nhân tố trong bảng tuần hoàn.

- Phần to những nhân tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị. Ngoài khoảng 340 đồng vị tồn tại trong tự nhiên, người ta đã tổng hợp được hơn 2400 đồng vị nhân tạo tiêu dùng trong y khoa, nông nghiệp.

IV. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

1. Nguyên tử khối

- Khối lượng của một nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, notron và electron trong nguyên tử đó, nhưng do khối lượng của electron quá nhỏ bé so với hạt nhân nên khối lượng một nguyên tử coi như bằng hạt nhân nguyên tử.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *