SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr

SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4 được THPT Sóc Trăng soạn là phản ứng thể hiện huỳnh đioxit là chất lúc lúc cho SO2 tác dụng với dung dịch brom và làm mất màu dung dịch Brom. Đây cũng là phương trình phản ứng để nhận mặt khí SO2 mang trong những dạng bài tập nhận mặt hỗn hợp khí. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng SO2 ra HBr

2. Điều kiện phản ứng xảy ra SO2 và dung dịch Br2

Nhiệt độ thường

3. Thăng bằng phản ứng SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr bằng phương pháp thăng bằng electron

Bước 1. Xác định sự thay đổi số oix hóa

S+4O2 + Br02 + H2O → 2HBr-1 + H2S+6O4

Bước 2: Lập thăng bằng electron

Quá trình nhường e

S+4 → S+ 6 + 2e

Quá trình nhận e

Br0 + 1e →Br-1

Đặt những hệ số tìm được vào phản ứng và tính những hệ số còn lại

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

4. Hiện tượng phản ứng xảy ra SO2 và Br2

Lúc dẫn khí SO2 vào dung dịch Brom mang màu vàng nâu nhạt, dung dịch Brom bị mất màu.

SO2 đã khử Br2 mang màu thành HBr ko màu

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.

Trong phản ứng trên, brom đóng vai trò

A. chất khử.

B. ko là chất oxi hóa, ko là chất khử.

C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. chất oxi hóa.

Câu 2. Cho phản ứng hóa học: SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4. Hệ số của chất oxi hóa và hệ số của chất khử trong PTHH của phản ứng trên là:

A. Một và 1.

B. Hai và 1.

C. Một và 2.

D. Hai và 2

Câu 2. Hiện tượng xảy ra lúc dẫn khí SO2 vào dung dịch brom là

A. mang kết tủa màu vàng.

B. mang khói màu nâu đỏ.

C. mang khí mùi hắc thoát ra.

D. dung dịch brom mất màu

Câu 3. Nhận diện khí SO2 ta tiêu dùng dung dịch nước Br2 dư hiện tượng xảy ra là:

A. dung dịch Br2, mất màu

B. dung dịch Br2 chuyển sang màu da cam

C. Dung dịch Br2 chuyển thành màu xanh

D. Ko hiện tượng

Câu 4. Để phân biệt khí CO2 và khí SO2 mang thể tiêu dùng:

A. Dung dịch nước Br2

B. dung dịch NaOH

C. Dung dịch KNO

D. dung dịch Ca(OH)2

Câu 5 Trường hợp nào sau đây ko xảy ra phản ứng hóa học?

A. 3O2 + 2H2S → 2H2O + 2SO2

B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl

C. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

D. SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Câu 7.  Khí nào sau đây mang khả năng làm mất thuốc nước brom?

A. N2

B. CO2

C. H2

D. SO2

………………………

Trên đây THPT Sóc Trăng đã giới thiệu SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4. Để mang kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp soạn và đăng tải.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *