Cho phản ứng: br2 + so2 + h2o → h2so4 + hbr. chất br2 và so2 lần lượt có vai trò

Trang chủ

 • 1. Phương trình phản ứng SO2 ra HBr
 • SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4
 • 3. Thăng bằng phản ứng SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr bằng phương pháp thăng bằng electron
 • 4. Hiện tượng phản ứng xảy ra SO2 và Br2
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan 
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Nghi vấn hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 10 hay nhất
 • SO2 Br2 H2O: SO2 ra HBr
 • 1. Phương trình phản ứng SO2 ra HBr
 • SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4
 • 2. Điều kiện phản ứng xảy ra SO2 và dung dịch Br2
 • 3. Thăng bằng phản ứng SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr bằng phương pháp thăng bằng electron
 • 4. Hiện tượng phản ứng xảy ra SO2 và Br2
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4 được THPT Sóc Trăng soạn là phản ứng thể hiện huỳnh đioxit là chất lúc lúc cho SO2 tác dụng với dung dịch brom và làm mất màu dung dịch Brom. Đây cũng là phương trình phản ứng để nhận mặt khí SO2 với trong những dạng bài tập nhận mặt hỗn hợp khí. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng SO2 ra HBr

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Nhiệt độ thường

3. Thăng bằng phản ứng SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr bằng phương pháp thăng bằng electron

Bước 1. Xác định sự thay đổi số oix hóa

S+4O2 + Br02 + H2O → 2HBr-1 + H2S+6O4

Bước 2: Lập thăng bằng electron

Quá trình nhường e

S+4 → S+ 6 + 2e

Quá trình nhận e

Br0 + 1e →Br-1

Đặt những hệ số tìm được vào phản ứng và tính những hệ số còn lại

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

4. Hiện tượng phản ứng xảy ra SO2 và Br2

Lúc dẫn khí SO2 vào dung dịch Brom với màu vàng nâu nhạt, dung dịch Brom bị mất màu.

SO2 đã khử Br2 với màu thành HBr ko màu

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.

Trong phản ứng trên, brom đóng vai trò

A. chất khử.

B. ko là chất oxi hóa, ko là chất khử.

C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. chất oxi hóa.

Câu 2. Cho phản ứng hóa học: SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4. Hệ số của chất oxi hóa và hệ số của chất khử trong PTHH của phản ứng trên là:

A. Một và 1.

B. Hai và 1.

C. Một và 2.

D. Hai và 2

Đáp án A

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Câu 2. Hiện tượng xảy ra lúc dẫn khí SO2 vào dung dịch brom là

A. với kết tủa màu vàng.

B. với khói màu nâu đỏ.

C. với khí mùi hắc thoát ra.

D. dung dịch brom mất màu

Câu 3. Nhận diện khí SO2 ta tiêu dùng dung dịch nước Br2 dư hiện tượng xảy ra là:

A. dung dịch Br2, mất màu

B. dung dịch Br2 chuyển sang màu da cam

C. Dung dịch Br2 chuyển thành màu xanh

D. Ko hiện tượng

Câu 4. Để phân biệt khí CO2 và khí SO2 với thể tiêu dùng:

A. Dung dịch nước Br2

B. dung dịch NaOH

C. Dung dịch KNO3 

D. dung dịch Ca(OH)2

Câu 5 Trường hợp nào sau đây ko xảy ra phản ứng hóa học?

A. 3O2 + 2H2S → 2H2O + 2SO2

B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl

C. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

D. SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Câu 7.  Khí nào sau đây với khả năng làm mất thuốc nước brom?

A. N2

B. CO2

C. H2

D. SO2

………………………

Trên đây THPT Sóc Trăng đã giới thiệu SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4. Để với kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp soạn và đăng tải.

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group san sớt tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời độc giả tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để với thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Br từ số oxi hóa 0 xuống -1 → Br2 là chất oxi hóa; S từ +4 lên S+6 → SO2 là chất khử.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho phản ứng hóa học: SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4. Hệ số của chất oxi hóa và hệ số của chất khử trong PTHH của phản ứng trên là:

A.

B.

C.

D.

60 điểm

NguyenChiHieu

câu. 85. Cho phản ứng: SO2 + Br2 + H2O HBr + H2SO4 Trong phản ứng trên, vai trò của Br2 A. là chất oxi hóa B. là chất khử C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường

D. vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường.

Tổng hợp câu trả lời (1)

A

Nghi vấn hay nhất cùng chủ đề

 • Câu 358. Cho 6,Hai gam hỗn hợp một số kim loại kiềm tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit khí hidro (ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Trị giá của m là A. 1,33 gam B. 3,13 gam C. 13,3 gam D. 3,31 gam
 • Một ion M3+ với tổng số hạt proton, nơtron, electron là 73, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 17. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn hóa học là A. chu kì 4, nhóm VIIIB. B. chu kì 4, nhóm VIB. C. chu kì 3, nhóm IIIA. D. chu kì 3, nhóm VIA.
 • Câu 110. Trong phản ứng KClO3 + 6HBr 3Br2 + KCl + 3H2O thì HBr A. vừa là chất oxi hóa, vừa là môi trường. B. là chất khử. C. vừa là chất khử, vừa là môi trường. D. là chất oxi hóa.
 • Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). V với trị giá là A. 6,72. B. 4,48. C. 5,6. D. 11,2.
 • Cho 4,104 gam hỗn hợp hai oxit kim loại A2O3 và B2O3 tác dụng vừa đủ với Một lít dung dịch HCl 0,18M (phản ứng xảy ra hoàn toàn). Biết rằng Hai kim loại A và B nằm ở chu kì 3 hoặc chu kì 4 và cách nhau 12 nhân tố, trong đó với Một nhân tố thuộc nhóm IIIA. Tổng số khối của hai kim loại đó là A. 83. B. 79. C. 108. D. 84.
 • Câu 343. Hoà tan 2,64 gam hỗn hợp Fe và Mg bằng dung dịch HNO3 loãng, dư, chỉ thu được sản phẩm khử là 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2, với tỉ khối so với H2 bằng 14,75. Thành phần % theo khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban sơ là A. 61,80%. B. 61,82%. C. 38,18%. D. 38,20%.
 • Câu 369. Cho 7,8 gam hỗn hợp Hai kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Lúc phản ứng kết thúc nhận thấy khối lượng dung dịch tăng 7 gam. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban sơ là A. 2,4g Mg và 5,4g Al B. 4,8g Mg và 3,4g Al C. 4,2g Mg và 3,6g Al D. 3,6g Mg và 4,2g Al
 • Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Trị giá m là A. 145 gam. B. 140 gam. C. 150 gam. D. 155 gam.
 • Câu 49. Theo quy ước thì số oxy hoá của F trong hợp chất là A. -1 B. 0 C. +1 D. +2
 • Cho m g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau lúc phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 7,62g FeCl2 và 9,75g FeCl3. Trị giá m là A. 10,12g. B. 9,12g. C. 9,21g. D. 17,22g.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 10 hay nhất

xem thêm

SO2 Br2 H2O: SO2 ra HBr

 • 1. Phương trình phản ứng SO2 ra HBr
  • SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4
 • 2. Điều kiện phản ứng xảy ra SO2 và dung dịch Br2
 • 3. Thăng bằng phản ứng SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr bằng phương pháp thăng bằng electron
 • 4. Hiện tượng phản ứng xảy ra SO2 và Br2
 • 5. Bài tập vận dụng liên quan

SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4 được VnDoc soạn là phản ứng thể hiện huỳnh đioxit là chất lúc lúc cho SO2 tác dụng với dung dịch brom và làm mất màu dung dịch Brom. Đây cũng là phương trình phản ứng để nhận mặt khí SO2 với trong những dạng bài tập nhận mặt hỗn hợp khí. Mời những bạn tham khảo.

 • SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4
 • SO2 + O2 → SO3
 • SO2 + O2 + H2O → H2SO4
 • SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

1. Phương trình phản ứng SO2 ra HBr

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

2. Điều kiện phản ứng xảy ra SO2 và dung dịch Br2

Nhiệt độ thường

3. Thăng bằng phản ứng SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr bằng phương pháp thăng bằng electron

Bước 1. Xác định sự thay đổi số oix hóa

S+4O2 + Br02 + H2O → 2HBr-1 + H2S+6O4

Bước 2: Lập thăng bằng electron

Quá trình nhường e

S+4 → S+ 6 + 2e

Quá trình nhận e

Br0 + 1e →Br-1

Đặt những hệ số tìm được vào phản ứng và tính những hệ số còn lại

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

4. Hiện tượng phản ứng xảy ra SO2 và Br2

Lúc dẫn khí SO2 vào dung dịch Brom với màu vàng nâu nhạt, dung dịch Brom bị mất màu.

SO2 đã khử Br2 với màu thành HBr ko màu

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.

Trong phản ứng trên, brom đóng vai trò

A. chất khử.

B. ko là chất oxi hóa, ko là chất khử.

C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. chất oxi hóa.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 2.Cho phản ứng hóa học: SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4. Hệ số của chất oxi hóa và hệ số của chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng trên là:

A. Một và 1.

B. Hai và 1.

C. Một và 2.

D. Hai và 2

Xem đáp án

Đáp án A

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Câu 2. Hiện tượng xảy ra lúc dẫn khí SO2 vào dung dịch brom là

A. với kết tủa màu vàng.

B. với khói màu nâu đỏ.

C. với khí mùi hắc thoát ra.

D. dung dịch brom mất màu

Xem đáp án

Đáp án A

Dung dịch Br2 với màu nâu đỏ, lúc sục SO2 vào dung dịch nước Br2 thì dung dịch brom mất màu do xảy ra phản ứng

Phương trình hóa học: SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

(dung dịch màu nâu đỏ) (dung dịch ko màu)

Câu 3. Nhận diện khí SO2 ta tiêu dùng dung dịch nước Br2 dư hiện tượng xảy ra là:

A. dung dịch Br2, mất màu

B. dung dịch Br2 chuyển sang màu da cam

C. Dung dịch Br2 chuyển thành màu xanh

D. Ko hiện tượng

Xem đáp án

Đáp ánA

Phương trình phản ứng hóa học

SO2 + Br2 + H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 4. Để phân biệt khí CO2 và khí SO2 với thể tiêu dùng:

A. Dung dịch nước Br2

B. dung dịch NaOH

C. Dung dịch KNO3

D. dung dịch Ca(OH)2

Xem đáp án

Đáp án A

Phân biệt CO2 và SO2 bằng dung dịch Br2

Để phân biệt SO2 và CO2 hay cách phân biệt khí CO2 và SO2 thì thuốc thử nên sử tiêu dùng là chất với tính Oxi hóa mạnh như thuốc tím [KMnO4] hoặc Br2.

Vì trong Hai khí CO2 và SO2 thì chỉ với khí SO2 là với tính khử nên sử dụng chất oxi hóa sẽ nhận mặt được khí này.

Do số oxi hóa của lưu huỳnh ( S) đang ở +4 với thể nhường Hai electron để xuất hiện quá trình oxi hóa. Mà khí CO2 với số oxi hóa của cacbon ( C) đang ở mức cao nhất là +4 rồi thế nên ko thể làm mất màu thuốc tím được lúc bạn thực hiện cho Hai khí này xúc tiếp ở cùng một điều kiện phản ứng như nhau.

Khí SO2 còn làm mất màu của dung dịch nước Brom nữa những bạn nhé.

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Câu 5 Trường hợp nào sau đây ko xảy ra phản ứng hóa học?

A. 3O2 + 2H2S → 2H2O + 2SO2

B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl

C. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

D. SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 7. Những trang bị bằng bạc để lâu trong ko khí thường bị xỉn màu đen. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do:

A. Bạc tác dụng với O2 trong ko khí.

B. Bạc tác dụng với tương đối nước.

C. Bạc tác dụng đồng thời với khí O2 và H2S trong ko khí.

D. Bạc tác dụng với khí CO2.

Xem đáp án

Đáp án C

Trong ko khí với chứa những chất O2, H2S, tương đối nước… Vì vậy Ag tác dụng đồng thời với O2 và H2S tạo muối Ag2S màu đen gây ra hiện tượng xỉn màu.

4Ag + O2 + 2H2S → 2Ag2S + 2H2O

Câu 8.Mang những nhận định sau về nhóm oxi:

(a) Ở điều kiện thường H2S, H2Se, H2Te là những chất khí, với mùi khó chịu và độc.

(b) Dung dịch của H2S, H2Se, H2Te trong nước với tính axit yếu.

(c) H2SO4, H2SeO4, H2TeO4 là những axit.

(d) Theo chiều từ H2O, H2S, H2Se, H2Te tính bền của phân tử giảm dần.

Số nhận định đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 9. Cho vào ống thử một ít tinh thể KMnO4 và vài giọt dung dịch HCl đặc. Đậy ống
nghiệm bằng nút cao su với dính một băng giấy màu ẩm. Màu của băng giấy thay đổi thế nào

A. Băng giấy mất màu

B. Ko hiện tượng gì

C. Băng giấy chuyển màu đỏ

D. Băng giấy chuyển màu xanh

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 10. Mang những thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh đồng vào dung dịch HCl.

(2) Sục khí SO2 vào nước brom.

(3) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven.

(4) Đổ dung dịch HF vào bình thủy tinh

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là bao nhiêu?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 11. Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr. Vai trò của Br2 trong phản ứng trên là gì?

A. chất bị oxi hóa.

B. chất bị khử.

C. ko là chất oxi hóa, ko là chất khử

D. vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 12.Lúc sục SO2 vào dung dịch H2S thì

A. Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.

B. Tạo thành chất rắn màu đỏ.

C. Ko với hiện tượng gì.

D. Dung dịch chuyển thành màu nâu đen.

Xem đáp án

Đáp án A

Lúc sục SO2 vào dung dịch H2S thì xảy ra phản ứng: SO2 + 2H2S → 3S↓ + 2H2O

Vậy hiện tượng là dung dịch bị vẩn đục màu vàng (S).

...........................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4. Để với kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sớt tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời độc giả tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để với thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *