Hóa trị của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất SO2 là

Đáp án C

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan
  • Video liên quan

Gọi hóa trị của S là x

Theo quy tắc hóa trị ta mang: x.1 = 2.II

Suy ra x = IV

Vậy hóa trị của yếu tố lưu huỳnh trong hợp chất với oxi: SO2là IV

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

(1,0 điểm): Viết kí hiệu hóa học của những yếu tố mang tên sau: Nhôm, kẽm, clo, natri

Xem đáp án » 02/03/2022 54

(2,0 điểm):

1) Tìm hóa trị của yếu tố Mn trong công thức hóa học MnO2

2) Cho biết tổng số những hạt proton, nơtron, electron tạo nên nguyên tử một yếu tố bằng 49, trong đó số hạt ko mang điện là 17

Tính số p, e mang trong nguyên tử

Xem đáp án » 02/03/2022 48

Những nghi vấn tương tự

Câu 1: Đốt cháy X trong khí oxi tạo ra khí cacbonic (CO 2 ) và nước (H Hai O). Nhân tố hóahọc mang thể mang hoặc ko mang trong thành phần của X làA.  cacbon. B.  oxi.C.  cả 3 yếu tố cacbon, oxi, hiđro. D.  hiđro.Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất:A. Công thức hoá học gồm kí hiệu hoá học của những yếu tố.B. Công thức hoá học trình diễn thành phần phân tử của một chất.C. Công thức hoá học gồm kí hiệu hoá học của những yếu tố và số nguyên tử của cácnguyên tố đó trong Một phân tử chất.D. Công thức hoá học trình diễn thành phần nguyên tử tạo ra chất.Câu 3: Ba nguyên tử hiđro được trình diễn làA. 3H. B. 3H 2 . C. 2H 3 . D. H 3 .Câu 4: Lưu huỳnh đioxit mang công thức hóa học là SO 2 . Ta nói thành phần phân tử của lưuhuỳnh đioxit gồm:A. Hai đơn chất lưu huỳnh và oxi. B. Một yếu tố lưu huỳnh và Hai yếu tố oxi.C. nguyên tử lưu huỳnh và nguyên tử oxi. D. Một nguyên tử lưu huỳnh và Hai nguyên tử oxi.Câu 5: Dãy yếu tố kim loại là:A. Na, Mg, C, Ca, Na. B. Al, Na, O, H, S.

C. K, Na, Mn, Al, Ca. D. Ca, S, Cl, Al, Na.

Skip to content

– Dung dịch H2S mang tính axit yếu ( yếu hơn axit cacbonic )

a) Hidro sunfua tác dụng với kim loại mạnh                    

2N a + H2S → Na2S + H2

– Hidro sunfua tác dụng với oxit kim loại (ít gặp).

b) Hidro sunfua tác dụng với dung dịch bazơ (mang thể tạo thành Hai loại muối hiđrosunfua và sunfua)

H2S + NaOH → NaHS + H2O
H2S + 2N aOH → Na2S + 2H2 O

c) Hidro sunfua tác dụng với dung dịch muối tạo muối ko tan trong axit:                   

H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4 ­

– H2S mang tính khử mạnh (vì S trong H2S mang mức oxi hóa thấp nhất – 2).

d) Hidro sunfua tác dụng với oxi

2H2 S + O2 → 2H2 O + 2S ( thiếu oxi, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp )
2H2 S + 3O2 → 2H2 O + 2SO2 ( dư oxi, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao )

e) Hidro sunfua tác dụng với những chất oxi hóa khác

H2S + 4B r2 + 4H2 O → H2SO4 + 8HB r H2S + 8HNO3 đặc → H2SO4 + 8NO2 + 4H2 O

H2S + H2SO4 đặc → S + SO2 + 2H2 O

3. Điều chế Hiđro sunfua 

Sử dụng axit mạnh đẩy H2S ra khỏi muối ( trừ muối ko tan trong axit ) :
FeS + 2HC l → FeCl2 + H2 ­ S

4. Nhận mặt Hiđro sunfua 

– Mùi trứng thối . – Làm đen dung dịch Pb ( NO3 ) Hai và Cu ( NO3 ) 2 . Pb ( NO3 ­ ) 2 + H2S → PbS + 2HNO3 Cu ( NO3 ) 2 + H2S → CuS + 2HNO3

– Làm mất màu dung dịch Brom, dung dịch KMnO4, …

II. Lưu huỳnh đioxit – SO2 (khí sunfurơ, lưu huỳnh (IV) oxit, anhiđrit sunfurơ)

1. Tính chất vật lí của Lưu huỳnh đioxit – SO2

Là chất khí ko màu, nặng hơn ko khí, mùi hắc, độc, tan và tính năng được với nước .

2. Tính chất hóa học của Lưu huỳnh đioxit – SO2

* SO2 là oxit axit

a) Lưu huỳnh đioxit Tác dụng với nước:

SO2 + H2O ↔ H2SO3

b) Lưu huỳnh đioxit Tác dụng với dung dịch bazơ (mang thể tạo thành Hai loại muối sunfit và hiđrosunfit)

SO2 + NaOH → NaHSO3
SO2 + 2N aOH → Na ­ 2SO3 + H2O

c) Lưu huỳnh đioxit Tác dụng với oxit bazơ → muối:

SO2 + CaO  CaSO3 

* SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa (do S trong SO2 mang mức oxi hóa trung gian +4)

d) Lưu huỳnh đioxit là chất oxi hóa:

SO2 + 2H2 S → 3S + 2H2 O

e) Lưu huỳnh đioxit là chất khử:

2SO2 + O2 ↔ 2SO3 ( V2O5, 4500C ) Cl2 + SO2 + 2H2 O → H2SO4 + 2HC l 5SO2 + 2KM nO4 + 2H2 O → 2M nSO4 + K2SO4 + 2H2 SO4

SO2 + Br2 + 2H2 O → H2SO4 + 2HB r

3. Điều chế Lưu huỳnh đioxit

– Đốt cháy lưu huỳnh : S + O2 SO2 – Đốt cháy H2S trong oxi dư : 2H2 S + 3O2 → 2H2 O + 2SO2 – Cho sắt kẽm kim loại tính năng với H2SO4 đặc nóng : Cu + 2H2 SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2 O – Đốt quặng : 4F eS2 + 11O2 → 2F e2O3 + 8SO2 – Trong phòng thí nghiệm tiêu dùng phản ứng của Na2SO3 với dung dịch H2SO4 :

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

4. Nhận mặt Lưu huỳnh đioxit

– Làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ . – Làm mất màu dung dịch nước brom, dung dịch thuốc tím, …

SO2 + 2H2 O + Br2 → 2HB r + H2SO4

5. Ứng dụng Lưu huỳnh đioxit

– Sản xuất axit sunfuric, tẩy trắng giấy, bột giấy ; Chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm .
– Ngoài những ứng dụng trên, SO2 còn là chất gây ô nhiễm môi trường tự nhiên. Nó là nguyên do gây ra hiện tượng kỳ lạ mưa axit .

III. Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

1. Tính chất vật lí Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

– SO3 là chất lỏng, hút nước rất mạnh và chuyển thành H2SO4 hoặc oleum : H2SO4. nSO3
– H2SO4 là chất lỏng, nhớt, nặng hơn nước, khó bay khá và tan vô hạn trong nước .

– H2SO4 đặc hút nước mạnh và tỏa nhiều nhiệt nên lúc pha loãng phải cho từ từ axit đặc vào nước mà ko làm trái lại vì mang thể gây bỏng. H2SO4 mang khả năng làm than hóa những hợp chất hữu cơ.

2. Tính chất hóa học Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

* H2SO4 loãng là một axit mạnh

+ Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ . + Tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước H ( trừ Pb ) → muối sunfat ( trong đó sắt kẽm kim loại mang hóa trị thấp ) và H2 Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 + Tác dụng với oxit bazơ → muối ( trong đó sắt kẽm kim loại giữ nguyên hóa trị ) + H2O FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O + Tác dụng với bazơ → muối + H2O H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O H2SO4 ­ + 2N aOH → Na2SO4 + 2H2 O ( phản ứng của H ­ 2 ­ SO4 với Ba ( OH ) Hai hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo thành muối sunfat ) . Cu ( OH ) 2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2 O Ba ( OH ) 2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2 O + Tác dụng với muối → muối mới ( trong đó sắt kẽm kim loại giữ nguyên hóa trị ) + axit mới Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2 O + 2CO2

* H2SO4 đặc là chất oxi hóa mạnh và axit mạnh:

+ H2SO4 đặc vẫn là axit mạnh: làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ; tác dụng với bazơ, oxit bazơ và với muối (trong đó kim loại đã mang hóa trị cao nhất) tương tự như H2SO4 loãng.

+ Trong H2SO4, S mang mức oxi hóa cao nhất ( + 6 ) nên H2SO4 đặc nóng còn mang tính oxi hóa mạnh .

a) Axit sunfuric tác dụng với kim loại

+ H2SO4 đặc phản ứng được với hầu hết những sắt kẽm kim loại ( trừ Au và Pt ) → muối trong đó sắt kẽm kim loại mang hóa trị cao + H2O + SO2 ( S, H2S ) . + Sản phẩm khử của S + 6 tùy thuộc vào độ mạnh của sắt kẽm kim loại : sắt kẽm kim loại mang tính khử càng mạnh thì S + 6 bị khử xuống mức oxi hóa càng thấp . 2F e + 6H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3SO2 + 6H2 O 2H2 SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2 O 5H2 SO4 + 4Z n → 4Z nSO4 + H2S + 4H2 O

+ H2SO4 đặc nguội thụ động với Al, Fe và Cr .

b) Axit sunfuric tác dụng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2

S + 2H2 SO4 → 3SO2 + 2H2 O ( t0 ) C + 2H2 SO4 → CO2 + 2H2 O + 2SO2 ( t0 )

2P + 5H2 SO4 → 2H3 PO4 + 5SO2 + 2H2 O

c) Axit sunfuric tác dụng với những chất khử khác

2H2 SO4 + 2F eSO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 + 2H2 O
2F eO + 4H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 + 4H2 O

3. Điều chế Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

FeS2 hoặc S → SO2 → SO3 → H2SO4

4. Nhận mặt Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

– Làm đỏ giấy quỳ tím . – Tạo kết tủa trắng với dung dịch Ba2 + Ba ( OH ) 2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2 O

( những muối sunfat đều dễ tan trừ BaSO4, PbSO4 và SrSO4 ko tan ; CaSO4 và Ag2SO4 ít tan ) .

5. Ứng dụng của Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

– Axit sunfuric là hóa chất số Một trong nhiều ngành sản xuất : phẩm nhuộm, sơn, luyện kim, phân bón, chất dẻo, chất tẩy rửa …

IV. Bài tập Hidro sunfua, Lưu huỳnh dioxit và Lưu huỳnh trioxit 

Bài Một trang 138 sgk hoá 10: Lưu huỳnh đioxit mang thể tham gia những phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2 O → 2HB r + H2SO4 ( 1 ) SO2 + 2H2 S → 3S + 2H2 O ( 2 ) Câu nào sau đây diễn đạt ko đúng đặc thù của những chất trong những phản ứng trên ? A. Phản ứng ( 1 ) : SO2 là chất khử, Br2 là chất oxi hóa . B. Phản ứng ( 2 ) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử . C. Phản ứng ( 2 ) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa .

D. Phản ứng ( 1 ) : Br2 là chất oxi hóa, phản ứng ( 2 ) : H2S là chất khử .

* Lời giải bài Một trang 138 sgk hoá 10:

+ Đáp án : C đúng . + Gợi ý : – Ở PTPƯ ( 1 ) : SO2 đóng vai trò chất khử, Br2 đóng vai trò chất oxi hoá S + 4 → S + 6 + Hai e Br0 + Hai e → Br + 2 – Ở PTPƯ ( 2 ) : SO2 đóng vai trò chất oxi hoá, H2S đóng vai trò chất khử S + 4 + 4 e → S0 S-2 → S0 + Hai e

⇒ Câu miêu tả ko đúng đặc thù của những chất trong những phản ứng trên là : Phản ứng ( 2 ) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa .

Bài 3 trang 138 sgk hóa 10: Cho biết phản ứng hóa học

H2S + 4C l2 + 4H2 O → H2SO4 + 8HC l . Câu nào diễn đạt đúng đặc thù những chất phản ứng ? A. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử . B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa . C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử .

D. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử .

* Lời giải bài 3 trang 138 sgk hóa 10:

+ Đáp án : D đúng . + Gợi ý : Cl20 + Hai e → 2C l – ⇒ Cl2 là chất oxi hóa

S – 2 → S + 6 + 8 e ⇒ S là chất khử

Bài 5 trang 139 sgk hóa 10: Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím nhận thấy dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng hóa học sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4 a ) Hãy cân đối phương trình hóa học trên bằng giải pháp cân đối electron .

b ) Hãy cho biết vai trò của SO2 và KMnO4 trong phản ứng trên .

Lời giải bài 5 trang 139 sgk hóa 10:

a ) Thăng bằng phương trình phản ứng oxi hóa – khử :

b ) SO2 là chất khử, KMnO4 là chất oxi hóa .

Bài 8 trang 139 SGK Hóa 10: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư), thu được 23,9g kết tủa màu đen.

a ) Viết những phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra . b ) Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào ? Thể tích mỗi khí là bao nhiêu ( đktc ) ?

c ) Tính khối lượng của Fe và FeS mang trong hỗn hợp khởi đầu ?

* Lời giải Bài 8 trang 139 SGK Hóa 10:

a ) Những phương trình phản ứng : Fe + HCl → FeCl2 + H2 ↑ ( 1 ) FeS + 2HC l → FeCl2 + H2S ↑ ( 2 ) H2S + Pb ( NO3 ) 2 → PbS ↓ + 2HNO3 ( 3 ) b ) Hỗn hợp khí thu được là H2 và H2S – Theo bài ra, ta mang : nhh khí = nH2 + nH2S = 2,464 / 22,4 = 0,11 ( mol ) ; và kết tủa màu đen chính là PbS ⇒ nPbS = 23,9 / 239 = 0,1 ( mol ) . – Theo PTPƯ ( 3 ), ta mang ⇒ nH2S = nPbS = 0,Một mol ⇒ nH2 = nhh khí – nH2S = 0,11 – 0,1 = 0,01 mol ⇒ VH2 = 0,01. 22,4 = 0,224 ( lít ) . ⇒ VH2S = 0,1. 22,4 = 2,24 ( lít ) . c ) Theo PTPƯ ( 2 ) ⇒ nFeS = nH2S = 0,1 ( mol ) . ⇒ mFeS = 0,1. 88 = 8,8 ( g ) .

– Theo PTPƯ ( 1 ) thì : nFe = nH2 = 0,01 mol ⇒ mFe = 0,01. 56 = 0,56 g .

Bài 9 trang 139 SGK Hóa 10: Đốt cháy hoàn toàn 2,04g hợp chất A, thu được 1,08g H2O và 1,344 lít SO2 (đktc).

a ) Hãy xác lập công thức phân tử của hợp chất A . b ) Dẫn toàn lượng hợp chất A nói trên đi qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy mang kết tủa màu vàng Open . – Hãy lý giải tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra .

– Tính khối lượng chất kết tủa thu được

* Lời giải bài 9 trang 139 SGK Hóa 10:

a ) Xác định công thức phân tử của hợp chất A – Theo bài ra thì : nSO2 = 1,344 / 22,4 = 0,06 ( mol ) ⇒ mS = 0,06. 32 = 1,92 ( g ) . nH2O = 1,08 / 18 = 0,06 ( mol ) ⇒ nH = Hai nH2O = 2.0,06 = 0,12 ( mol ) ⇒ mH = 0,12. 1 = 0,12 ( g ) . – Theo bài ra thì mS + mH = 1,92 + 0,12 = 2,04 = mA ⇒ Hợp chất A chỉ mang yếu tố S và H . Ta mang tỉ lệ : nH : nS = 0,12 : 0,06 = 2 : 1 ⇒ Công thức phân tử của A và là H2S .

b ) Phương trình hóa học của phản ứng :

 

3 mol 4 mol 0,06 mol ? mol – Theo bài ra thì : nH2S = 2,04 / 34 = 0,06 mol – Theo PTPƯ : nS = ( 4/3 ). nH2S = ( 4/3 ). 0,06 = 0,08 mol

⇒ mS = 0,08. 32 = 2,56 ( g ) .

Bài 10 trang 139 SGK Hóa 10: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250ml dung dịch NaOH 1M.

a ) Viết những phương trình hóa học của phản ứng hoàn toàn mang thể xảy ra .
b ) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

* Lời giải bài 10 trang 139 SGK Hóa 10:

– Theo bài ra, ta mang : nSO2 = 12,8 / 64 = 0,2 ( mol ) .
nNaOH = ( 1.250 ) / 1000 = 0,25 ( mol ) .

1≤≤2 ⇒ phản ứng tạo Hai muối

a ) Phương trình hóa học của phản ứng SO2 + NaOH → NaHSO3 SO2 + 2N aOH → Na2SO3 + H2O b ) Gọi nNa2SO3 = x mol ; nNaHSO3 = y mol nNaOH = Hai y + x = 0,25 . nSO2 = x + y = 0,2 . – Giải ra ta mang : x = 0,15, y = 0,05 . mNaHSO3 = 0,15 x 104 = 15,6 g .

mNa2SO3 = 0,05 x 126 = 6,3 g.

Kỳ vọng với bài viết hệ thống lại tri thức về tính chất hoá học của Hidro sunfua (H2S), Lưu huỳnh dioxit (SO2), Lưu huỳnh trioxit (SO3) và bài tập ở trên hữu ích cho những em. Mọi thắc mắc và góp ý những em vui lòng để lại dưới phần bình luận để HayHocHoi.Vn ghi nhận và tương trợ. Hãy san sớt nếu thấy bài viết hay nhé những em, chúc những em học tập tốt.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục : Giáo Dục

Video liên quan

Source: https://noithatthanhduong.com
Category: Học tập

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *