SO2 + KOH → K2SO3 + H2O

SO2 + KOH → K2SO3 + H2O được THPT Sóc Trăng soạn hướng dẫn những bạn viết và thăng bằng phương trình phản ứng lúc cho SO2 tác dụng với dung dịch kiềm, cụ thể là KOH. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

1. Phương trình phản ứng SO2 tác dụng KOH

2. Điều kiện phản ứng SO2 tác dụng KOH tạo ra muối trung hòa

SO2 + KOH → KHSO3 (1)

SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O (2)

Lập tỉ lệ T = nKOH / nSO2

T ≤ 1 → chỉ xảy ra phản ứng (1) tức tạo muối KHSO3 (muối axit)

1 < T < 2 → xảy ra cả (1) và (2) tức tạo Hai muối KHSO3 và K2SO3

T ≥ 2 → chỉ xảy ra phản ứng (2) tức tạo muối K2SO3 (muối trung hòa)

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Hấp thụ 2,24 lít khí SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH aM. Tính a biết sau phản ứng chỉ thu được muối trung hòa.

A. 0,5

B. 0,25

C. 0,1

D. 1

Câu 2. Dẫn V lít (đktc) khí SO2 vào 100 ml dung dịch KOH 1M thu được 6 gam muối KHSO3. Vậy V mang trị giá là:

A. 2,24 lit

B. 3,36 lít

C. 4,48 lit

D. 1,68 lit

Câu 3. Lúc dẫn khí SO2 vào dung dịch KOH dư thì giai đoạn trước nhất sẽ xảy ra phản ứng gì?

A. SO2 + KOH → KHSO3

B. SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

C. SO2 + K2SO3 + H2O → 2KHSO3

D. SO2 + H2O → H2SO3

Câu 4. Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

A. Na2O, SO3, CO2.

B. K2O, P2O5, CaO

C. BaO, SO3, P2O5

D. CaO, BaO, Na2O

Câu 5. Cho những chất sau: SO2, CO2, KOH, CaO, CuCl2 số cặp chất tác dụng được với nhau là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. Sục từ từ SO2 tới dư vào dung dịch Ba(OH)2 hiện tượng quan sát thấy được là

A. xuất hiện kết tủa, lượng kết tủa tăng dần, kết tủa ko tan

B. ko mang hiện tượng gì trong suốt quá trình thực hiện phản ứng

C. ban sơ ko thấy hiện tượng lúc phản ứng, sau đó dân dần kết tủa xuất hiện

D. xuất hiện kết tủa, lượng kết tủa tăng dần, sau đó kết tủa tan ra

—————————-

Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu ích SO2 + KOH → K2SO3 + H2O. Để mang kết quả cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh vật học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải. Chúc những bạn học tập tốt.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *