Giải bài tập trang 19 Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán

Hướng dẫn giải bài tập trang 19 Toán 5 gồm phương pháp giải

1. Giải bài Một trang 19 SGK Toán 5

Đề bài:

Tậu 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi tìm 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Đại lượng đã biết: Giá tiền 5 mét vải: 80000 đồng

- Đại lượng cần tìm: Giá tiền 7 mét vải.

- Cách giải: 

+ Bước 1: Tìm giá tiền Một mét vải bằng cách lấy số tiền tìm 5 mét vải chia cho 5

+ Bước 2: Tìm giá tiền 7 mét vải bằng cách lấy số tiền tìm Một mét vải nhân với 7. 

Đáp án:

+ Tóm tắt:

5m: 80 000 đồng

7m: ... đồng?

+ Lời giải:

Tậu 1m vải hết:

80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Tậu 7m vải hết:

16 000 x 7 = 112 000 (đồng)

Đáp số: 112 000 đồng

2. Giải Bài Hai Trang 19 SGK Toán 5

Đề bài:

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Phương pháp giải:

1. Cách giải thứ nhất: Vận dụng phương pháp rút về đơn vị

- Bước 1: Thực hiện phép chia để tìm xem một đơn vị của đại lượng Một tương ứng với trị giá nào của đại lượng 2

- Bước 2: Thực hiện việc so sánh trị giá còn lại của đại lượng Một với trị giá tương ứng (kết quả vừa tìm được) xem hơn kém gấp bao nhiêu lần. 

2. Cách giải thứ hai: Vận dụng phương pháp tỉ số

- Bước 1: Thực hiện so sánh Hai trị giá của đại lượng Một để biết số này gấp mấy lần số kia

- Bước 2: Trị giá đã biết của đại lượng thứ hai sẽ được tăng hoặc giảm bằng một số lần vừa tìm được ở trên. 

Đáp án:

+ Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

12 ngày: ... cây thông?

+ Lời giải:

12 ngày so với 3 ngày thì gấp:

      12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngày đội đó trồng được:

      1200 x 4 = 4800 (cây thông)

Đáp số: 4800 cây thông.

3. Giải bài 3 trang 19 SGK Toán 5

Đề bài:

Số dân ở một xã hiện nay với 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Trong bài toán này, những em với thể vận dụng phương pháp tìm tỉ số để giải:

- Bước 1: Thực hiện phép chia để tìm 4000 người so với 1000 người thì gấp bao nhiêu lần.

- Bước 2: Tìm số dân tăng thêm sau một năm bằng cách lấy số người tăng thêm (theo đề bài) nhân với số lần (vừa tìm được ở bước 1)

- Bước 3: Tìm số dân (trong yêu cầu câu b) bằng cách lấy số dân tăng thêm lúc đã hạ mức tăng hằng năm xuống nhân với số lần (kết quả của bước 1).

Đáp án:

+ Tóm tắt:

1000 người: tăng 21 người

4000 người: tăng ... người?

+ Lời giải :

4000 người so với 1000 người thì gấp:

      4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm

       21 x 4 = 84 (người)

  Đáp số: 84 người

b) Tóm tắt

1000 người: tăng 15 người

4000 người tăng ... người?

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:

      4000 x 15 / 1000 = 60 (người)

                    Đáp số: 60 người.

Hướng dẫn giải bài tập trang 19 Toán 5 ngắn gọn

Giải bài Một trang 19 SGK Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán
Tậu 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi tìm 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?
Tóm tắt:
5m : 80 000 đồng
7m: … đồng?
Lời giải :
Tậu 1m vải hết: 80 000 : 5 = 16 000 (đồng)
Tậu 7m vải hết: 16 000 x 7 = 112 000 (đồng)
Đáp số: 112 000 đồng
Giải bài Hai trang 19 SGK Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán
Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?
Tóm tắt
3 ngày: 1200 cây thông
12 ngày: … cây thông?
Lời giải :
12 ngày so với 3 ngày thì gấp:
12 : 3 = 4 (lần)
Trong 12 ngay đội đó trồng được:
1200 x 4 = 4800 (cây thông)
Đáp số: 4800 cây thông

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Giải bài 3 trang 19 SGK Toán 5, Ôn tập và bổ sung về giải toán
Số dân ở một xã hiện nay với 4000 người.
a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.
b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?
Tóm tắt:
1000 người: tăng 21 người
4000 người: tăng … người?
Lời giải :
4000 người so với 1000 người thì gấp:
4000 : 1000 = 4 (lần)
Sau một năm số dân xã đó tăng thêm:
21 x 4 = 84 (người)
Đáp số: 84 người
b) Tóm tắt
1000 người: tăng 15 người
4000 người tăng … người?
Sau một năm số dân xã đó tăng thêm: 4000 x 15 / 1000 = 60 (người)
Đáp số: 60 người.

------------------HẾT-------------------

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 19 Toán 5 đầy đủ chi tiết. Những em chuẩn bị trước nội dung bài Tập tành trang 19, 20 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5 và bài Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) qua phần Giải bài tập trang 21 Toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Kế bên nội dung đã học, những em với thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải bài tập trang 57 SGK toán 5 để nắm vững những tri thức trong chương trình Toán 5.

Trong chương trình học môn Toán 5 phần Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5 là một trong những nội dung rất quan yếu mà những em cần quan tâm và trau dồi để tăng kỹ năng giải Toán 5 của mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-19toan-5-on-tap-va-bo-sung-ve-giai-toan-38520n.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *