Lý thuyết Lịch Sử 8 Bài 6 : Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX hay, chi tiết

Lý thuyết Lịch Sử 8 Bài 6 : Những nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX hay, chi tiết

I. Tình hình những nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ

1. Anh

* Kinh tế:

- Năm 1870, Anh dẫn đầu nền kinh tế toàn cầu.

- Cuối thế kỉ XIX, Kinh tế Anh tụt xuống hạng 3 sau Mỹ và Đức do:

+ Công nghiệp Anh phát triển sớm, kỹ thuật lạc hậu.

+ Tư sản Anh đầu tư vào thuộc địa sở hữu lời (sở hữu hệ thống thuộc địa rông nhất toàn cầu, nguyên nhiên liệu, nhân lực rẻ )

- Dẫn đầu toàn cầu về xuất khẩu tư bản thương nghiệp và thuộc địa.

- Đầu thế kỷ XX doanh nghiệp độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời.

* Chính trị:

- Hai đảng – Đảng Tự do và Đảng Hủ lậu thay nhau cầm quyền.

- Chính sách ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh xâm lược. Tới năm 1914 thuộc địa của Anh rộng 33 triệu km2 với 400 triệu người.

Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “ Chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

Sơ đồ hệ thống thuộc địa Anh, nguồn: Internet

2. Đế quốc Pháp:

* Kinh tế

- Công nghiệp của Pháp phát triển chậm từ đang từ hạng nhì sau Anh, xuống hạng tư sau Mỹ, Đức, Anh do:

+ Pháp phải bồi thường chiến phí cho Đức, và cắt Một phần lãnh thổ giàu tài nguyên cho Đức.

+ Pháp nghèo tài nguyên.

+ Tư sản xuất khẩu tư bản,phần to cho Thổ, Nga,Cận Đông, Trung Âu, Mỹ la tinh vay lấy lãi,…. đế quốc Pháp là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”

- Những Doanh nghiệp độc quyền ra đời trong điều kiện công nghiệp xuống hạng tư, đã chi phối rất nhiều nền kinh tế Pháp,

- Nông nghiệp vẫn lạc hậu do ko được trang bị kỹ thuật mới.

- Giai cấp tư sản xuất khẩu tư bản ra nước ngoài dưới hình thức cho vay lấy lãi.

Lê-nin nhận xét chủ nghĩa đế quốc Pháp là “ Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”.

* Chính trị

- Đàn áp nhân dân.

- Tích cực chạy đua vũ trang và xâm lược thuộc địa.

Sơ đồ hệ thống thuộc địa Pháp , nguồn: Internet

3. Đế quốc Đức :

* Kinh tế

- Sau lúc thống nhất, kinh tế phát triển nhanh, vươn lên đứng thứ hai toàn cầu.

- Cuối thế kỉ XIX hình thành những doanh nghiệp độc quyền về luyện kim, than đá, hóa chất.

* Chính trị:

- Thiết chế liên bang, nhà nước chuyên chế dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền.

- Thi hành chính sách đối nội và đối ngoại phản động ; tích cực chạy đua vũ trang và xâm chiếm thuộc địa.

- Giai cấp thống trị máu chiến mưu mô sử dụng vũ lực để chia lại toàn cầu nên chủ nghĩa đế quốc là “Chủ nghĩa quân phiệt, máu chiến”.

Chủ nghĩa đế quốc Đức là “ Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt máu chiến”.

Sơ đồ hệ thống thuộc địa Đức , nguồn: Internet

4. Đế quốc Mỹ :

* Kinh tế:

- Công nghiệp Mỹ từ vựng trí thứ tư vươn lên đứng nhất toàn cầu do:

+ Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

+ Thị trường trong nước mở rộng, thu hút nhân lực từ Châu Âu.

+ Ứng dụng khoa học kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất.

+ Lợi dụng vốn đầu tư từ Châu Âu.

+ Quốc gia hòa bình trong khoảng thời gian dài.

- Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, xuất hiện những doanh nghiệp độc quyền khổng lồ. Đứng đầu những doanh nghiệp đó là những ông “vua”.

- Nông nghiệp đạt được những thành tựu to, Mỹ trở thành nguồn sản xuất lương thực, thực phẩm cho châu Âu.

* Chính trị:

- Đề cao vai trò Tổng thống, hai đảng – Đảng Cùng hòa và Đảng dân chủ thay nhau cầm quyền. Những chính sách phần đông đều phục vụ cho giai cấp tu sản.

- Tăng cường bành trướng lãnh thổ và thuộc địa ở khu vực Thái Bình Dương, gây chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa, can thiệp vào khu vực Trung, Nam Mỹ bằng sức mạnh vũ lực và đồng đô la Mỹ.

II. Sự chuyển biến quan yếu ở những nước đế quốc

1. Sự hình thành những tổ chức độc quyền

Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh đồng thời làm tăng việc khó khăn, tập trung sản xuất và tư bản. Dẫn tới sự hình thành của những doanh nghiệp độc quyền. Những doanh nghiệp độc quyền chi phối rất nhiều tới đời sống xã hội của người dân.

2. Tăng cường xâm lược thuộc địa chuẩn bị chia lại toàn cầu

Để tạo ra nhu cầu phát triển của chủ nghĩa đế quốc, từ giữa thế kỉ XIX, những nước phương Tây đều đẩy mạnh việc xâm lược thuộc địa. Tới đầu thế kỉ XX, toàn cầu đã được phân chia xong.

 • Lý thuyết Bài 7: Phong trào người lao động quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX(hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 7 (sở hữu đáp án): Phong trào người lao động quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
 • Lý thuyết Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 8 (sở hữu đáp án): Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX
 • Lý thuyết Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 9 (sở hữu đáp án): Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX
 • Giải bài tập Lịch Sử 8 (ngắn nhất)
 • Lý thuyết & 300 câu Trắc nghiệm Lịch Sử 8 sở hữu đáp án
 • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8
 • Giải vở bài tập Lịch Sử 8
 • Giải sách bài tập Lịch Sử 8
 • Top 32 Đề thi Lịch Sử 8 sở hữu đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 sở hữu đáp án

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *